Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
08/02-17   -   Pressemeldinger

Bosch former endringen av drivlinjenNy divisjon samler kompetansen. Elektromobilitet er et viktig område i fremtiden. Forbrenningsmotoren er fortsatt en viktig del i kombinasjonen av forskjel-lige drivlinjetyper. Ny divisjon Powertrain Solutions med 88.000 medarbeidere. Bosch er aktivt med på å forme endringen innenfor mobilitet og utnytter alle sine muligheter

Stuttgart - Bosch anslår at det vil bli produsert nesten 20 millioner hybrid- og elbiler i 2025. Bosch ser elektromobilitet som et viktig område i fremtiden. Derfor etablerer leverandøren av teknologi og serviceytelser nå sin egen en-het spesielt for elektromobilitet. Enheten vil være en del av den nye divisjo-nen Powertrain Solutions. Fra starten av 2018 vil denne omfatte virksomhe-tens aktiviteter innenfor elektromobilitet samt de nåværende divisjonene Ga-soline Systems og Diesel Systems. Fremover vil Bosch derfor levere all driv-linjeteknologi til eksisterende og nye kunder fra ett og samme sted. Parallelt med utviklingen av elektromobiliteten jobber Bosch intensivt med å videreut-vikle forbrenningsmotorteknologien. I tillegg til de 20 millioner hybrid- og elbi-ler i 2025 vil det være ca. 85 millioner nye bensin- og dieseldrevne biler.

Store investeringer i innovative drivlinjeløsninger
Hvert år bruker Bosch flere milliarder euro på videreutvikling av drivlinjeløsninger. Alene i jakten på å få et gjennombrudd for elektromobilitet investerer virksomhe-ten 400 millioner euro i året. Det meste har gått til batteriforskning og -utvikling. På verdensbasis er Bosch den eneste klassiske leverandøren til bilindustrien, som både forsker i nåværende og fremtidig celleteknologi. Virksomheten har alle-rede realisert mer enn 30 elektromobilitetsrelaterte prosjekter med internasjonale bilprodusenter. Ca. 1.800 eksperter fra Bosch jobber med fremtidens elektromo-bilitet.

Tettere på markedet og kundene
Rent strategisk vil Powertrain Solutions fokusere på tre kjernesegmenter: personbiler og lastbiler med forbrenningsmotorer og hybriddrivlinjer og elbiler. Det gir svært ulike utfordringer. Vi ser et stort vekstpotensial i elektromobilitet og nyttekjøretøyer. Når det gjelder personbiler med forbrenningsmotorer, vil vi primært konsentrere oss om å forbedre effektiviteten, sier Bulander. Tek-niske innovasjoner vil være nødvendig i alle drivlinjeløsninger. Til syvende og sist er det bare virksomheter som markedsfører produkter, som reduserer brenn-stofforbruk og utslipp ytterligere, som fortsatt vil være konkurransedyk-tige i lengden.

Powertrain Solutions vil samle ca. 88.000 medarbeidere på mer enn 60 lokasjoner i 25 land over hele verden. Dette samarbeidet vil bli intensivert i den nye divisjonen fra 2018. Antall medarbeidere blir nesten uendret som følge av denne omorganiseringen.

Bilder


Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire