Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/05-21   -   Pressemeddelelse

Nordomatic i front for bæredygtighedMed afsæt i syv FNs Verdensmål præsenterer koncernen nu sin første Bæredygtighedsrapport, og med udledning af 69.000 ton mindre CO2 i 2020 er Nordomatic allerede godt på vej

Bygninger og ejendomme står for godt en tredjedel af CO2-udledningen på verdensplan. Cirka 40 procent af hele EU’s energiforbrug og 36 procent af CO2 emissionerne stammer fra bygninger.

For blandt andet at være med til at sikre mindre CO2-udledning har smart building-koncernen Nordomatic udarbejdet en bæredygtighedsstrategi, der skal tegne koncernens arbejde med bæredygtighed indtil 2030.

Koncernen vil blandt andet reducere med 150.000 ton færre Co2 emissioner hos deres kunder, samt en reduktion på 12,5% procent i virksomhedens egne CO2 emissioner i 2025. I 2030 er målene, at kundernes emissioner af CO2 skal være faldet med 300.000 ton, mens Nordomatic skal anses som den mest bæredygtige virksomhed i branchen.

Den nye bæredygtigshedsstrategi er udarbejdet på foranledning af koncernens Bæredygtighedsrapport for 2020, der viser, at Nordomatic allerede er godt på vej. Det seneste år har koncernen således opnået 69.000 ton færre CO2 emissioner hos sine kunder.
- At fremme bæredygtighedsdagsordenen er et fælles ansvar, som alle efter vores opfattelse har en samfundsmæssig forpligtelse til at fremme. Hos Nordomatic ligger de smarte løsninger, der fremmer bæredygtigheden, allerede i vores DNA, fordi det altid har været vores målsætning at skabe smarte løsninger, der effektiviserer og trimmer den energiøkonomiske drift, siger koncernchef Olov Schagerlund.

Rollemodel inden for bæredygtighed
Koncernen er ejet af den private investeringsvirksomhed Trill Impact, som har et stærkt fokus på bæredygtighed og FN’s bæredygtighedsmål. Sammen med ejerne har Nordomatics koncernledelse valgt innovation, ansvarlighed og at være den bedste arbejdsgiver som nogle af de vigtigste fokusområder i de kommende års arbejde med bæredygtighed.

Udover at fortsætte arbejdet med at udvikle Smart Building-konceptet og mindske kundernes og virksomhedens eget aftryk på miljøet vil koncernen have ekstra fokus på medarbejdernes udvikling og arbejdsmiljø gennem videreuddannelse, inklusion og øget andel af kvindelig arbejdskraft i koncernen. I 2030 er det således koncernens mål at have den højeste eNPS score i hele industrien.
- Gennem vores tre fokusområder dækker vi alt vores arbejde i hverdagen – fra vores daglige beslutninger til, hvordan vi samarbejder med vores kolleger, kunder og leverandører og vores indflydelse på miljøet og samfundet, så vi på alle fronter kan være rollemodel i branchen og være med til at fremme FN’s Verdensmål, siger administrende direktør i Nordomatic Danmark, Toke Juul.

Fakta om Nordomatic
• Nordomatic-koncernen beskæftiger på nordisk plan i alt godt 400 medarbejdere og omsætter for ca. 880 mio. SEK. og er blandt de førende hoved- og teknikentreprenører af åbne og leverandøruafhængige styresystemer for lys, køl, varme og ventilation, herunder Building Management Systemer og Smart Building-løsninger.
• Det danske hovedkontor ligger i Herning, og herudover har virksomheden afdelinger i Brøndby, Esbjerg, Holstebro, Odense, Aalborg og Aarhus.
• Blandt de danske kunder og referenceprojekter er: Axel Towers, Arbejdernes Landsbank, Blox, DNU Skejby, DNV Gødstrup, FN Byen, Herlev Sygehus, Københavns Kommune, Odense Musik- og Teaterhus, Royal Arena, TDC og ZOO København. Herudover løser virksomheden dybt specialiserede BMS- og CTS-opgaver i underentreprise for en række af landets største teknikentreprenører.

Nordomatic og Verdensmålene
Bygninger tegner sig for ca. 40% af EU's energiforbrug og 36% af CO2-emissionerne. Nordomatics Smart Building-løsninger bidrager til forbedringer på disse områder. Virksomheden har udvalgt syv af FN’s 17 verdensmål som særligt forpligtende – og som man arbejder efter at bidrage til:
• SDG # 5 – ligestilling mellem kønnene
• SDG # 7 – inden 2030 at fordoble forbedringen i den globale energieffektivitet
• SDG # 8 – anstændige jobs og økonomisk vækst
• SDG # 9 – industri, innovation og infrastruktur
• SDG # 12 – ansvarligt forbrug
• SDG # 13 – bekæmpelse af klimaforandringer
• SDG # 16 – fred, retfærdighed og stærke institutioner


Relevant information

Nordomatics SDG-rapport
nordomatic.com/da/pressroom/nordomatic-i-front-for-baeredygtighed/


Billeder


Pressekontakt

Toke Juul
adm. direktør - Nordomatic Danmark A/S
  53740405

Firma

Nordomatic Danmark A/S
Gavnøvej 2A
7400 Herning, Danmark

  +4597132688

www.nordomatic.dk

Modtag nyheder fra Nordomatic Danmark A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire