Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
21/07-16   -   Pressemeldinger

Bosch danner allianse mot kreft

Robert Bosch Hospital (RBK), Robert Bosch Stiftung og Bosch-konsernene slår seg sammen i kampen mot kreft. RBK grunnlegger nytt Robert Bosch senter for tumorsykdommer i samarbeid med Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ). Robert Bosch Stiftung støtter kreftforskningen med ytterligere 24 millioner euro frem til 2020. Bosch-konsernene tilbyr programmer for å støtte medarbeidere med kreft.

Stuttgart - Robert Bosch Hospital (RBK), Robert Bosch Stiftung og Bosch-konsernene slår seg sammen i kampen mot kreft. De tre partene har dannet en allianse og startet adskillige initiativer. Alliansens sentrale elementer er det nyetablerte Robert Bosch Centrum für Tumorerkrankungen (RBCT: Robert Bosch senter for tumorsykdommer) i Stuttgart og den planlagte alliansen med Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ: tysk senter for kreftforskning).

Representanter for RBK og DKFZ skrev 18. juli 2016 under på en hensiktserklæring. For å støtte etableringen av RBCT stiller Robert Bosch Stiftung ytterligere midler til rådighet ut over RBKs eksisterende grunnstøtte til medisinske forskningsprosjekter: I alt 24 millioner euro går direkte til kreftforskning frem til 2020. Bosch-konsernene vil også med øyeblikkelig virkning gi sine kreftramte medarbeidere tilgang til de nyeste diagnosemetodene fra RBK og DKFZ. Bosch stiller ca. en million euro i året til rådighet til dette formålet.

Hospital, Stiftung og virksomhet er alle en del av Bosch-verdenen og deler Robert Boschs verdier. Han var et forbilde for sosialt ansvar ved å grunnlegge Robert Bosch Hospital i 1940. Med vår allianse mot kreft fortsetter vi nå dette engasjementet på helseområdet - hver partner med sine midler, sa professor Joachim Rogall, administrerende direktør for Robert Bosch Stiftung.

Antall krefttilfeller fortsetter å stige
Bakgrunnen for dette tiltaket er det konstant stigende antallet krefttilfeller over hele verden. WHO forventer en økning i antall tilfeller frem til 2025 på ca. 20 millioner. I 2012 lå antallet allerede på 14 millioner. På verdensbasis blir kreft kun overgått av hjerte- og karsykdommer som dødsårsak. Bare i Tyskland dør ca. 224 000 personer av kreft hvert år.

De nyeste forskningsresultatene for best mulig behandling
Det nye RBCT vil bli en del av Robert Bosch Hospital med felles forskning med DKFZ og forsterker aktivitetene innen kreftforskningen. Behandlingen av kreftpasienter på RBK vil bli gjennomført i partnerskap med universitetssykehuset i Tübingen. Dette partnerskapet, kjent som Comprehensive Cancer Center Tübingen-Stuttgart, har blitt drevet med suksess siden 2014. "I tett samarbeid med universitetsklinikken i Tübingen og DKFZ ønsker vi å tilby pasientene individuell behandling ved hjelp av moderne presisjonsonkologi. Denne behandlingen tar hensyn til de nyeste resultatene innen kreftforskningen, og tilbyr dermed den mest lovende form for behandling", sier professor Mark Dominik Alscher, medisinsk direktør for Robert Bosch Hospital. "De omfattende midlene vil bli brukt til å etablere et forskningssenter og til å utvide det medisinske lederteamet med flere eksperter. I tillegg er det planlagt å etablere to stiftelsesprofessorater som skal støtte forskningsaktivitetene på dette området."

Pasienter får fordelen med rask overføring av forskningsresultater
"Vi er glade for å ha fått en så sterk partner med denne Bosch-alliansen", sier professor Michael Boutros, vitenskapelig leder for DKFZ. "Ved å etablere nye stiftelsesprofessorater ønsker vi å fremme innovativ kreftforskning som gagner pasientene." Med en stab på mer enn 3000 er DKFZ Tysklands største biomedisinske forskningsinstitutt. Mer enn 1000 forskere hos DKFZ undersøker hvordan kreft oppstår, registrerer kreftrisikofaktorer og leter etter nye strategier for å forhindre at mennesker blir syke av kreft. De utvikler nye metoder for å diagnostisere svulster mer nøyaktig og behandle kreftpasienter med bedre resultater. Sammen med universitetsklinikken i Heidelberg har DKFZ etablert Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT: nasjonalt senter for tumorsykdommer), der lovende tiltak fra kreftforskningen brukes i praksis på klinikken. Kombinasjonen av fremragende kreftbehandling og DKFZs forskning av høy kvalitet spiller en viktig rolle for å forbedre utsiktene for kreftpasientene.

Bosch tilbyr programmer for å støtte virksomhetens medarbeidere
Bosch-konsernene vil fremover støtte kreftsyke medarbeidere - ut over den standardpleien som tilbys av den lovbestemte sykeforsikringen. "Som en virksomhet som lever etter den moralske grunnholdningen 'Invented for life', erklærer vi og våre partnere krig mot kreft", sier konsernsjefen hos Bosch Volkmar Denner. Med omgående virkning vil medarbeidere med kreft få tilgang til de nyeste diagnosetestene hos RBK, betalt av virksomheten. Som en del av OncoCure-initiativet gjelder dette tilbudet i første omgang medarbeidere i Tyskland. Det skal senere utvides til å omfatte medarbeidere over hele verden. Virksomheten stiller ca. en million euro i året til rådighet til dette formålet. "Målet vårt er klart: Ved hjelp av presisjonsdiagnose vil vi forbedre mulighetene for en vellykket kreftbehandling - det hjelper berørte medarbeidere, deres familier og venner - og ikke minst deres kolleger på arbeidsplassen. Vi følger dermed i vår grunnlegger Robert Boschs fotspor", sier Denner.

Journalistkontakt (Robert Bosch Hospital):
Marlies Kepp, tlf.: +49 711 8101 3047, marlies.kepp@rbk.de

Journalistkontakt (Robert Bosch Stiftung):
Stefan Schott, tlf.: +49 711 46084-600, stefan.schott@bosch-stiftung.de

Journalistkontakt (Bosch-konsernene):
Dirk Haushalter, tlf.: +49 711 811-38195, dirk.haushalter@bosch.com


Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire