Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
23/11-16   -   Pressemeldinger

Bosch blir en del av hverdagens helsetjenester

Bosch Healthcare Solutions GmbH tilbyr kundene nettverkstilkoblede produkter og tjenester innen helse- og medisinsk teknologi. Verdens første åndedrettsanalysator for pasienter forbedrer astmatikeres livskvalitet. Løsninger basert på Bosch' kjernekompetanse: Sensorteknologi, programvare og tjenester

Waiblingen - Rundt 330 millioner mennesker i verden, eller 1 av 20, lider av astma. De kan nå se frem til en verdenspremiere for Bosch Healthcare Solutions GmbH tar nå steget inn på markedet for medisinsk teknologi med åndedrettsanalysatoren Vivatmo me. Vivatmo me er den første analysatoren som gir astmatikere muligheten til å måle luftveisbetennelser hjemme. Det betyr at de kan overvåke tilstanden sin tett, på tilsvarende måte som diabetikere overvåker blodsukkeret sitt. Dataene lagres via Vivatmo-appen og deles med astmatikerens lege, som deretter analyserer disse ekstra verdiene. På denne måten kan legene dermed tilpasse behandlingen mer nøyaktig til pasientens individuelle behov.

Et nytt selskap for helseløsninger
Med det nye datterselskapet, Bosch Healthcare Solutions GmbH, ønsker Bosch å ta del i det voksende markedet for medisinsk teknologi. Størrelsen på markedet var ca. € 350 milliarder i 2015 med en årlig vekst på ca. 3 %. «Vi ser Tingenes internett som en banebrytende forandring. Det påvirker ikke bare hverdagen vår, men vil også endre helseområdet i stor grad», sier Volkmar Denner, direktør i Bosch. «Vi ønsker å utnytte de tekniske mulighetene ved konnektivitet for å gi et avgjørende bidrag til bedre helse og dermed millioner av menneskers livskvalitet. Bosch' løsninger vil bli en del av hverdagens helsetjenester.»

Kjernekompetanse som grunnlag for helseløsninger
Bosch Healthcare Solutions utvikler og markedsfører produkter og tjenester som bidrar til helsen. Mer enn 80 ansatte jobber for tiden ved selskapets hovedkontor i Waiblingen, hvor også Vivatmo-enheten produseres. Selskapets løsninger satser først og fremst på Bosch-konsernets kjernekompetanse som omfatter sensorer for registrering av data, programvare for evaluering av data og tjenester basert på analyse av data. I tillegg bidrar sterke partnere med stor kompetanse i all produktutvikling: Bosch' forretningsområde for forskning og utvikling leverer det vitenskapelige grunnlaget for utvikling av nye produkter, mens Robert Bosch Hospital i Stuttgart gir støtte i form av utvikling og testing av nye helseløsninger. «Bosch Healthcare Solutions kan dra nytte av Bosch-konsernets enestående nettverk av kompetanse og erfaring. Samspillet mellom forskere, utviklere og et smidig team betyr at vi, på kort tid, har klart å få de første produktene klare til å bli lansert på markedet fra utviklingen av den første ideen», sier Marc Meier fra ledelsen i Bosch Healthcare Solutions GmbH.

I tillegg til Vivatmo kommer Bosch Healthcare Solutions til å tilby kundene flere nettverkstilkoblede produkter og tjenester innen helse- og medisinsk teknologi. Et av disse er den nye Vivatar-appen som fungerer som en virtuell følgesvenn for personer som er på farten alene. I en nødssituasjon er det enkelt å tilkalle hjelp.

Produktporteføljen omfatter også funksjonelle komponenter fremstilt av keramikk med høy ytelse hos Bosch i Blaichach i Tyskland. Komponentene er spesielt stabile og slitesterke, og brukes f.eks. til å fremstille kirurgisk utstyr. Her benytter Bosch Healthcare Solutions morselskapets produksjonskompetanse: Bosch har opparbeidet seg ca. 100 års erfaring innen bruk av keramikk i bilindustrien.Bilder


Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire