Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
05/05-11   -   Pressemeddelelse

STARK sikrer bæredygtigt byggeriSTARK leverer bæredygtig viden og varer, da STARK som den første landsdækkende leverandør af byggematerialer er blevet både PEFC og FSC-certificeret.

STARK har som den første og eneste landsdækkende leverandør af byggematerialer opnået FSC-certificering. Det betyder, at STARK er alene om, at være både PEFC- og FSC certificeret. Med de to godkendelser er STARK i stand til at levere udvalgte materialer til for eksempel offentlige anlægsprojekter. Regeringen har i deres bæredygtighedsstrategi beskrevet, at det forventes og ønskes, at offentlige byggeprojekter benytter bæredygtigt træ.

- Hos STARK er det afgørende, at vi kan levere de rigtige produkter og den bedste rådgivning. Vi mærker, at efterspørgslen på PEFC- og FSC- produkter stiger. Dertil kommer, at der i flere kommuner findes krav til byggeriets brug af bæredygtige materialer. Ser vi fremad, er der heller ingen tvivl om, at love og krav til sporing af byggematerialer vil blive skærpet yderligere. Derfor er det naturligt for os, at kunne hjælpe vores kunder med at indfri de krav markedet til enhver tid sætter, siger Lars Hansen, direktør hos STARK.

Dokumentation er afgørende
FSC (Forest Stewardship Council) er en international mærkningsordning, som dokumenterer, at træ- og træbaserede produkter har oprindelse i skovområder, der udnyttes bæredygtigt. STARKs FSC-certificering kræver en omfattende dokumentation. Det betyder, at træprodukter med FSC-mærket, som sælges fra STARKs forretninger, kan spores hele vejen tilbage til deres oprindelse. STARKs dobbeltcertificering sikrer, at dokumentationen og sporbarheden af byggematerialer findes helt frem til håndværkeren, den private forbruger og de offentlige institutioner.

Det er netop den sporing, der gør STARKs certificering unik i byggebranchen.

Vigtig for udbud og kendskab
STARK som koncern og de enkelte STARK forretninger som enheder er i dag alle PEFC- og FSC-certificerede.

- Det store fokus på FSC hos STARK er en gevinst for FSC-mærket i Danmark, da det vil gøre udbuddet af certificerede produkter for den enkelte bygherrer og forbruger langt bedre end det er i dag. STARK er storleverandør til byggebranchen, og der er ingen tvivl om, at både brugen af og kendskabet til FSC-mærkede produkter vil vokse i forbindelse med STARKs certificering, siger Loa Dalgaard Worm, Sekretariatsleder hos FSC Danmark.

Store krav til STARK

FSC-ordningen udmærker sig ved at inddrage alle interessegrupper i processen. Det er dermed også FSC og PEFC, der har sikret sig og løbende kontrollerer, at STARK overholder alle de standarter der er, for at STARK som leverandør kan opnå certificeringen. Den primære forskel på de to mærkninger er, at FSC giver økonomisk bistand til de lokalbefolkningerne i oprindelseslandene. Det gør PEFC ordningen ikke.

- Det har været en stor opgave at opnå dobbeltcertificeringen. Jeg er dog ikke i tvivl om, at det er den rigtige vej at gå. Med denne certificering er vi i STARK klar til fremtidens krav om sporbarhed og bæredygtighed for byggematerialer og andre træbaserede produkter, siger Lars Hansen.

FAKTA om FSC-mærkningen:

FSC-mærkningen er med til at sikre, at:
- Skoven drives bæredygtigt
- Indfødte og lokalbefolkninger i skove verden over beskyttes
- Indfødte er sikret ret til at bruge skovene, som de altid har gjort
- Der kun ansættes lokale arbejdere.
- Lokalbefolkningen gives en uddannelse i skovdrift.
- En del af den samlede indtægt fra skoven bruges til at støtte lokalsamfundet.
- Skovarbejderne får forsamlingsret, så de kan danne fagforeninger.
- Skovarbejderne får en fair løn, sikkerhedsudstyr og andre sociale rettigheder
- Dyr og planter, bliver bevaret og kan leve i deres naturlige omgivelser

FAKTA om PEFC-mærkningen:

For at opnå en PEFC-certificering kræves det, at der er fokus på og en plan for:
- Skovens foryngelse
- Skovens struktur
- Skovens drift – ved produktion og traditionelle driftstiltag
- Skovens drift – naturbeskyttelse, vildtliv, friluftsliv, kulturhistorie og andre interesser.
- Skovens socialøkonomiske funktioner og forhold

Billeder


Pressekontakt


Firma

STARK
Skanderborgvej 266
8260 Viby J., Danmark

  89343415

http://stark.dk

Modtag nyheder fra STARK på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire