Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
29/06-21   -   Pressemeddelelse

STARK skriver under på diversitets-løfteDer er brug for mere diversitet og flere kvinder i erhvervslivet. Især byggebranchen halter bagefter, og derfor tilslutter byggecenterkæden STARK sig DI’s Gender Diversity Pledge med 16 principper for at fremme kønsdiversitet på arbejdspladserne.

Kvinder udgør mere end halvdelen af Danmarks befolkning – men blot en tredjedel af de ansatte i den private sektor. Og jo højere man kommer op i virksomhedernes ledelseslag, desto lavere bliver andelen af kvinder.

Det danske arbejdsmarked har med andre ord en skæv kønsfordeling, der betyder, at vi ikke får udnyttet Danmarks talentpulje fuldt ud. Den skævhed vil Dansk Industri rette op på med initiativet The Gender Diversity Pledge, der forpligtiger danske virksomheder til at arbejde for at opnå en mere ligelig kønsfordeling på alle niveauer fra elevpladser til bestyrelsesposter. Blandt underskriverne af løftet er byggecenterkæden STARK, der er Danmarks største distributør af materialer til byggeriet og beskæftiger næsten 2.500 medarbejdere.

”Alle undersøgelser viser, at diversitet og forskellighed i virksomhederne giver bedre arbejdsmiljø og resultater. Diversitet er simpelthen godt for forretningen, så det kan næsten kun gå for langsomt med at skabe en mere ligelig fordeling mellem kønnene. Det gælder ikke mindst i vores egen byggebranche, hvor blot 10 procent af arbejdsstyrken og endnu færre i ledelseslagene er kvinder. Her er virkelig brug for forandring, så derfor skriver vi under, siger adm. direktør i STARK Danmark Britta Korre Stenholt.

Gender Diversity Pledge er baseret på 16 principper, der hjælper virksomheder til at opnå en mere ligelig kønsfordeling. Ambitionen er at gøre Danmark til verdens bedste land at leve og drive virksomhed i. Konkret er målet at opnå en 60/40 kønsfordeling i 2030. Ikke gennem tvang, men med respekt for de forskellige vilkår, der er for forskellige brancher og virksomheder. Derfor skal underskriverne arbejde med deres egne måltal, der afspejler disse vilkår. Det afgørende er ikke at nå den optimale 60/40 kønsfordeling, men at virksomheden bevæger sig i den rigtige retning.

Kræver langt sejt træk

”At løftet tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds virkelighed, er noget af det særligt gode ved det her initiativ. I vores branche er andelen af kvinder meget lav, og det kræver et langt sejt træk at opnå mere diversitet. Men nu har vi forpligtiget os til at arbejde hen imod en mere balanceret kønsfordeling og fået nogle gode værktøjer til det. Ved at skrive under på løftet, forpligtiger vi os til at skabe de nødvendige forandringer,” forklarer Britta Korre Stenholt.

STARK er allerede i gang med flere initiativer for at øge diversiteten, som også DI anbefaler. Det gælder for eksempel at skrive jobopslag på en måde, der ikke kun henvender sig til ét køn, at sikre kvindelige kandidater i alle rekrutteringer – også til lederposter, og at nedbryde ubevidste fordomme blandt virksomhedens ledere. Derudover er STARK medinitiativtager til Byggeriets Diversitetsdag, deltager i ambassadørkorpset for diversitet i byggeriet i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og er styregruppemedlem i Boss Ladies, et projekt som arbejder for at stimulere piger og unge kvinders interesse for at søge bygge-, anlægs- og installationsbrancherne.

”Vi ønsker altid at ansætte den bedste kandidat i et job uanset køn, og kommer ikke til at lade kønnet bestemme vores rekruttering. Men vi kan gøre os mere umage med at lede efter de gode kandidater af begge køn. At sikre lige muligheder for alle uanset køn, alder, etnicitet, seksuel orientering, kulturel baggrund osv. er en god og nødvendig udvikling, der afspejler den verden, som vi lever og handler i. Så vi skal bare i gang med arbejdet, også fordi vi tror, at frivillige initiativer som The Gender Diversity Pledge er en bedre løsning end en politisk regulering af området,” siger Britta Korre Stenholt.

Læs mere om DI’s Gender Diversity Pledge og de 16 principper her: https://www.danskindustri.dk/gdp/#anker

For yderligere oplysninger, kontakt kommunikationschef Jens Velling, jevel@stark.dk, mob. 2840 9998.

STARK er Danmarks største forhandler og distributør af byggematerialer med 83 forretninger i Danmark og Grønland. STARK tilbyder en lang række services til både entreprenører og professionelle håndværkere. Virksomheden beskæftiger ca. 2.500 medarbejdere og er en del af STARK Group, der er en førende leverandør af byggematerialer, service og rådgivning i Nordeuropa.

Billeder


Pressekontakt

STARK Kommunikation
Kommunikation
  27 79 98 73

Firma

STARK
Skanderborgvej 266
8260 Viby J., Danmark

  89343415

http://stark.dk

Modtag nyheder fra STARK på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire