Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/02-19   -   Pressemeddelelse

Asfalt designes til forskellige formålFor bygherren er det begreber som kvalitet, holdbarhed, fleksibilitet og pris, der prioriteres, når en ny belægning skal lægges. For politikere er det miljøvenlighed. Og for de, der kører eller går på den, er det vigtigste at kunne stå fast. Hos landets nyeste asfaltvirksomhed udvikler og designer man asfalt til formålet - og som endda taler ind til tre af FNs 17 Verdensmål for bæredygtighed

For de fleste er asfalt noget, man færdes på – og få tænker over forskellen i egenskaber og miljøprofil. Men under den tilsyneladende ens og sorte overflade gemmer der sig en verden af avanceret teknik og viden, så de enkelte asfalttyper designes til de formål, de skal opfylde.
- I byerne og trafikerede boligområder er det især de støjdæmpende egenskaber, der er højt prioriteret, ligesom der er forskellige krav til den evne, asfalten har til at lade vand sive igennem til de underliggene lag, så der ikke står vand på overfladen. På marinaernes gangstier og fællesområder er det stigende grad miljøvenlighed, der er efterspurgt. Og på havneterminaler og erhvervsarealer er det holdbarhed og slidstyrke, der er et ufravigeligt krav., fortæller adm. direktør Karsten Rasmussen fra SuperAsfalt A/S og fortsætter:
- Som producent er det derfor vigtigt, at vi hurtigt kan designe og sammensætte netop den blanding af skærver, bitumen og ingredienser, der skal til for at indfri bygherrens og rådgivernes krav til belægningen, understreger han.

FNs 17 verdensmål
Gennem sit koncernforbundne slægtskab med TarPaper Recycling ApS har SuperAsfalt A/S direkte adgang til årelang erfaring og dyb indsigt i, hvordan man kan opnå højere genanvendelse af byggematerialer. I et tæt samarbejde har de to virksomheder udviklet en ny og mere miljøvenlig asfalttype, hvor bitumen fra genanvendt tagpap kan reducere behovet for jomfruelig bitumen i asfaltproduktionen. Herudover anvender SuperAsfalts moderne værk kontrollerede restprodukter fra tagpap, der ellers ville være endt i deponi.
- Med BituAsfalt opnår man en reduktion på 60 kg CO2 pr. ton asfalt, og samtidig undgår vi tonsvis af byggeaffald på de danske lossepladser. Begge dele taler direkte ind til den grønne dagsorden, hvor vi understøtter tre af FNs 17 verdensmål, fortæller Karsten Rasmussen.

De tre bæredygtighedsmål, som asfaltværkets miljøvenlige BituAsfalt taler ind til, er verdensmål nummer 9 ”Industri, Innovation og Infrastruktur”, mål nr. 11 ”Bæredygtige byer og lokalsamfund” og mål nummer 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion”.
- BituAsfalt er ligesom vores traditionelle asfalttyper CE-mærket og har ud over en række private grundejerforeninger, boligselskaber og virksomheder nu også fået bevågenhed i flere kommuner, fortæller Karsten Rasmussen, der glæder sig over den øgede interesse for de mere miljøvenlige asfaltprodukter.

Fokus på kvalitet og dokumentation
Ved etableringen af det nye asfaltværk har SuperAsfalt investeret store summer i eget laboratorium, hvor alle de råstoffer og ingredienser, der indgår i produktionen af såvel bitumenasfalt som traditionelle asfalttyper, testes omhyggeligt. Herudover vægtes dokumentation for sporbarhed og testresultater, så SuperAsfalt kan leve op til de strengeste krav, som en bygherre eller rådgiver måtte stille.

Totalløsning med nyt udlægningsudstyr
SuperAsfalt A/S har siden etableringen i 2016 primært arbejdet sammen med lokale asfaltudlæggere. Men en række bygherrer efterlyser en samlet løsning, hvor SuperAsfalt står for hele asfaltopgaven. Virksomheden har derfor investeret i en Vögele Super 1600-3 med en udlægningsbredde på 7,5 meter og en Vögele 800-3i, der kan lægge asfalt ned til 1,2 meter i bredden. Dermed kan SuperAsfalt fleksibelt håndtere alle opgaver fra smalle cykelstier i byer og på marinaer til veje samt store industriarealer og havneterminaler.


Relevant information

FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling
https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

SuperAsfalt A/S
www.superasfalt.dk


Billeder


Pressekontakt

Karsten Rasmussen
Administrerende direktør
  40 59 94 00

Firma

SuperAsfalt A/S
Prøvestenen B-vej 24
2300 København S, Danmark

  +45 7875 2584

http://www.superasfalt.dk/

Modtag nyheder fra SuperAsfalt A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire