Læs nyheder

Nyheder fra MyPressWires netværk

Opret dig som journalist og modtag relevante nyheder


Kategori: Samfund     Resultater: 8054
Pressemeddelelse    04/08-05
Regeringen bør indføre ligelønsstatistikker nu
Efter Europa-Parlamentets vedtagelse af et direktiv om blandt andet ligelønsstatistik er det på tide at regeringen finder det syltede danske lovforslag om ligelønsstatistikker frem og får det vedtaget. Statistikken er et vigtigt redskab for at få realiseret ånden i den efterhånden 30 år gamle ligelønslov. Den danske regering bør snarest muligt følge op på det ligestillingsdirektiv som Europa-Parlamentet netop har vedtaget, siger formanden for Forbundet Kommunikation og Sprog, Birgitte Jensen.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    03/06-05
Ny mediepris skal forebygge selvmord
Videnskabelige undersøgelser bekræfter, at uheldig omtale af selvmord og selvmordsforsøg kan føre til en stigning i antallet af selvmord. En ny pris, Werther-prisen, skal derfor være med til at sætte fokus på mediernes omtale af selvmord. Prisen uddeles første gang på Verdensdag for selvmordsforebyggelse - den 10. september 2005.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    10/05-05
Ny lukkelov rammer svage ældre
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    04/04-05
250.000 kr. fra internethandel til velgørenhed
Pressemeddelelse    11/01-05
Tænd et lys på nettet og hjælp Asien
Pressemeddelelse    03/01-05
Er Forbrugerrådet imod velgørenhed?
Pressemeddelelse    29/12-04
Støt ofrene i Asien via nettet
Pressemeddelelse    29/11-04
Ensomhed dræber
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    11/11-04
Lukket eskadrille holder kontakten med ClubPortal CMS
Mens forberedelserne til implementeringen af det nye forsvarsforlig så småt sætter sine spor i eskadrillen, har personellet ikke tænkt sig at give slip på minderne og det gode kammeratskab.
Pressemeddelelse    09/11-04
Ældre afviser almisser
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    25/10-04
Regeringen vil forøge straf for fejl
Det er helt åbenlyst urimeligt at personer på grund af glemsomhed eller fejl skal straffes på lige fod med personer, der bevidst snyder, siger formanden for Forbundet Kommunikation og Sprog, Birgitte Jensen. Det er regeringen der vil forøge straffen for de ledige, som træffes i arbejde ved kontrolbesøg fra Arbejdsdi-rektoratet. Men også de ledige der uagtsomt har givet forkerte oplysninger på dagpengekortet vil regeringen straffe hårdere fremover.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    05/08-04
Danmark har for få kvalificerede tolke
Endnu engang ruller en sag hvor danske tolkes kvalifikationer bliver draget i tvivl. Og selv om sagen om de danske forhørsmetoder i Irak primært handler om over-holdelsen af de forskellige konventioner om krigsførelse, så understreger den også den vigtige rolle en tolk spiller i en kommunikation mellem to mennesker der ikke taler samme sprog.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    28/04-04
Handelsskolerne hilser ny struktur velkommen
Handelsskolerne hilser med tilfredshed, at regeringen i sit oplæg, 'Det nye Danmark', vil samle ungdomsuddannelserne under staten som selvejende institutioner.
Pressemeddelelse    23/04-04
Partistøtte er et skråplan
Pressemeddelelse    05/04-04
Rekordstor søgning til handelsgymnasiet
Tal fra alle landets handelsskoler viser en stigning på 8,5 procent i søgningen til handelsgymnasiet. Bedre vejledning i folkeskolen kan være årsagen.
Pressemeddelelse    11/03-04
Storbyboligen til diskussion i Open Space
Copenhagen X vil gerne give nogle anderledes bud på de 15.000 nye boliger, der skal bygges i København inden for de næste ti år. Derfor arrangerer Copenhagen X workshoppen "Udfordringer for nye boliger i storbyen".
Pressemeddelelse    25/02-04
DANSK IT: Spam er et af tidens vigtigste it-sikkerhedsproblemer
Spam er et af tidens vigtigste it-sikkerhedsproblemer. EU-Kommissionen gør alt for lidt for reelt at afhjælpe problemet. Der bør lovgives på globalt plan.
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    19/12-03
Godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven
Ligestillingsnævnet har tilkendt et EsF-medlem en godtgørelse på ni måneders løn for en arbejdsgivers overtrædelse af ligebehandlingsloven. Medlemmet fik efter tilbagevenden fra barselsorlov ikke tilbudt sin tidligere stilling, men i stedet en stilling for en medarbejder, der skulle på barsel.
Pressemeddelelse    16/12-03
EsF bliver til Forbundet Kommunikation og Sprog
Pressemeddelelse    10/11-03
Eklatant brud på princip for arbejdsløshedsforsikring
Dagpengeindgrebet i finansloven er et eklatant brud på principperne for arbejdsløshedsforsikring og temmelig bekymrende. Veletablerede danske forsikringsprincipper og solidariteten bliver undergravet, siger formanden for Erhvervssprogligt Forbund, Birgitte Jensen.
Pressemeddelelse    03/11-03
EsF skifter ham
Erhvervssprogligt Forbund vil tilpasse sig udviklingen på arbejdsmarkedet og beder nu medlemmerne om at tage stilling til at udvide optagelsesgrundlaget og samtidig skifte navn til Forbundet Kommunikation og Sprog. Forbundet Kommunikation og Sprog bliver det fremtidige navn for det nuværende Erhvervssprogligt Forbund, EsF hvis medlemmerne siger ja ved en urafstemning i december 2003.
Pressemeddelelse    21/10-03
Universiteter overtræder lov om dyreforsøg
Mange højere læreanstalter overtræder loven om dyreforsøg, når de bruger forsøgsdyr i undervisningen. Det vil Forsøgsdyrenes Værn nu have ændret på og afholder derfor tre seminarer i efteråret om alternative undervisningsmetoder.
Pressemeddelelse    23/09-03
Forsøgsdyr er ofre for dobbeltmoral
Dansk lovgivning beskytter ikke de tusindvis af dyr, der hvert år anvendes til forsøg i Danmark. Lovgivningen forbyder mishandling af privatejede dyr, men tillader samme lidelse i et forsøgsinstitut. Forsøgsdyrenes Værn sætter med en ny kampagne fokus på den dobbeltmoral, der præger lovgivningen.
Pressemeddelelse    01/09-03
Enighed i Norden
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    28/05-03
Forbudt fodbold skubber til dialog mellem Kina og Tibet
'Det Forbudte Landshold' er en usædvanlig dokumentarfilm, der på allernærmeste hold følger de svære forberedelser og den til tider absurde kamp for at få dannet et tibetansk fodboldlandshold.
Pressemeddelelse    08/05-03
Ny portal om kriminalstatistik
Følg virksomhed
Pressemeddelelse    27/03-03
Øjenvidnerne