Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
06/06-17   -   Pressemeddelelse

Revisionsfirmaer med vokseværk

BGR Revision i Greve bliver en del af Sønderup Revisorer, der har base i Ringsted. Dermed skabes et af Sjællands største statsautoriserede revisionsvirksomheder med 50 ansatte - og alle former for økonomisk indsats og rådgivning inden for bogføring og regnskabs¬udarbejdelse, lønbogholderi, ejendomsadministration, revision og konsulentopgaver

Siden statsautoriseret revisor Boye Rynord etablerede BGR Revision i 2014 har der været fart på. Kort efter opstarten blev den første medarbejder ansat, og i 2016 lagde revisor Steen Fugmann og Boye Rynord deres virksomheder sammen med BGR Revision som det fortsættende selskab.

Alene det seneste år er tre nye medarbejdere kommet til, så virksomheden i dag tæller seks ansatte og er på jagt efter flere. Vækst i kundemassen og et stigende antal opgaver har imidlertid skabt en positiv udfordring for de to revisorer, der i en stejl vækstkurve skal bruge uforholdsmæssig meget tid på rekruttering og indfasning af nye medarbejdere.

Flere opgaver kræver flere medarbejdere
Uanset hvor positivt det er med vækst, tager mange interne processer vigtig tid fra rådgivningsopgaverne og revisionsarbejdet, som med stadigt mere kompliceret lovgivning kræver fuld opmærksomhed fra seniorrådgivere, der typisk arbejder tæt på ejerne eller beslutningstagerne i virksomheder, som de betjener.
- Da det kræver en vis kritisk masse på medarbejder- og kompetencesiden at arbejde professionelt med høj kvalitet i rådgivningen, har vi fra starten sat et mål på omkring 10-12 medarbejdere her i Greve. Men vi gør bedre gavn ude ved kunderne end hjemme i virksomheden med egne administrative opgaver, og derfor besluttede vi henover foråret at speede processen mod vækstmålet op. Vi begyndte derfor at lede efter en strategisk alliance, som vi kunne vokse sammen med ud mod markedet, og som vi samtidig kunne opnå synergier med internt på HR- og kompetencefronten, fortæller Boye Rynord.

Tæt på kunderne
Efter en række sonderinger fandt Greve-revisorerne sammen med Sønderup I/S statsautoriserede revisorer i Ringsted, der med 45 medarbejdere og en række specialistdiscipliner inden for regnskab og revision, er et stærkt match til Boye Rynord og Steen Fugmann samt deres medarbejdere og kunder.
- Ligesom BGR Revision og mange af vores kunder er Sønderup Revisorer en ejerledet virksomhed, hvor både partnere og medarbejdere trives i en positiv atmosfære - tæt på kunderne og de opgaver, der løses enten af den enkelte medarbejder eller i et team alt efter kundens behov, siger statsautoriseret revisor Tom Sønderup, der etablerede virksomheden i 1995.

Siden da er Ole Rygaard Andersen og Dennis Cronbach kommet til i ejerkredsen af det voksende revisionsfirma. Begge revisionsvirksomheder har mange ejerledede virksomheder i alle størrelser som kunder, og gennem sonderingerne har partnerkredsen afdækket en række fælles værdier og tilgange til opgaverne.
- BGR Revision er kendt for at arbejde efter overskriften "rådgivning i øjenhøjde", og vi arbejder efter en række værdier og leveregler, vi har formuleret som "fortrolighed, engagement og indlevelsesevne", siger Ole Rygaard Andersen.

Indlevelsesevne er en vigtig egenskab
Han giver et eksempel fra tilgangen til rådgivningen, der især i familieejede virksomheder kan være fyldt med følelser:
- Når vi bliver bedt om at rådgive eksempelvis i et generationsskifte, et dødsbo eller en rekonstruktion af en virksomhed eller et landbrug, så kan vi typisk spørge parterne: Hvad er det vigtigste: At få millimeterretfærdighed i salget eller bodelingen - eller at familien holder jul sammen?

Det kan Boye Rynord nikke genkendende til og supplerer:
- Der er ikke noget lettere i en rådgivers verden end at være firkantet. Øvelsen går faktisk på at være menneske med forståelse for den situation, kunden står i - uanset, om det er en svær situation, som Ole nævner her, eller det er en positiv situation som iværksætteri, opkøb eller bistand til rådgivning over for banken.

Business as usual - undtagen navnet
I forbindelse med sammenlægningen fortsætter statsaut. revisor Boye Rynord som afdelingsdirektør for kontoret i Greve, der samtidig skifter navn til Sønderup I/S statsautoriserede revisorer.

Kunderne mærker ingen forskel i den personlige kundebetjening, idet BGR Revisions kunder fortsat bliver betjent af de kendte medarbejdere i Greve, der alle fortsætter. De vil nu blot have mulighed for at trække på kollegerne i Ringsted, ligesom de 45 nye kolleger i Ringsted kan trække på de kompetencer og faciliteter, der er i Greve og som fortsat forventes at vokse til det dobbelte i løbet af de kommende 2-3 år.

Billeder


Pressekontakt

Boye G. Rynord
Statsautoriseret revisor
   29 61 24 47

Firma

SØNDERUP I/S statsautoriserede revisorer
Korskildelund 4, 1. th
Greve, Danmark

  88442030
  29612447

http://bgr-revision.dk/

Modtag nyheder fra Sønderup I/S statsautoriserede revisorer på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire