Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
29/06-17   -   Pressemeddelelse

Undgå konflikter om delebørn i ferien

Sommerferien er over os. Som deleforældre kan det give anledning til konflikter, hvis man ikke er klar over reglerne for ferie med de fælles børn. For hvad gør man eksempelvis, hvis en ønsket ferie med børnene ligger oven i den anden forælders weekend? Advokat og ekspert i familieret kommer med juraens tip til en konfliktfri sommerferie

Mens mange familier håndterer ferieperioderne godt, bliver sommerglæden for flere skilsmissefamilier overskygget af tvister om samvær. I ferierne bliver der nemlig ofte vendt op og ned på de deleordninger, der kører upåklageligt i hverdagen. Skilsmisseraten er i dag så høj, at godt halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisse - og hvert tredje barn vil i løbet af sin barndom opleve at blive et skilsmissebarn.
Det mærker man hos advokatfirmaet Advodan Glostrup, der hvert eneste år i og op til ferieperioden mærker en øget mængde henvendelser med spørgsmål om samvær.

Ved at blive klogere på juraen omkring samvær, kan man nå langt - og måske undgå at komme helt ud i en konflikt, lyder det fra advokat Rikke Frødstrup fra Advodan Glostrup, der har flere års erfaring med familieret.

Bopælsforælderen har ferieretten
Ved skilsmisser bliver den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos, automatisk bopælsforælder, og den anden forælder bliver samværsforælder. Det gælder også, selvom I har en samværsordning, hvor I ser barnet lige meget.

- Bopælsforælderen har ret til at holde ferie med barnet, men det skal varsles til samværsforælderen. Med mindre I har aftalt noget andet, har samværsforælderen som udgangspunkt ikke ret til længerevarende samvær udover det almindelige samvær, som i forvejen følger af eksempelvis en samværsaftale, fortæller Rikke Frødstrup og uddyber:

- Når man laver en samværsaftale, råder vi altid til, at man laver en aftale, der også forholder sig til ferierne. En sådan aftale bør være nedskrevet, og vi anbefaler altid, at man sikrer sig, at aftalen kan fuldbyrdes af fogedretten, da det ellers kan trække ud med en afgørelse, hvis den ene forælder ikke overholder sin del af aftalen.

Vær specifik i samværsaftalen
Hvis man selv vælger at udarbejde en skriftlig samværsaftale, er den lige så gyldig, som hvis afgørelsen var truffet af Statsforvaltningen. Det afgørende er, at aftalen indeholder alle de væsentlige aftalepunkter, og at den er egnet til at kunne gennemføres med fogedrettens hjælp.

- Derfor anbefaler vi, at aftalen laves på Statsforvaltningens blanket om samvær eller hos en advokat, siger Rikke Frødstrup og forklarer, at aftalen bør være specifik og omfatte stillingtagen til, hvilken dag og hvilket tidspunkt feriesamværet starter og slutter, og hvem der skal hente og bringe barnet.

Hvis forældrene ikke selv kan blive enige om en samværsaftale, kan de indbringe sagen for Statsforvaltningen.

3 gode råd, når forældre skal enes om en samværsaftale

· Husk at barnet er den vigtigste aktør. Det bør til hver en tid handle mere om at sikre barnet en god ferie end om at få mest muligt samvær
· Sørg for at lave en nedskrevet aftale og gerne en, der gælder fremadrettet, så I ikke skal tage stilling til fordeling af ferie hvert eneste år
· Sørg for at aftalen kan fuldbyrdes af fogedretten. Lav eksempelvis aftalen på Statsforvaltningens blanket om samvær. Eller rådfør jer med en advokat

Billeder


Pressekontakt

Rikke Frødstrup
Advokat
  46 14 50 18

Firma

ADVODAN Glostrup
Glostrup Torv 6-10
2600 Glostrup, Danmark

  46145000

http://www.advodan.dk/advodan-glostrup/

Modtag nyheder fra ADVODAN Glostrup på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire