Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
31/01-17   -   Pressemeldinger

Regnskapsåret 2016: Med sammenkoblede løsninger er Bosch fortsatt på vekstkurs

Kunstig intelligens utfyller IoT-kompetanse

- Omsetningen øker til EUR 73,1 mrd.
- EBIT når ca. EUR 4,3 mrd.
- Området Mobility Solutions øker raskere enn bilproduksjonen
- Investeringen i forskning og utvikling er nå på EUR 6,6 mrd.
- Investering på EUR 300 mill. i senter for kunstig intelligens
- Intelligente assistenter og personliggjorte tjenester er et milliardmarked
- Konsernsjefen i Bosch, Volkmar Denner: «Bosch er midt i den største transformasjonsprosessen i selskapets historie»

Stuttgart, Tyskland - Bosch-gruppen økte omsetningen igjen i 2016. Ifølge foreløpige tall, økte omsetningen i fjor nominelt med 3,5 % til EUR 73,1 mrd. Valutajustert lå omsetningsveksten på 5,4 %. Negative valutaeffekter på ca. EUR 1,3 mrd. påvirket salgsresultatet. «Til tross for ugunstige betingelser oppnådde vi vekstprognosen for 2016», fortalte konsernsjef Volkmar Denner. «Bosch er midt i den største transformasjonsprosessen i selskapets historie. Bransjer, markeder, teknologier - Bosch er aktivt med på å forme endringene.» Spesielt for sammenkoblede løsninger via tingenes internett (IoT) og i overgangen til elektromobilitet presterer Bosch allerede investeringer i milliardklassen. I 2016 økte selskapet investeringene i forskning og utvikling til ca. EUR 6,6 mrd. Selskapet, som har fokus på teknologi og tjenester, nådde i 2016 et resultat før renter og skatt (EBIT) på ca. EUR 4,3 mrd. Bosch ønsker å bli en ledende IoT-leverandør. Selskapet ser et stort vekstpotensial innen området for intelligente digitale assistenter. IoT blir personlig.

Kunstig intelligens: EUR 300 mill. til nytt senter
I begynnelsen av året startet det nye Bosch Center for Artificial Intelligence (BCAI) opp. Senteret har som mål å utvikle kompetanse innen kunstig intelligens. «Med sine sensorer har Bosch fått ting til å føle. Nå får Bosch dem til å lære og handle intelligent», fortalte Denner. «Om ti år vil man knapt kunne forestille seg et Bosch-produkt uten kunstig intelligens. Enten har produktet selv kunstig intelligens eller så har kunstig intelligens spilt en betydelig rolle i utviklingen eller produksjonen av produktet», fortsatte han. Allerede om fem år ventes produkter med kunstig intelligens å utgjøre 10 % av Bosch' omsetning. BCAI starter med 100 eksperter i India (Bangalore), USA (Palo Alto) og Tyskland (Renn). I 2021 vil Bosch ha investert EUR 300 mill. i utvidelsen av senteret. I den samme perioden planlegger de å mangedoble antall ansatte.

Intelligent digitale assistenter - et milliardmarked
For Bosch er personalisering av tingenes internett det neste trinnet i utviklingen av sammenkoblede løsninger. Bosch vil bruke kunstig intelligens til å endre ting til intelligente assistenter. «Produktene blir partnere, ledsagere, personlige assistenter», forklarte konsernsjefen. Markedsanalyseorganisasjonen Tractica anslår at antallet personer som bruker digitale assistenter vil øke med over 350 % innen 2021. Digitale assistenter er grensesnittet til kundene. Med nettverkskoblede produkter kan Bosch fortsatt være i direkte kontakt med kundene. «Jo bedre vi kjenner den enkelte brukeren, desto mer personliggjort kan tjenestetilbudet vårt bli», fortsatte Denner. Ett av produktene som Bosch presenterte på CES (Consumer Electronics Show) i Las Vegas var hjemmeroboten Kuri. I utviklingen av roboten hadde Bosch fokus på personalisering, dvs. evnen til å omgås mennesker. Selskapet presenterte også Mykie - en assistent som er tilpasset behovene i smarte kjøkken. Mykie vet f.eks. hva som er i kjøleskapet, skriver automatisk handlelister og hjelper til med matlagingen. En konseptbil som ble vist på CES ga et hint om hvordan den personlige assistenten «Auto» vil bli. Ifølge en ny studie utført av Bosch og Prognos kan folk med sammenkoblede biler bruke ca. 100 timer i året mer effektivt og avslappet.

Fremtiden for mobilitet: «Vision Zero»
Stressfri, ulykkesfri og utslippsfri: Det er Bosch' visjon for fremtidens trafikk. «Ingen ulykker, ingen utslipp og uten stress - det er vårt mål for fremtidens mobilitet», fortalte konsernsjefen i Bosch, Volkmar Denner. Teknisk sett betyr det automatisering, elektrifisering og sammenkoblede løsninger. Denner fortsatte: «Vi vil aktivt forme endringene innen mobilitet. Bosch skal være en ledende leverandør av mobilitetsløsninger og også være ledende innen elektromobilitet.» Bosch forsker intensivt på gjennombruddet innen batteriteknologi, noe som vil gjøre massebruk av elektrisk kjøring overkommelig. I Stuttgart-Feuerbach har selskapet samlet utviklingsaktivitetene innen battericeller og batteripakker på en batteriteknologipark. Sammen med batteriforskere jobber 300 ansatte for å gjøre fremtidens celleteknologi klar for industriell produksjon. Hvert år investerer Bosch ca. EUR 400 mill. i elektromobilitet. I alt 1800 ansatte jobber med elektrifisering av drivlinjen. Med sin brede portefølje av produksjonstestede komponenter, som f.eks. elektriske motorer, ytelseselektronikk og batterier, har Bosch allerede sikret seg 30 kontrakter. Bosch har alle nøkkelkomponentene til elektrisk kjøring. «Vi er aktive i alle markeder. Kundene våre er klassiske bilprodusentene og nye markedsaktører. Allerede i dag er Bosch elektromobil», fortalte Denner.

Også i fremtiden vil Bosch investere i ytterligere forbedring av den klassiske forbrenningsmotoren. Med syntetiske drivstoffer, såkalte eFuels, kan også forbrenningsmotorer spare ressurser og være CO2-nøytrale. «I 2025 vil mer enn 80 % av nye biler sannsynligvis fortsatt ha forbrenningsmotorer. Men også disse motorene vil kunne spille en stor rolle i reduksjonen av den global oppvarmingen», fortsatte konsernsjefen

Forretningsutvikling i 2016 etter forretningsområde
Negative valutaeffekter ble reflektert i forretningsområdenes omsetningsutvikling. Valutajustert har alle virksomhetsområdene utover Industrial Technology økt omsetningen sin - og i noen tilfeller betydelig. Virksomhetsområdet Mobility Solutions steg nominelt med 5,5 % i 2016, og dermed mer enn den globale bilproduksjonen. Justert for valutaeffekter lå veksten på 7,0 %. Ifølge foreløpige tall lå omsetningen på EUR 44,0 mrd. i 2016. Når det gjelder bensininnsprøytningssystemer satte Bosch en ny rekord med totalt 250 mill. solgte høytrykksinjektorer. Selskapet hadde forøvrig spesielt suksess med sine førerassistent- og infotainmentsystemer. I 2016 kunne virksomhetsområdet Consumer Goods øke omsetningen med 2,8 % til EUR 17,7 mrd. eller valutajustert med 6,2 %. Både Power Tools og BSH Hausgeräte GmbH presenterte mange nettverkskoblede produkter i 2016. Omsetningen for forretningsområdet Energy and Building Technology steg 0,8 % i 2016 (valutajustert med 3,2 %) til EUR 5,2 mrd. Divisjonene Thermotechnology, Security Systems og Service Solutions står for større omsetning med sammenkoblede løsninger som Smart Heating Systems, Video Technology og tjenester som beredskapskapstjenesten eCall og Concierge Service. De foreløpige tallene for forretningsområdet Industrial Technology viser en reduksjon i omsetningen sammenlignet med året før på 5,1 % til EUR 6,3 mrd. Valutajustert er det en reduksjon på 4,5 %. Spesielt utviklingen i markeder som Kina, Russland og Brasil fortsetter å skape problemer for området Drive and Control Technology. I 2016 var forretningsutviklingen i divisjonen Packaging Technology omtrent på nivå med året før.

Forretningsutvikling i 2016 etter region
Foreløpige tall for Europa viser en veldig positiv forretningsutvikling for Bosch-konsernet i 2016. I denne regionen økte Bosch omsetningen med 3,4 % (valutajustert 4,8 %) til EUR 38,6 mrd. I Nord-Amerika var omsetningen på EUR 12,4 mrd., dvs. omtrent på samme nivå som året før. Dette var en nedgang på 2,0 % eller 1,8 % valutajustert.

I Sør-Amerika økte Bosch-gruppens valutajusterte omsetning med 2,1 %. Nominelt falt omsetningen 5,7 % til EUR 1,3 mrd. I Asia/Stillehavsområdet inkl. Afrika, oppnådde Bosch en valutajustert omsetningsvekst på 12 %. Nominelt økte omsetningen 8,1 % til EUR 20,8 mrd.

Rekruttering i Asia/Stillehavsområdet, Sentral- og Øst-Europa samt Tyskland
Pr. 31.12.2016 hadde Bosch-gruppen ca. 390 000 ansatte på verdensbasis. Arbeidsstyrken økte med rundt 15 000 ansatte i 2016. Nye medarbeidere ble i hovedsak rekruttert i Asia/Stillehavsområdet samt Sentral- og Øst-Europa. I Tyskland økte staben med 2100 ansatte.

Prognose for 2017 - moderat vekst og større svingninger
For 2017 forventer Bosch en moderat vekst på 2,3 % med rådende globale markedsforhold. Leverandøren av teknologi og tjenester ser først og fremst markedsrelatert risiko i den politiske utviklingen i Europa og USA. Også i 2017 vil Bosch fortsette vekstbanen sin og øke tempoet mer enn de respektive markedene. Selskapet ønsker å bedre konkurranseevnen og resultatsituasjonen ytterligere for alle sine divisjoner.

Hvordan ting blir partnere -IoT får personlig
https://www.youtube.com/watch?v=PToWt3itrvA

Forskning Campus i Renn
http://videoportal.bosch-presse.de/clip/_/-/-/Research-campus-Renningen-trailer

Den tilkoblede bilen som et tredje miljø
http://www.bosch-presse.de/pressportal/de/de/bosch-at-ces-2017-car-as-third-living-space-85569.html

Sammenkoblede løsninger fra Bosch: fra Mykie til den tilkoblede bilen
http://www.bosch-presse.de/pressportal/de/de/bosch-at-ces-2017-from-mykie-to-the-connected-car-85568.html

Den tilkoblede bilen blir en personlig ledsager
http://videoportal.bosch-presse.de/clip/_/-/-/CES-2016-The-connected-car-becomes-a-personal-assistant?category=CES-2016#Relevant informasjon

Se oversikt over høydepunktene her:
http://engine.mailmailmail.net/click.php/e50810/h239619998/s423e5220c3/


Bilder


Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire