Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
04/02-20   -   Pressemeddelelse

Nordomatic styrker profilen indenfor hospitalssektoren og pharma-industrienGrue & Hornstrup Rådgivende Ingeniører A/S med hovedsæde i Holstebro er købt af den landsdækkende Nordomatic-koncern. Som en del af Nordomatic får Grue & Hornstrup tilført flere løsninger og muskler i det voksende marked for Smart Buildings og intelligent bygningsautomatik. Nordomatic får til gengæld tilført stærke kompetencer i hospitalssektoren og pharma-industrien

Konsolideringen blandt aktørerne inden for intelligent bygningsautomatik fortsætter. Nordomatic, der er er en af Nordens førende aktører inden for Smart Buildings, har gennem de seneste to år købt flere end seks danske virksomheder ind i den danske del af koncernen. Og nu følger det syvende opkøb på godt to år.

Køber tung systemintegrator
Det sker med købet af den rådgivende ingeniørvirksomhed Grue & Hornstrup A/S i Holstebro, der styrker Nordomatics kompetencer særligt indenfor PLC-verdenen i hospitalssektoren og pharma-industrien.
- Vi har rigtig mange stærke kompetencer og referencer inden for smart buildings-løsninger. Men det er ingen hemmelighed, at vi gennem de seneste år, har haft lidt udfordringer i at løse et par komplicerede PLC-projekter i København, siger adm. direktør Toke Juul fra Nordomatic Danmark A/S og uddyber:
- Her har Grue & Hornstrup været en god samarbejdspartner for at komme i mål, og gennem disse projekter fandt vi ud af, at de værdier, vi hver især har bygget vores virksomheder på, var ret ens. Det var derfor oplagt at se på hvordan dette samarbejde kunne videreudvikles, fortæller Toke Juul.

Resultatet af samarbejdet og sonderingerne førte henover 2019 til, at Grue & Hornstrup nu bliver en del af Nordomatic. Udover PLC har Grue & Hornstrup stor erfaring med udvikling og design af systemer til Smart Buildings, herunder dataopsamling, energi-registrering og analyse. Og det passer godt ind i Nordomatics koncepter og løsninger, der i stigende omfang er digitale.
- Sammen står vi ganske enkelt langt stærkere på markedet for Smart Buildings. Ved at forene kræfterne har vi en fantastisk platform til at tage næste skridt inden for eksempelvis Cloud, Big Data og IoT, fastslår Toke Juul.

Vækstpotentiale i nordisk koncern
Hos Grue & Hornstrup, der gennem de seneste to årtier er vokset fra et lille rådgivende ingeniørfirma til en rolle som toneangivende systemintegrator inden for sine kernesegmenter, er der ligeledes store forventninger til det nye familietilhørsforhold, der har både landsdækkende og nordiske perspektiver.
- Når vi ser i krystalkuglen, kan vi konstatere, at vi står over for en total redefinering af hele energi-infrastrukturen. Det kræver muskler og skalérbarhed med en helt anden faktor, end vi kan opnå med organisk vækst. Som en del af Nordomatic-koncernen får Grue & Hornstrup tilført muskler til endnu større opgaver - ikke alene i Danmark, men i hele Norden, siger salgs- og projektdirektør Jesper Bergenhammer fra Grue & Hornstrup, Rådgivende Ingeniører A/S og uddyber:
- Vi kan i højere omfang følge vores kunder ud over landegrænserne og hente inspiration fra kolleger og projekter på hele det nordiske marked. Og selvom vi allerede i dag er på forkant på mange digitale løsninger, får vi nu adgang til flere koncepter og en række cloudbaserede services blandt andet inden for smart heating, siger Jesper Bergenhammer, der efter salget bliver salgsdirektør for Pharma og Hospitals¬sektoren i Nordomatic.

Åbne og fleksible systemer
Ligesom Nordomatic leverer Grue & Hornstrup åbne systemer, der kan vedligeholdes, udvides og modificeres, som kunden ønsker. En af virksomhedens kerneydelser er levering af systemer til bygnings¬automatisering, der er baseret på industriel PLC teknologi.
- Moderne hospitalsbyggerier er teknisk avancerede og stiller betydelige krav til de bygningsautomatik¬systemer, der skal styre og regulere de tekniske anlæg og tekniske funktioner i de enkelte rum. Ligeledes stiller pharma-industrien særlige krav til driftssikkerhed og målenøjagtighed samt til dokumentation test og validering, fortæller adm. direktør Kjeld Kirkgaard.

Stærke kundereferencer
Grue & Hornstrup har leveret systemer til bl.a. nogle af de markante aktører på pharma området i Danmark, som er valideret efter de GMP-forskrifter, der er defineret af FDA (Federal Drug Administration). Blandt kunderne er Rigshospitalet, DTU Risø, Psykiatrisk Hospital i Slagelse samt Statens Serum Institut (SSI).

Alle medarbejdere følger med til Nordomatic, som herefter beskæftiger godt 160 medarbejdere i Danmark. Grue & Hornstrups nuværende ledergruppe fortsætter i Nordomatic, hvor virksomheden fremover vil udgøre en selvstændig enhed og med fortsat domicil i Nupark i Holstebro.
- Ejerkredsen i Grue & Hornstrup har samtidig med salget til Nordomatic købt sig ind i den nye koncern som medejere, hvilket viser god gensidig tillid til, at det nye partnerskab er en langsigtet investering i hinanden til glæde for kunder og medarbejdere, lyder det samstemmende fra parterne.

Billeder


Pressekontakt

Toke Juul
adm. direktør - Nordomatic Danmark A/S
  53740405

Firma

Nordomatic Danmark A/S
Gavnøvej 2A
7400 Herning, Danmark

  +4597132688

www.nordomatic.dk

Modtag nyheder fra Nordomatic Danmark A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire