Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/02-11   -   Pressemeddelelse

En heftig kursus-cocktail

Kulturforståelse, radikalisering samt unge og alkohol. Det er ingredienserne på kursus for 67 SSP-kontaktpersoner i Holstebro Kommune

Holstebro Kommunes SSP-netværk sætter fokus på tre aktuelle emner. På kurset, der holdes den 23. og 24. februar, er der bl.a. oplæg om kulturforståelse og radikalisering.

Bl.a. vil sociolog Ulrik Vinding tale om, hvordan man kan åbne op for en dialog gennem anerkendelse. Og han vil argumentere med et positivt blik på nydanske pigers rolle som "mønsterbrydere". Han mener, at det kan lade sig gøre at nå nydanske unge, som er vanskeligt stillede, og få dem til at indgå som positive, tillidsfulde fremtidsressourcer.

- Vi har også valgt at sætte fokus på unge og alkohol, da deltagerne i SSP-kurset bl.a. er pædagoger, lærere og skoleledere. De er alle en del af et vigtigt frontpersonale, som har ansvaret for at være rollemodeller og at arbejde med at give de unge en sund og fornuftig holdning til alkohol, siger forebyggelses- og rusmiddelkonsulent Ellinor Normann.

I hver eneste skoleklasse findes der statistisk to elever, som lever i familier, hvor der er problemer med alkohol. Det er nødvendigt at få det tal ned. Undersøgelser viser, at en tidlig alkoholdebut kan medføre et større alkoholforbrug og efterfølgende påvirke de unges liv på forskellige måder.

- Jeg har store forventninger til, at vi kan få ny viden på de tre områder. Vi vil til stadighed gerne udvikle nye redskaber, der kan forbedre indsatsen og forebyggelsen over for børn og unge i Holstebro Kommune, siger kommunens SSP-koordinator, Jon A. Jørgensen.

SSP-kurset er desuden en anledning til at dyrke de uformelle netværk, der gør det muligt at forebygge, at unge havner i problemer med bl.a. alkohol og andre rusmidler

Deltagerne i kurset i Tarm kommer fra bl.a. folke- og friskoler, ungdomsuddannelser, sundhedsplejen, politiet, misbrugsrådgivningen, kriminalforsorgen, Ungdommens Uddannelsesvejledning og Natteravnene.

Kurset bliver støttet økonomisk af de fem Lions Klubber i Holstebro Kommune.

Flere oplysninger
Forebyggelses - og misbrugskonsulent Ellinor Normann, tlf. 2328 8804
SSP-koordinator Jon A. Jørgensen, Holstebro Kommune, tlf. 2466 2339
Peter Voss Hansen, Lions Club Vinderup, tlf. 9744 3042 eller 2122 1682

Relevant information

http://www.holstebro.dk


Pressekontakt


Firma

Holstebro Kommune
Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro, Danmark

  9611 7500

http://www.holstebro.dk

Modtag nyheder fra Holstebro Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire