Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/02-21   -   Pressemeddelelse

Bedre forhold for hestene på Roskilde RideskoleNye regler for hestefolde og rideskoler skal sikre bedre forhold for hestene i de danske stalde. I forbindelse med renovering af Roskilde Rideskole har HTO Nedrivning A/S saneret en del af de gamle staldbygninger, så de firbenede indbyggere har kunnet få nye og bedre forhold at boltre sig på

Staldbygningen på Roskilde Rideskole var efterhånden blevet så gammel, at den ikke længere opfyldte kravene i den nye lov om hold af heste.

Det var derfor nødvendigt at renovere bygningen, hvis hesteholdet skulle have lov til at blive på rideskolen. For at opfylde kravene til den nye lovgivning skulle der på blandt andet være højere til loftet i staldbygningen, og det er ikke let i gamle bygninger, hvis man som Roskilde Rideskole gerne ville bevare så meget af de gamle og charmerende bygninger som muligt.

Væk med miljøskadelige stoffer
Det blev Ason A/S, der som hovedentreprenør blev valgt til at stå for renoveringen af staldene, men inden de nye faciliteter kunne bygges op, måtte der rives ned og saneres i de gamle og utidssvarende stalde. Det skal gøres af specialister, for i gamle bygninger er der ofte miljøfarlige stoffer, som i dag er forbudt. HTO Nedrivning A/S blev derfor hyret til at forestå nedrivningsopgaven, der blandt andet bestod af fjernelse af de gamle staldbokse og asbestholdig tagbeklædning.

- En væsentlig del af vores opgave har været at blotlægge bjælkerne i etageadskillelsen, så der blev højere til loftet. Derudover var saneringen af bygningens tag, der indeholdt det miljøskadelige stof asbest en vigtig del af opgaven, siger direktør i HTO Nedrivning, Lars Christensen.

Roskilde Rideskole har stor betydning for børn og unge i lokalområdet, og Lars Christensen har derfor været særlig glad for at opgaven, hvor 36 nye staldbokse og hele 4,7 meter til loftet blev tager i brug kort før jul.

- Det er vigtigt for børn og unge med sunde interesser. At have ansvaret for dyr udvikler dem. Derfor er steder som Roskilde Rideskole uvurderlige i et lokalsamfund, fordi de unge har et sted at komme, hvor de har socialt samvær og får frisk luft, mens de omgår levende væsener. Som virksomhed sætter vi utrolig pris på at være med til at bidrage til sikring af rideskolens fremtid, siger Lars Christensen.

Flere opgaver i Roskilde
Selvom renoveringen af Roskilde Rideskole er fuldendt, er HTO Nedrivning dog ikke færdige med Roskilde. For tiden arbejder virksomheden også med en renovering på Gadstrup skole, og så har virksomheden netop indgået en sponsoraftale med FC Roskilde.

- Vi er i gang med en renovering af taget Gadstrup skole, der skal have nyt tag med ovenlys. Derudover har vi været på nedrivningen af en tidligere bankfilial på Fælledvej, renoveringsopgaver på RUC og Roskilde Gymnasium, ligesom vi også har haft en sanering af et asbestholdigt tag på Søndervangsskolen i Svogerslev. Så vi har haft mange folk i sving i Domkirkebyen og har det stadig, siger Lars Christensen og tilføjer afsluttende, at HTO Nedrivning har værdsat samarbejdet om rideskolen med Ason A/S og ser frem til fremtidige projekter med virksomheden.

Relevant information

Hjemmeside
www.htonedrivning.dk


Billeder


Pressekontakt

Lars Christensen
Projektchef
  31 27 46 30
Anya Mortensen
Projektchef
  61 42 03 50

Firma

HTO Nedrivning
Taastrup Hovedgade 28, 1
2630 Taastrup, Danmark

  31 27 46 30

https://htonedrivning.dk

Modtag nyheder fra HTO Nedrivning på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire