Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
06/09-16   -   Pressemeddelelse

Endelig: Korrekt løn til handicaphjælpereAarhus Kommune har aflønnet en stor gruppe handicaphjælpere for lavt. Den praksis underkendes nu af Statsforvaltningen. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, LOBPA er tilfreds med afgørelsen og ser frem til, at loven bliver overholdt i alle landets kommuner.

Aarhus Kommune har aflønnet en stor gruppe handicaphjælpere for lavt. Den praksis underkendes nu af Statsforvaltningen. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, LOBPA er tilfreds med afgørelsen og ser frem til, at loven bliver overholdt i alle landets kommuner.

Aarhus Kommune har anvendt så forskellige overenskomster som for buschauffører og maritimt personale for at sammensætte lønnen til anslået 1.000 handicaphjælpere årligt i og omkring Aarhus. Konsekvensen har været, at hjælpere til mennesker med handicap har fået anslået 9 millioner kroner for lidt i løn om året. Efter flere henvendelser fra Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, LOBPA, har Statsforvaltningen, der fører tilsyn med kommunerne, netop afgjort, at den lønmodel ikke er lovlig. Kommuner må ikke shoppe løndele fra mere end én overenskomst.

De borgere, som handicaphjælperne arbejder for, har på grund af kommunens model fået udmålt for få lønkroner til deres hjælpere. De 1.000 handicaphjælpere årligt, der har fået for lidt i løn af Aarhus Kommune, er tilknyttet 220 mennesker med borgerstyret personlig assistance, også kaldet BPA.

LOBPA henvendte sig allerede i 2010 til Statsforvaltningen. Dengang forklarede Aarhus Kommune, at man mente, at man levede op til loven inden for de givne økonomiske rammer. Siden har sagen været bragt for Folketingets Ombudsmand, og Statsforvaltningen har efter et længere sagsforløb underkendt Aarhus-modellen.

- Endelig har vi vished for, hvordan lønnen skal udmåles. Både handicaphjælperne og mennesker med handicap har været påvirket af usikkerheden om aflønningen, siger formand for LOBPA Janne Sander og fortsætter:

- Vi kender desværre til flere kommuner, hvor aflønningsmodellerne efter vores vurdering også er forkert sammensat. Det er ikke nødvendigvis af ond vilje, men loven er svær at navigere i. Både borgere og kommuner fortjener en national model, der sikrer ordnede løn og administrationsbidrag.

I april holdt Folketingets Social- og Indenrigsudvalg åben høring om BPA på Christiansborg. Til høringen var der bred enighed blandt områdets parter om behovet for centralt fastsatte nationale og gennemskuelige takster. LOBPA holdt i forbindelse med sin generalforsamling i juni en høring, hvor også Kommunernes Landsforening tilsluttede sig behovet.

- Kommunerne er presset økonomisk, men både mennesker med handicap og deres hjælpere fortjener ordnede vilkår. LOPBA opfordrer Social- og Indenrigsministeriet og Kommunernes Landsforening til at samle tråden op fra høringerne og nedsætte en arbejdsgruppe om korrekt løn til handicaphjælpere og udmåling af administrationshonoraret. LOPBA har vejledt borgere og kommuner, siden loven trådte i kraft og bidrager gerne til dét arbejde, siger Janne Sander, der i mellemtiden opfordrer andre kommuner, som oplever tvivl om deres lønmodel, til at kontakte LOBPA.

LOBPA er Danmarks eneste, landsdækkende interesseorganisation for alle med BPA. LOBPA er borgerstyret, demokratisk og not for profit; etableret af danske handicaporganisationer og styret af borgere med BPA.


Sagen kort
April 2010:
LOBPA klager til Statsforvaltningen over Aarhus Kommunes lønmodel for handicaphjælpere, der efter LOBPAs opfattelse er ulovlig, idet den bygger på elementer fra forskellige og ikke relevante overenskomster.
Marts 2010:
Socialministeriet indskærper over for kommuner og regioner, at modeller som den i Aarhus Kommune er i strid med loven
Juni 2010:
Aarhus Kommune forklarer, at loven overholdes inden for kommunens økonomiske rammer
Oktober 2010:
Socialministeriet indskærper i en ny bekendtgørelse, at kommuner ikke må basere lønelementer på flere forskellige overenskomster
Oktober 2010:
Kommunernes Landsforening skriver i et notat, at kommuner ikke må basere lønelementer på flere forskellige overenskomster
November 2010:
Det Sociale Nævn afgør i en sag mod Sønderborg Kommune, at kommunen ikke må basere lønelementer på flere forskellige overenskomster
April 2011:
På baggrund af en undtagelsesregel fra loven udtaler Statsforvaltningen sig til fordel for Aarhus Kommunes model
Februar 2011:
Socialministeriet indskærper i en vejledning, at kommuner ikke må basere lønelementer på flere forskellige overenskomster
November 2011:
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold sender skriver til alle kommuner, at de ikke må basere lønelementer på flere forskellige overenskomster
Oktober 2014:
LOBPA klager til Statsforvaltningen over Aarhus Kommunes lønmodel og påpeger, at Statsforvaltningens vurdering i 2011 byggede på en undtagelsesregel, der ifølge LOBPA ikke kunne anvendes i den konkrete model
Januar 2015:
Aarhus Kommune fastholder lovligheden af sin model
Februar 2015:
LOBPA forklarer Statsforvaltningen, hvorfor undtagelsesregelen er irrelevant
Maj 2016:
LOBPA beder Folketingets Ombudsmand forholde sig til Statsforvaltningens lange sagsbehandlingstid samt til Aarhus Kommunes lønmodel for handicaphjælpere for borgere med BPA
August 2016:
Statsforvaltningen afgør, at Aarhus Kommunes model med at basere lønelementer på flere forskellige overenskomster er ulovlig


Relevant information

LOBPA website
http://lobpa.dkBilleder


Pressekontakt

Janne Sander
Formand
  61 68 85 41
Finn J. Kemp
Juridisk chef
  30 43 96 14

Firma

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup, Danmark

  70 12 30 12

http://lobpa.dk

Modtag nyheder fra LOBPA på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire