Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/12-19   -   Pressemeddelelse

Stark Danmark offentliggør pænt resultat for regnskabsåret 2018/19 præget af organisk vækst I både omsætning og ordinær drift

Stark Danmark A/S har i dag offentliggjort sin årsrapport for regnskabsåret 2018/19 med en vækst i salget på 3,6% drevet af et strategisk fokus mod små og mellemstore Virksomheder (SMV).

Væksten er skabt baseret på adskillige initiativer rettet mod SMV håndværkere, som eksempelvis øget tilgængeligt sortiment, flere logistikmuligheder med forbedret leveringssikkerhed samt etablering af regionale centre med udlejningsmateriel og ikke mindst den daglige indsats af samtlige medarbejdere for at servicere kunderne endnu bedre.

”Jeg er yderst tilfreds med årets resultat, som er drevet af dedikeret indsats og engagement fra alle vores medarbejdere i forretningerne i Danmark og Grønland. Det er glædeligt at konstatere, at vores strategiske inititaver, som er forankret i et ønske om at stå bag vores kernekunder med produkter, services og rådgivning, afspejler sig positivt på vores bundlinje,” siger Troels Vibholm, Økonomidirektør i Stark Danmark A/S.

Årets resultat før renter og skat (EBIT) korrigeret for engangsposter udgør DKK 225 mio. for regnskabsåret 18/19, hvilket er en stigning på 5,1% og i overensstemmelse med forventningerne.

Samtidig er bruttoavancen øget fra 25,6% til 25,7% hvilket blandt andet kan henføres til det nordiske indkøbssamarbejde i Stark Group A/S, som er Nordens største indkøber og udbyder af byggematerialer, og som primært skal sikre kunderne de optimale indkøbsmuligheder og sortiment.

Af historiske årsager har Stark Danmark A/S i tidligere år inkluderet både den operationelle forretning i Danmark samt koncernadministrationen for hele den nordiske forretning, ligesom Stark Danmark A/S har ejet aktierne i de svenske, norske og finske selskaber.

Sidste år blev det besluttet at omstrukturere koncernen og etablere en koncernstruktur, der afspejler forretningsmodellen. I den forbindelse blev koncernadministrationen og aktierne i de svenske, norske og finske selskaber overført til moderselskabet, Stark Group A/S, Dette medfører at regnskabet for 2018/19 ikke er direkte sammenligneligt med sidste år. Endvidere medførte salget af datterselskabsaktierne en regnskabsmæssig gevinst på DKK 3.429 millioner, som er indtægtsført i 2018/19.

Generelt er branchen og Stark Danmark A/S kraftig påvirket og afhængig af udviklingen i makroøkonomiske forhold og aktivitetsniveauet i bryggeriet i helhed, herunder såvel nybyggeri samt renovation og vedligeholdelse.

”Vi ser byggeriet på et relativt højt aktivitetsniveau og forventer at væksten i byggeriet aftager i det kommende år sammenholdt med den seneste regnskabsperiode. Baseret på markedsforventningerne med en generel lavere vækst og fortsat udrulning af vores strategiske plan forventer vi for regnskabsåret 2019/20 en forbedring af den underliggende forretning og en forbedring af EBITDA marginen,” siger Troels Vibholm.

Pressekontakt

STARK Kommunikation
Kommunikation
  27 79 98 73

Firma

STARK
Skanderborgvej 266
8260 Viby J., Danmark

  89343415

http://stark.dk

Modtag nyheder fra STARK på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire