Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
22/02-21   -   Pressemeddelelse

HTO Nedrivning bygger opEfter flytning til nyt domicil, omdannelse til A/S og ledelsen som nye medejere er HTO Nedrivning klar til at styrke sin position i markedet. Med afsæt i kompetencer inden for miljøsanering og byggefaglig indsigt har virksomheden lagt en klar vækststrategi, der indeholder klare mål for fremtiden og et stærkt fokus på kvalitet

Det er nedrivningsfolk med mange år erfaring i branchen, som i dag står i spidsen for det relativt unge nedrivningsfirma HTO Nedrivning, der netop er omdannet fra ApS til A/S. I forbindelse med den nyligt gennemførte selskabsomdannelse er den daglige ledelse, der udgøres af Lars Christensen og Anya Mortensen, samtidig indtrådt i virksomhedens ejerkreds hver med 20%.

Rådgivning allerede i tilbudsfasen
HTO Nedrivning A/S beskæftiger sig med alle former for nedrivning, indvendig rydning og miljøsanering af metaller, asbest, PCB, KP og skimmelsvamp samt styring af projekter. Men ud over stærke kompetencer inden for projektledelse, miljøforhold og kvalitetsstyring er det er særligt på screening af bygninger og rådgivning allerede i tilbudsfasen, at HTO Nedrivning ønsker differentiere sig.
- Der er mange gode og dygtige kolleger i branchen. Derfor er vi nødt til at finde vores særlige tilgang, der skaber værdi for kunderne, siger Lars Christensen, der er direktør med ansvar for indkøb og produktion.

Hans tilgang til ambitioner og markedsposition flugter med den anden profil i ledelsen, Anya Mortensen, der er direktør med ansvar for miljø og marketing. Hun kom til HTO for godt et år siden med flere end 20 års erfaring som projekt- og afdelingsleder hos nogle af landets største nedrivningsentreprenører, bla. Per Mortensens Nedrivning og Kingo Karlsen. Hun har således et indgående kendskab til branchen og er meget bevidst om, hvor hun mener, HTO kan skabe særlig værdi:
- Som bygherre er det vigtigt allerede fra nedrivningsfasen at kunne træffe kvalificerede beslutninger om et byggeprojekt såvel teknisk som økonomisk. Derfor sætter vi hos HTO tidligt ind med præcise forundersøgelser og screeninger, så byggesagen kan startes rigtigt op, fortæller Anya Mortensen.

Dokumentation for korrekt affaldshåndtering
Især på miljøfronten er kravene skærpet i de senere år. Korrekt håndtering af byggematerialer og bortskaffelse af affald, der indeholder sundhedsskadelige og farlige stoffer, er ikke noget myndighederne tager let på. Derfor er det vigtigt, at nedrivningsentreprenøren kan garantere bygherren, rådgivere og myndigheder om, at alt er foregået korrekt i hele arbejdsprocessen, og at dokumentationen er på plads.
- Vores projekt- og byggeledere er alle faglærte og uddannede inden for arbejdsmiljø. Samtidig har vi fokus på tryghed og sikkerhed i byggeriet og arbejder systematisk med forebyggelse på alle niveauer, fortæller Anya Mortensen, som også en ambition om, at HTO skal huskes for mere end blot at fjerne det gamle for at bygge nyt:
- Når vi er færdige med vores del af opgaven, efterlader vi arealerne klar til nye byggerier og med fuld dokumentation for det udførte arbejde. Mange af vores kunder har også fokus den grønne omstilling. Derfor arbejder både medarbejderne og vi for størst mulig genanvendelse af affaldet, så det kan skabe værdi i andre sammenhænge, understreger Anya Mortensen.

Markedet kvitterer med opgaver
Med øget ordretilgang og et voksende antal aktuelle tilbudssager lader det til, at de to erfarne profiler har fået defineret en klar virksomhedsprofil, som markedet kvitterer for. HTO Nedrivning har forskudt regnskabsår, men i forbindelse med seneste generalforsamling kunne ledelsen berette om tilfredsstillende udvikling i top- og bundlinje, både i det forgangne kalenderår og det igangværende regnskabsår.
- Vi har en meget stærkt pipeline af projekter, og faktisk har vi efter et halvt regnskabsår præsteret samme bundlinje som hele sidste regnskabsår. Så vi følger vores vækststrategi ret præcist, fortæller Lars Christensen og Anya Mortensen.

Fakta: HTO Nedrivning A/S
• HTO Nedrivning A/S blev etableret som ApS i 2016 og har domicil i Høje-Taastrup.
• Virksomheden beskæftiger sig med alle former for nedrivning, indvendig rydning samt miljøsanering af metaller, asbest, PCB, KP og skimmelsvamp.
• Kunderne er både offentlige og private professionelle bygherrer samt entreprenører og rådgivere. Alle nedrivningsopgaver varetages af uddannede specialister med en byggefaglig baggrund.
• I forbindelse med renoveringsprojekter, hvor eksisterende bygninger skal bevares, udfører HTO Nedrivning rydning af indendørs arealer i større eller mindre skala. Omfanget afhænger af opgaven, og HTO rydder både enkelte bygningsdele – fx gulve og lofter - eller arealer, der kræver komplet rydning.
• Virksomheden dokumenter, at affaldet håndteres korrekt i henhold til alle lovmæssige forskrifter - uanset om det er rent byggeaffald eller affald, der indeholder miljøfarlige stoffer.
• Ledelsen udgøres af Anya Mortensen og Lars Christensen, der også ejer 20% af virksomheden hver. De øvrige 60% ejes af H Byg Holding A/S.
• Blandt referenceprojekterne er Lillerød Skole, DTU Bygning 344, Roskilde Patologi, Ramsøhallen, RUC bygning 15, Roskilde Rideskole og Vester Søgade 10 i København.


Relevant information

Webside
www.htonedrivning.dk


Billeder


Pressekontakt

Lars Christensen
Projektchef
  31 27 46 30
Anya Mortensen
Projektchef
  61 42 03 50

Firma

HTO Nedrivning
Taastrup Hovedgade 28, 1
2630 Taastrup, Danmark

  31 27 46 30

https://htonedrivning.dk

Modtag nyheder fra HTO Nedrivning på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire