Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
16/11-17   -   Pressemeddelelse

Erhvervsministeren fik indblik i plastens mange muligheder hos RIAS

Temaer som 3D-print, genanvendelse og industriens behov for kvalificeret arbejdskraft var på dagsordenen under erhvervsminister Brian Mikkelsens besøg forleden hos plastvirksomheden RIAS i Roskilde, hvor han også fik et godt indtryk af plastmaterialets mange anvendelsesmuligheder.

Som den største udbyder af plasthalvfabrikata i Danmark er RIAS A/S leverandør til alle grene af industrien, byggeriet og den offentlige sektor. RIAS har desuden betydelige aktiviteter i det øvrige Skandinavien, hvor især Sverige er et af de store vækstområder for den danske bearbejdnings- og handelsvirksomhed.

Plast indgår i stort set alle produkter og sammenhænge, og RIAS leverer plasthalvfabrikata til så forskellige områder som bygge- og anlægssektoren, den kemiske industri, maskinindustrien, offshore, levnedsmiddel-, møbel- og emballagesektoren samt visuel kommunikation, såsom display-systemer til detailhandelen.

Rias gør meget ud af at få indsamlet og genanvendt det materiale, der bliver til overs i produktionen, ligesom virksomheden er medstifter af WUPPI-ordningen, der har fokus på at genanvende PVC.

Forspring i den internationale konkurrence
Erhvervsminister Brian Mikkelsen fik et indblik i de mange facetter i plastens verden, da han forleden besøgte RIAS i Roskilde for at få et førstehåndsindtryk af muligheder og udfordringer i en dansk virksomhed, der skal navigere i en stadig mere konkurrencepræget verden.
- Besøget på RIAS gav et godt indblik i, at de er helt med på den teknologiske forkant ved at inddrage ny teknologi. De har blandt andet investeret i 3D-print teknologien, som jeg er overbevist om vil give dem en fordel i markedet, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K).

Adgang til kvalificeret arbejdskraft
Virksomhedsbesøget gav også anledning til at drøfte flere erhvervspolitiske temaer. Et af de aktuelle emner, der har relevans for stort set alle brancher lige nu, er udfordringen med at få kvalificeret arbejdskraft.
- For RIAS er det afgørende, at man fra politisk side fokuserer på at sikre virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft. De industrirettede uddannelser skal også i højere grad matche industriens behov, understreger adm. direktør Henning Hess fra RIAS A/S.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) erklærede sig helt enig i, at det er en vigtig forudsætning for branchens vækstmuligheder.
- Derfor har regeringen også fremsat 22 nye initiativer i erhvervs- og iværksætterudspillet bl.a. med en udvidelse af forskerskatteordningen fra 5 til 7 år. Vi så også gerne, at beløbsgrænsen blev sat ned, men her er der desværre et flertal uden om regeringen, konstaterede ministeren.

Politisk dialog er vigtig
Virksomhedsbesøget var kommet i stand på baggrund af en henvendelse fra brancheorganisationen Plastindustrien, hvor RIAS er medlem. Adm. direktør i Plastindustrien, Thomas Drustrup, understreger, at det er afgørende at have løbende kontakt med politiske beslutningstagere:
- Det er prisværdigt, at Brian Mikkelsen prioriterer at besøge en plastvirksomhed som RIAS for at få et bedre indblik i vores verden. Det er meget vigtigt, at vi har en god politikerdialog om f.eks. udfordringen med at finde kvalificeret arbejdskraft og om nødvendigheden af at reducere branchespecifikke afgifter.

Og med den store erhvervsaftale, der blev indgået i weekenden, ser det ud til, at ministeren har lyttet til branchens opfordringer:

II.9. Afskaffelse af afgift på regntøj, beskyttelsesdragter mv.
Afgift på PVC og ftalater samt på PVC-folier er afgift på regntøj, beskyttelsesdragter mv. Afgiften vurderes ikke længere at have nogen nævneværdig adfærdsregulerende effekt på sundhed eller miljø.
Derfor afskaffes afgiften på PVC og ftalater og afgiften på PVC-folier den 1. januar 2019. Afskaffelsen skønnes at indebære et mindreprovenu på ca. 25 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd. Afskaffelsen vurderes desuden at medføre varige administrative lempelser for de berørte virksomheder på ca. 8 mio. kr. årligt.

Fakta om RIAS A/S:
• Rias blev etableret i 1959 af K.E. Jacobsen og lagerfører i dag et meget bredt sortiment af plasthalvfabrikata og tilbyder desuden alle typer af kundetilpassede løsninger fra virksomhedens specialiserede forarbejdningsafdeling, RIPRO.
• RIAS A/S er et børsnoteret selskab med ThyssenKrupp-koncernen som hovedaktionær. RIAS indgår dermed som et af 13 selskaber i det netværk, der under ThyssenKrupp Plastics forsyner det internationale marked med plasthalvfabrikata.
• Rias har blandt andet investeret i seneste 3D-print-teknologi og har planer om yderligere investeringer i 3D-print og avanceret teknologi samt tung rådgivning for at fastholde og udbygge sin position i markedet.
• RIAS beskæftiger omkring 100 medarbejdere og omsætter for godt en kvart milliard DKK.

Plastindustrien, Vesterbrogade 1E, 1620 København V, telefon 33 30 86 30

Relevant information

RIAS:
www.rias.dk

Plast:
www.plast.dk


Billeder


Pressekontakt

Henning Hess
Adm. direktør
  23 82 20 31

Firma

RIAS A/S
Industrivej 11
4000 Roskilde, Danmark

  46770010

www.rias.dk

Modtag nyheder fra RIAS på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire