Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
17/10-16   -   Pressemeldinger

Bosch Compress 3000 AWS II Split

Ny inverterstyrt luft/vann-varmepumpe fra Bosch.

Bosch fortsetter aÌŠ staÌŠ i front naÌŠr det gjelder nyutvikling av varmeprodukter. NaÌŠr markedet for varmepumper naÌŠ øker, lanserer Bosch en ny luft/vann- varmepumpe - Bosch Compress 3000 AWS II Split, den mest fleksible varmepumpen fra Bosch.

«Dette er en rimelig og effektiv varmepumpe, som dessuten tar veldig liten plass», sier Kristian Bakkeng, markedssjef i Bosch Termoteknikk i Norge. Den nye luft/vann-varmepumpen Bosch Compress 3000 AWS II Split passer utmerket for de fleste hus med vannbaÌŠren varme via radiatorer eller gulvvarme. Innedelene finnes i flere varianter; med innebygd varmtvannsbereder som en komplett løsning eller en vegghengt enhet som kan kobles sammen med større varmtvannsbereder, eksisterende ved-, pellets- eller elektrokjele.

Bosch Compress 3000 AWS II Split er utstyrt med et smart styresystem som tilpasser driften helt paÌŠ egen haÌŠnd, ut i fra husets varmebehov. Det innebærer at varmepumpen aldri produserer mer varme enn det som er behovet og man slipper dermed aÌŠ betale unødvendige kostnader for oppvarming. «Dette er et meget trygt og godt oppvarmingsprodukt for de aller fleste hus. At baÌŠde inne- og utedelen tar liten plass, gjør det enda bedre. Det er plass til varmepumpen i de fleste miljøer», sier Kristian Bakkeng.

For aÌŠ installere Bosch Compress 3000 AWS II Split kreves det ikke borehull, noe som ytterligere senker kostandene. Dessuten har varmepumpen ikke noe vann som sirkulere mellom inne- og utedelen, slik at det ikke er noen fare for frysing. Og dersom man vurderer aÌŠ installere solfangere kan de ogsaÌŠ samkjøres med varmepumpen.

###

Bosch-konsernet er en internasjonal ledende virksomhet med fokus paÌŠ teknologi og tjenester. Konsernet har ca. 375.000 ansatte (pr 31. desember 2015) og hadde ifølge foreløpige tall en omsetning i 2015 paÌŠ mer enn 70 mrd. Euro. Bosch-konsernet er oppdelt i fire forretningsomraÌŠder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Bosch-konsernet omfatter Robert Bosch GmbH og over 440 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgs- og servicepartnere er Bosch representert i ca. 150 land. Dette globale nettverket av produktutvikling, produksjon og salg er en forutsetning for ytterligere vekst. Bosch har 55,800 ansatte i forskning og utvikling paÌŠ ca 115 lokasjoner. Bosch-konsernets strategiske maÌŠl er aÌŠ levere innovasjoner innenfor den nettverkskoblede livsstilen. Bosch forbedrer livskvaliteten verden over med produkter og løsninger som er innovative og som skaper entusiasme. Kort sagt, Bosch tilbyr teknologi som er "invented for life".

Virksomheten ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som "verksted for finmekanikk og elektroteknikk" av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernets eierstruktur sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til aÌŠ foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for aÌŠ sikre fremtiden. 92 % av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Stemmeretten utøves i overveiende grad av Robert Bosch Industrietreuhand KG, som ivaretar selskapets eierfunksjon. De øvrige andelene eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

Bilder


Pressekontakter

Kristian Bakkeng
Salgs- & Markedssjef
  928 16 137

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire