Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/08-16   -   Pressemeddelelse

Danske industrivirksomheder tager for få lærlinge

Næsten hver fjerde af Dansk Metals tillidsrepræsentanter arbejder på en virksomhed, der ikke tager lærlinge. Hvis den danske industri skal undgå alvorlig mangel på arbejdskraft, skal virksomhederne tage langt flere i praktik.

Danske industrivirksomheder har gang i hjulene, og flere konjunkturanalyser viser, at det er industrien, der driver væksten i Danmark lige nu. Men motoren i de danske virksomheder er i overhængende risiko for at gå i stå på grund af manglen på faglærte med en jern- og metaluddannelse. Det understreger en større undersøgelse fra Dansk Metal. 23 pct. af 609 adspurgte tillidsrepræsentanter i Dansk Metal arbejder på en virksomhed, der ikke har lærlinge.

"Det er jo desværre ikke noget nyt, at industrivirksomhederne ikke tager lærlinge nok. Det har vi vidst i mange år. Men at næsten hver fjerde af vores tillidsrepræsentanter arbejder på en virksomhed uden lærlinge, er bekymrende. Uddannelsesansvaret ligger i høj grad hos virksomhederne selv, og det er de samme virksomheder, som ikke hjælper med at uddanne fremtidens arbejdskraft, der kommer til at mangle faglærte lige om lidt. Vi risikerer, at mange års laden stå til vil ramme os hårdt i industrien, fordi der ganske enkelt ikke er hænder til at passe maskinerne på virksomhederne", siger cheføkonom i Dansk Metal Thomas Søby.

Dansk Metal har i foråret gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt en del af forbundets tillidsrepræsentanter. Undersøgelsens resultater er baseret på svar fra 609 tillidsrepræsentanter i industrien. Knap hver anden tillidsrepræsentant, der arbejder på en mindre virksomheder med 1-20 ansatte, har ikke en lærling på arbejdspladsen, selvom hovedparten af virksomhederne er godkendt til det. Ser man på de mellemstore virksomheder med mellem 21-50 ansatte og 51-100 ansatte, så er det henholdsvis 26 pct. og hele 23 pct. af de adspurgte, der arbejder på en virksomhed uden lærlinge. For virksomheder med 101-500 ansatte er det 17 pct., som ikke har en lærling, og selv blandt de helt store virksomheder er der 6 pct., der ikke har lærlinge.

"Danmark har svært ved at komme ud af dyndet efter finanskrisen, og usikkerheder i verdensøkonomien har også fået den danske økonomi til at gå i tomgang. Men i industrien er produktiviteten høj, og efterspørgslen efter faglærte stiger, fordi virksomhederne udvider produktionen. Så det er et mærkværdigt paradoks, at de selvsamme virksomheder ikke tænker på at sikre det vigtigste råstof i deres produktion - nemlig de faglærte", siger Thomas Søby, der er cheføkonom i Dansk Metal.

Ifølge Dansk Metal er der også brug for, at de virksomheder, der allerede har lærlinge, tager endnu flere. Blandt forbundets tillidsrepræsentanter svarer 67 procent, der arbejder på virksomhederne med 51-100 ansatte, højst har to lærlinge. Heller ikke de større virksomheder med 101-500 ansatte lever op til deres ansvar. Over 70 procent af tillidsrepræsentanterne svarer, at virksomhederne med 101-500 ansatte højst har 5 lærlinge. Over halvdelen af de helt store virksomheder med mere end 500 ansatte har maksimalt 20 lærlinge ifølge undersøgelsen fra Dansk Metal.

En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at Danmark kommer til at mangle 30.000 faglærte inden for jern- og metalindustrien i 2025. Det er især industriteknikere og smede, der vil mangle.

Pressekontakt

Thomas Søby
Cheføkonom i Dansk Metal
  30831071
Jens Dissing Munk
Jens Dissing Munk
  30178874

Firma

Dansk Metal
Nyropsgade 38
1780 København V, Danmark

  33 63 22 70
  33 63 21 00

http://www.danskmetal.dk

Modtag nyheder fra Dansk Metal på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire