Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/06-17   -   Pressemeddelelse

Sådan undgår du at komme i klemme ved jobskifteNår du skifter job, er der forskellige ting, du skal være opmærksom på både før du stopper, og efter du er startet det nye sted.

Det er ikke helt lige meget, hvilke informationer du tager med dig videre i dit nye job, og hvilke e-mails du sletter fra din indbakke, når du gør klar til at lukke ned. Det er heller ikke helt ligegyldigt, hvordan og hvornår du gør omverdenen opmærksom på dit jobskifte. Samtidig er der nogle helt praktiske ting, du gør klogt i at tjekke op på, når du får en ny arbejdsgiver. Det fortæller advokatfuldmægtig Mads Cramer-Kam fra ADVODAN i Helsingør.

Her får du overblik over, hvad du skal være opmærksom på før og efter et jobskifte.

Hvilke informationer må slettes?
Du skal være varsom med at slette e-mails og oplysninger, som kommer til en indbakke, din virksomhed har stillet til rådighed. Private e-mails må du gerne slette, når du stopper. Men alle arbejdsrelaterede e-mails tilhører virksomheden, og dem må du som udgangspunkt ikke slette uden din arbejdsgivers tilladelse.

Når du skifter job, er det bedste derfor at lade alle arbejdsmæssige oplysninger være tilbage eller aftale med arbejdsgiveren, hvilke oplysninger du kan slette. På den måde udgår du at komme i problemer efterfølgende.

Må du kontakte tidligere kunder og samarbejdspartnere?
Selvom du ikke er bundet af en kunde- eller konkurrenceklausul, er der begrænsninger i markedsføringsloven for, hvordan du må kontakte tidligere kunder.

Du skal derfor være varsom med at sende en specifik meddelelse ud om jobskiftet til tidligere kunder og samarbejdspartnere. Orienteringen skal holdes i generelle vendinger og sendes ud til en bred potentiel kundemasse - og ikke kun til tidligere kunder. Det vil ofte være en god idé at lade din nye arbejdsgiver stå for at sende orienteringen ud fx på virksomhedens LinkedIn-side eller at lade din tidligere arbejdsgiver stå for at orientere kunderne om din fratrædelse.

Må du fortælle om jobskiftet på fx LinkedIn?
Du skal være loyal over for din arbejdsplads - også når du skifter job. Det betyder, at du ikke må annoncere dit jobskifte, før du officielt er fratrådt din stilling. Samtidig har du også en vis loyalitetsforpligtelse til at "deaktivere" din tidligere stilling på LinkedIn, når du er fratrådt stillingen.

Overtræder du din loyalitetspligt mens du stadig er ansat, risikerer du i værste fald at blive pålagt et erstatningskrav over for din arbejdsgiver.

Hvad sker der med din optjente ferie?
Når du skifter job, har du krav på en feriegodtgørelse, der dækker den ferie, du har optjent under ansættelsen, men ikke har afholdt. Din tidligere arbejdsgiver skal afregne feriegodtgørelse til FerieKonto senest den 7. i den anden måned, efter du fratræder.

Er du privatansat og har ekstra feriedage fx feriefridage eller den 6. ferieuge, kan det stå i din kontrakt eller personalehåndbog, hvad der sker med dem. Der kan være mulighed for, at du får dem udbetalt, når du stopper. Men du kan også risikere, at de bortfalder. Tag derfor fat i din arbejdsgiver og spørg, hvad der sker med dem.

Hvis du er ansat i en region eller en kommune og har særlige feriedage eller feriedage fra 6. ferieuge, som du ikke har holdt, vil de som udgangspunkt blive udbetalt direkte til dig på fratrædelsestidspunktet.

Hvad sker der med din pension?
Har du fået nyt job med pensionsordning, kan du ofte sammenlægge den "gamle" pension med den nye. Er din nye pension i et andet pensionsinstitut, sikrer en jobskifteaftale mellem pensionsinstitutterne, at dette er muligt i de fleste tilfælde, uden at du skal afgive helbredsoplysninger og uden de store omkostninger.

Får du ikke en pension i dit nye job, kan du selv fortsætte med at indbetale til din eksisterende pension.

Billeder


Pressekontakt

Mads Cramer T. Kam
Advokatfuldmægtig
  49212121
  31210135
Mette Rasmussen
Kommunikationsmed.
  + 45 46 14 60 07
  + 45 30 78 90 07

Firma

ADVODAN A/S
Viborgvej 159A
Aarhus V, Danmark

  46146009
  30789009

http://www.advodan.dk/

Modtag nyheder fra ADVODAN på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire