Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
12/07-17   -   Pressemeldinger

Mobilitet for metropoler - Bosch sin fremtid ligger i den smarte byen

Bosch Mobility Experience 2017 - #BoschME

- Teknologiske løsninger for bedre livskvalitet i byer
- Bosch sin visjon for urban mobilitet: Null utslipp, null stress, null ulykker
- Allerede 14 smartby-prosjekter over hele verden
- Bosch Mobility Solutions vokser tre ganger raskere enn markedet i 2017

Boxberg, Tyskland - Bosch blir leverandør av mobilitetstjenester for byområder. I fremtiden vil bedriften fokusere mer på å utvikle og levere mobilitetsløsninger i smart-byer. Behovet og etterspørselen etter smarte mobilitetskonsepter for det urbane miljøet øker hurtig over hele verden. De største byene er fylt til sprekkepunktet. Mange steder kan det oppstå total trafikkork. Stadig flere flytter til byene, eller har et ønske om å gjøre det i fremtiden. Innen 2050 vil mer enn seks milliarder mennesker bo i de største byene, dobbelt så mange som i dag. Den urbane trafikken vil tredobles. Rundt to tredjedeler av den globale befolkningen kommer til å bo i byområder i 2050, og befolkningsveksten vil også føre til stadig flere problemer.

Stadig flere personer på et begrenset område vil føre til mer trafikk, noe som igjen fører til mer forurensning, mindre grøntområder, mer støy og mer tid kastet bort i trafikken. «Med teknologiske løsninger kan Bosch bidra til å forbedre livskvaliteten i storbyer og byområder. Det viktigste grepet er utslippsfri, stressfri og ulykkesfri mobilitet», sier dr. Rolf Bulander, styremedlem i Robert Bosch GmbH og styreleder for virksomhetsområdet Mobility Solutions. Sett fra et virksomhetsperspektiv er smart-byer også et vekstområde for de som leverer teknologi og tjenester. Bare frem til 2020 vil smartby-markedet øke med 19 % hvert år, til et volum på 700 milliarder euro. I sine kryssalg-prosjekter har Bosch allerede doblet salget i denne sektoren de siste to årene.

I dag: Overbelastede veier og forurenset luft
Det er vanskelig å finne parkeringsplasser, vareleveringen blir lite effektiv, veiene er fulle av personbiler - alt dette er allerede vanlige problemer i mange større byer. «For de som bor i byen, er det den samme gamle leksa - overbelastede veier og forurenset luft. Utviklingen har stagnert. Det er på tide at de smarte tilkoblingsløsningene brukes for å gjøre den urbane trafikken smartere», sier Bulander. I fremtiden vil ingen av de største byene fungere uten smart trafikk og en ny modell for mobilitet. «Vi beveger oss bort fra den bilsentrerte byen til en smartere og multimodal oppfatning av mobilitet», legger han til.

I fremtiden: Uten utslipp, uten stress og uten ulykker
Ved Bosch Mobility Experience i Boxberg viser Bosch hvordan bedriften former urban mobilitet: «Vårt arbeid for å bidra til å skape et urbant miljø helt uten utslipp, stress og ulykker er forankret i tre teknologiske utviklinger», sier Bulander. «Automasjon, elektrifisering og tilkoblingsbarhet.» For Bosch ligger fokus her på å komme seg fra A til B uten stress. For å oppnå dette i de travle metropolene, må offentlig transport, biler, selvkjørende felleskjøretøy, varetransport og alle andre former for transport - kort fortalt alle typer transport i byen - være sømløst koblet sammen. «Multimodale mobilitetstjenester som brukere kan bestille med bare noen museklikk, kommer til å spille en viktig rolle for å redusere opphopninger i trafikken.»

Større automasjon av urban trafikk vil også føre til bedre sikkerhet færre ulykker. I dag gir Bosch sin stabilitetskontroll for motorsykler en form for ESP. ABS på e-syklene, som nylig ble lansert, kan også være en viktig livredder. «Ved å koble sammen biler, sykler, andre som bruker veien samt infrastrukturen, kan vi redusere antall ulykker - og på den måten redde liv. Spesielt i nye markeder er de som bruker veien, for eksempel de som kjører motorsykkel, spesielt utsatte», sier Bulander. En av løsningene som Bosch har utviklet for dette, er et digitalt skjold for motorsykler. I nødssituasjoner kan eCall, som er spesialutviklet for motorsykler, redde liv.

Elektromobilitet og forbrenningsmotorer for bedre luft
Luftkvaliteten er en viktig faktor, spesielt i byområder. Derfor arbeider Bosch kontinuerlig for lavere utslipp. «I fremtidens byer vil både elektriske kjøretøy og forbrenningsmotorer være en del av løsningen», sier Bulander. Selv i dag gjør Bosch sin e-sykkelvirksomhet selskapet til markedsledende for drivenheter for verdens mest vellykkede elektriske kjøretøy. Mer enn 200 millioner elektriske scootere kjører rundt i Kina, og drivverket fra Bosch har en viktig rolle. For lette, elektriske kjøretøy med to, tre og fire hjul har Bosch utviklet en kompakt drivlinje som kan drive både scootere som E-Schwalbe og mindre kjøretøy med fire hjul, som e.Go. I tillegg blir varelevering i store byer i stadig større grad elektrifisert. Det tyske postvesenet er flinkest i klassen. De bruker Streetscooter, som også har drivverk-komponenter fra Bosch. Bortsett fra å arbeide for utvikling av elektrisk mobilitet i alle kjøretøyklasser og segmenter, arbeider bedriften med å forbedre forbrenningsmotoren ytterligere. Bosch bruker rundt halvparten av sitt forsknings- og utviklingsbudsjett på å beskytte miljøet og bevare ressurser. Det dreier seg totalt om rundt 3,5 milliarder euro.

Komplette løsninger for smarte byer
Bosch arbeider med 14 prosjekter knyttet til smarte byer. Dette inkluderer urbane prosjekter i Singapore, San Francisco, Berlin og Hamburg. Syv av prosjektene inkluderer urbane mobilitetsløsninger. I tillegg til tilkoblet parkering og flåtestyring inkluderer løsningene også elektrisk mobilitet og multimodal transport. Bosch sin siste samarbeidsavtale er med den kinesiske byen Tianjin. Målet med dette er å gjøre byen til en smart-by.

Vokser tre ganger raskere enn markedet
I sin transformering til leverandør av urban mobilitet nyter selskapet godt av både sin teknologiske ekspertise som verdens største leverandør til bilbransjen samt fra sin solide økonomi. Sektoren for mobilitetsløsninger har 227000 medarbeidere over hele verden og solgte for 43,9 milliarder euro i 2016. I år forventes det at Bosch Groups mobilitetsvirksomhet vokser med 7 %. Dette er nesten tre ganger så raskt som den globale bilproduksjonen. «Vi vokser raskere enn markedet, og som leverandør til bilbransjen vil vi forbli en solid og ikke minst innovativ partner. I tillegg utvikler vi oss til å bli en leverandør av tjenester for alle som bruker veiene», sier Bulander. Dette betyr også at Bosch kommer til å forsterke forsknings- og utviklingsinnsatsen innen mobilitetsløsninger i året som kommer. Mot slutten av 2017 vil denne sektoren ha 48000 medarbeidere innen forskning og utvikling, rundt 4000 flere enn ved nyttår.

###

Mobility Solutions er den største sektoren i Bosch-gruppen. I 2016 utgjorde salget 43,9 milliarder euro, eller 60 % av det totale gruppesalget. Det gjør Bosch-gruppen til en av de ledende leverandørene til bilbransjen. Mobility Solutions-sektoren kombinerer gruppens ekspertise innenfor tre mobilitetsområder - automatisering, elektrifisering og tilkoblingsmuligheter. Den tilbyr kunder integrerte mobilitetsløsninger. Hovedaktiviteten er innsprøytingsteknologi og drivlinjetilbehør til kjøretøy med forbrenningsmotor, allsidige løsninger for elektrifisering av drivlinjer, sikkerhetssystemer til kjøretøy, førerassistanse og automatiserte løsninger, teknologi for brukervennlig infotainment, kommunikasjon mellom kjøretøy, kommunikasjon mellom kjøretøy og infrastruktur, verkstedkonsepter og teknologi og tjenester til bilbransjens ettermarked. Bosch er synonymt med viktige bilinnovasjoner, for eksempel elektronisk motorstyring, antiskrenssystemet ESP® og common-rail dieselteknologi.

Bosch-gruppen er en ledende internasjonal leverandør av teknologi og tjenester. Gruppen har ca. 390000 medarbeidere over hele verden (per 31. desember 2016). Selskapet hadde en omsetning på 73,1 milliarder euro i 2016. Virksomheten er inndelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Som et ledende IoT-selskap tilbyr Bosch innovative løsninger for smarthus, smarte byer, tilkoblet mobilitet og tilkoblet produksjon. Selskapet bruker sin ekspertise innen sensorteknologi, programvare og tjenester, samt sin egen IoT-sky, til å tilby kundene tilkoblede kryss-løsninger fra én kilde. Bosch-gruppens strategiske mål er å levere innovative løsninger for et tilkoblet liv. Bosch øker livskvaliteten over hele verden gjennom innovative produkter og tjenester som skaper entusiasme. Kort sagt skaper Bosch teknologi som er «Invented for life». Bosch-gruppen omfatter Robert Bosch GmbH og omtrent 440 datterselskaper og regionale selskaper i rundt 60 land. Inkludert salgs- og servicepartnere dekker Boschs globale produksjons- og salgsnettverk nesten alle land i verden. Grunnlaget for selskapets fremtidige vekst ligger i den innovative styrken. Ved 120 steder rundt om i verden har Bosch rundt 59000 medarbeidere som arbeider med forskning og utvikling.

Relevant informasjon

Lenke til flere bilder:
http://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/mobility-for-metropolises-boschs-future-lies-in-the-smart-city-113286.html


Bilder


Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire