Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/05-21   -   Pressemeddelelse

Vækst i en corona-pandemi - og en online fusion uden håndtrykVisma Dataløn A/S trodser coronaen og fremlægger et 2020-regnskab med 18% vækst på toplinjen og et resultat, der følger med. ProLøn indgår for første gang i regnskabet efter en selskabsteknisk fusion, der har skabt en af landets største lønvirksomheder med to brands rettet mod forskellige kundesegmenter

Corona-pandemien påvirker de fleste virksomheder og brancher enten i opad- eller nedadgående retning. Det gælder også Visma Dataløn A/S, der sammen med ProLøn A/S processer tæt på 650.000 lønsedler hver måned - svarende til en tredjedel af alle lønsedler i Danmark.
- Især inden for restaurations- og cafébranchen - men også inden for en række andre ramte brancher - har vi under nedlukningen mærket en logisk nedgang i antallet af transaktioner. Det samme gælder vores kursusaktiviteter. Men det er næsten opvejet af øget behov for rådgivning til kunderne om kompensa¬tionsordninger, overenskomster og lovgivning, siger adm. direktør Karina Wellendorph og fortsætter:
- Samlet set lander vi derfor et tilfredsstillende resultat trods et særdeles atypisk år med en fusion af Dataløn og ProLøn, hvor vi det meste af året har arbejdet hjemmefra og ikke set hinanden. Samtidig vi taget en strategisk beslutning om at igangsætte et stort IT-udviklingsprojekt, hvor en helt ny cloudbaseret platform skal afløse de nuværende mainframe-løsninger, fortæller hun.

Solide nøgletal
Trods både ydre påvirkninger og interne forandringer kan Visma Dataløn A/S præsentere et 2020-regnskab med en samlet toplinje på tæt ved 373 mio. og en bundlinje på 103,5 mio. DKK efter afregning af godt 30 mio. DKK i selskabsskat. Sammen med de øvrige Visma-selskabers skattebetaling bidrager Dataløns skat til at koncernen igen i år er på Top 100 af danske virksomheder, der gennem selskabsskatten bidrager til det danske velfærdssamfund. Medarbejderstyrken er nu på 188 årsværk.

Årsregnskabet omfatter for første gang også Randers-baserede ProLøn A/S, som Visma købte af Maj Invest i 2019, og som er kendt for sine udbredte brancheløsninger.
- Det er to stærke brands, der har mange trofaste og loyale kunder, som vi værdsætter. Så selvom virksomhederne rent teknisk er fusioneret, opretholdes Dataløn og ProLøn som to forskellige brands med hver sin organisation og go-to-market strategi, fortæller Karina Wellendorph.

Fusion under corona-ledelse
Midt i de strategiske beslutninger om igangsættelse af ny lønplatform har hun stået i spidsen for en fusion, hvor stort set alle møder og briefinger på grund af corona-restriktionerne er foregået digitalt. Og netop corona-restriktionerne, der har sendt hovedparten af medarbejderne på arbejde hjemme fra det meste af 2020, har stillet helt nye krav til ledelse. Ikke desto minde kan Karina Wellendorph og ledelsen glæde sig over en medarbejdertilfredshed med en eNPS på 65, hvilket er usædvanlig højt.
- Vores medarbejdere fortjener en kæmpe ros for at have bakket op og leveret deres bedste selv under svære forhold, siger Karina Wellendorph, som trods det stabile regnskab i 2020 forventer et hårdt 2021 på grund af den usikkerhed, som corona-situationen skaber for mange danske virksomheder, siger Karina Wellendorph.

Corona-site suppleret med viden
Selvom Dataløn har lagt mange værdifulde informationer ud på deres corona-site til fri benyttelse for alle virksomheder i Danmark, benytter kunderne sig i stigende grad af de mange lønkonsulenter, der sidder klar til at vejlede om love og regler. Og det er tydeligvis værdifuld viden, konstaterer Karina Wellendorph:
- Der kommer i forvejen mange nye love og regler, som virksomhederne skal holde øje med. Og så har vi fået corona-hjælpepakker og kompensationsordninger på toppen. Det stiller store krav til virksomhederne for at opgøre deres data korrekt, men i fællesskab kan vi sammen med kunderne sikre korrekte lønkørsler til danskerne, siger Karina Wellendorph.


Relevant information

Visma Dataløn A/S
www.dataloen.dk


Billeder


Pressekontakt

Karina Wellendorph
Direktør Visma Dataløn
  42 28 25 14
Mette Voigt Jørgensen
Marketing Manager, Visma Dataløn
  42 82 20 28

Firma

Visma DataLøn A/S
Gærtorvet 1-5
1799 København V, Danmark

  72 27 90 19

www.dataloen.dk

Modtag nyheder fra Visma DataLøn på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire