Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
29/03-17   -   Pressemeddelelse

Dine fakturakrav kan blive forældede i 2017Kreditorer, der sendte påmindelser om gæld ud til skyldnere i 2007, skal reagere nu, hvis ikke pengene skal gå tabt. Foretager du dig intet, falder dine fakturakrav for den 10-årige forældelsesfrist.

I andet halvår af 2007 havde mange danske virksomheder rigtig travlt med at sende påmindelser ud til de kunder, der skyldte dem penge. Grunden til det høje aktivitetsniveau var den nye forældelseslov, der trådte i kraft den 1. januar 2008. Nye overgangsregler betød nemlig, at forældelsesfristen for en række krav, herunder gældsbreve, domme mv. var 10 år fra den dag, hvor disse påmindelser kom frem til skyldnerne.

"I de gamle forældelsesregler fra før 2008 var det muligt for kreditorer at afbryde en forældelsesfrist ved blot at sende en påmindelse til en skyldner. Hver gang man sendte en påmindelse om betaling påbegyndte der en ny forældelsesfrist. Men da denne mulighed blev ophævet den 1. januar 2008, stod kreditorerne i en ny situation, " forklarer advokat og specialist i inkasso Simon Mortensen fra ADVODAN Lolland-Falster.

"Nu er det snart 10 års siden, at de mange påmindelser blev sendt af sted, og derfor vil der være en lang række krav, der bliver forældede i løbet af efteråret 2017, hvis ikke man reagerer inden da.

Kreditor har bevisbyrden
Som kreditor har man bevisbyrden for, at en påmindelse er kommet frem til skyldner - også selvom det ligger tilbage til 2007. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, at man godt kan komme ud for, at en skyldner vil bestride, at han eller hun har modtaget en påmindelse tilbage i 2007.

"Du skal kunne fremlægge beviser, hvis du skal modbevise en påstand fra en skyldner. Det kan fx være kopier af afsendte breve og udskrift af journalnotater, " siger Simon Mortensen.

Få afbrudt forældelsen i tide
Med de nuværende regler i forældelsesloven er det ikke længere muligt at afbryde forældelsen ved blot at fremsende en påmindelse - nu skal kreditorerne afbryde forældelsen ved enten at indhente en erkendelse af gælden fra debitor, eller ved at fremsende kravet til retten. Har du opnået eller foretaget en af disse to ting, har du opnået et såkaldt fundament. Når du har opnået fundament på denne vis, går der 10 år før, dit krav er forældet.

Simon Mortensen vurderer, at mange virksomheder nok har droppet at gå efter fakturakrav, der er 10 år gamle. Men i mange tilfælde kan det være relevant at have et fundament på et krav, selvom det ligger år tilbage.

"I de fleste tilfælde er det banker, der fastholder deres tilgodehavender uanset alder, men selv bankerne indgår i øjeblikket en række forlig om betaling af en del af deres krav for at undgå besværet med at indbringe sagerne for retten. Det kan også være relevant at fastholde mere almindelige fakturakrav, hvor der tidligere er opnået fundamenter. Det kan fx være skyldnere, der tidligere har været insolvente eller på anden vis ude af stand til at betale deres gæld, men som måske har fået et væsentlig bedre økonomi end tidligere," siger Simon Mortensen.

Billeder


Pressekontakt

Pia Eskildsen
Kommunikationsmed.
  + 45 46 14 60 09
  + 45 30 78 90 09
Simon Mortensen
Advokat
  46 14 59 45
  30 78 87 45

Firma

ADVODAN A/S
Viborgvej 159A
Aarhus V, Danmark

  46146009
  30789009

http://www.advodan.dk/

Modtag nyheder fra ADVODAN på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire