Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
01/12-11   -   Pressemeddelelse

Familie med Hjerte søsat i Holstebro

Gratis tilbud om forældreforberedelse til alle nye forældre i de næste 3 år

- Jeg er stolt af, at vi er med til at lægge ressourcer i et helt nyt tilbud til forældre i kommunen, så vores familier får den bedst mulige start på livet som forældre. Jeg er stolt af, at vi med dette initiativ kan komme til at danne model for andre kommuner i landet. Og jer stolt af, at der både politisk og i de mange faglige sammenhænge er opbakning og mod til at turde gå nye veje i en tidlig indsats for at sikre familier kvalitet og tryghed i deres rolle som nye forældre.

Det sagde borgmester H. C. Østerby bl.a., da projekt "Familie med Hjerte" blev søsat i Byrådssalen i Holstebro tirsdag 29. november ved et arrangement for samarbejdspartnere i projektet. I "Familie med Hjerte", der er et forsøg i de næste 3 år, får alle førstegangsfødende i kommunen tilbudt et forløb, der kan styrke deres rolle som forældre.

Erhvervsliv og frivillige
er også med

Holstebro er den første kommune i landet, der har dette tilbud til nye forældre. Det er tilpasset danske forhold, efter at det startede i Leksand i Sverige i 1996. Bl.a. jordemødre, sundhedsplejersker, familiekonsulenter og praktiserende læger involveres i forløbet, men der bliver også trukket på folk fra det private erhvervsliv og frivillige organisationer.

Borgmester H. C. Østerby understregede i sin tale ved åbningen, at "Familie med Hjerte" indeholder mange af de elementer, som Holstebro Byråd satser på at fremme i udviklingen af en moderne kommune.

- I f.eks. vores erhvervspolitik lægger vi vægt på et tæt offentligt-privat samspil. Dette samspil er der også i dette projekt. I Holstebro Kommune er der tradition for en fantastisk frivillig indsats i alle mulige sammenhænge. Også det frivillige element er med i "Familie med Hjerte". Som kommune skal vi turde sige, at det offentlige ikke kan klare alle sociale opgaver alene. Vi skal turde sige, at vi også alle har et personligt ansvar - både som nydere og som ydere. Det personlige ansvar er i høj grad til stede i "Familie med Hjerte", både hos de nye forældre og i de faglige netværk, der skal bakke op, sagde borgmesteren bl.a.

H. C. Østerby understregede, at projektet også økonomisk ventes at blive en særdeles god investering.

- Erfaringerne fra bl.a. Leksand i Sverige viser jo, at det giver en bedre udnyttelse af de offentlige budgetter. Det er heller ikke uvæsentligt i disse tider, sagde borgmesteren.

Relevant information

http://www.holstebro.dk


Pressekontakt


Firma

Holstebro Kommune
Rådhuset, Kirkestræde 11
7500 Holstebro, Danmark

  9611 7500

http://www.holstebro.dk

Modtag nyheder fra Holstebro Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire