Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
06/10-17   -   Pressemeldinger

Bosch Vent 2000 D - Desentral ventilasjon

Bosch Vent 2000 D er et ventilasjonssystem med mange muligheter. Den er helt uten kanaler, passer for nybygg eller renovering av boliger. Bosch Vent 2000 D er enkel å vedlikeholde og har en meget effektiv varmegjenvinning.

Våre boliger blir bedre og bedre isolert og dermed tettere og tettere. Derfor får bygningene i etterkant det vanskeligere med å puste og det blir behov for kontrollert ventilasjon for å sikre et godt inneklima i boligen. Med vår nye Vent 2000 D tilbyr Bosch et kanalfritt ventilasjonssystem med varmegjenvinning som ventilerer boligen på en energieffektiv måte.

Vent 2000 D er en enkel og komfortabel løsning til kontrollert ventilasjon av oppholdsrom, fuktige kjellere eller til og med skoler og små bedrifter. Systemet er enkelt å installere, da det bare krever kjernehull i veggene, samt ledninger for den sentrale styringen. Ventilasjonssystemet kan benyttes ved renovering av boliger, sommerhus, skoler eller næringslokaler. Det kan også brukes i nybygg, hvor et sentralt ventilasjonssystem med luftekanaler ikke kan eller ønskes brukt på grunn av plassmangel eller økonomi.

En integrert keramisk varmeveksler gjenvinner opptil 90 % av varmen i avtrekksluften. Fordi varmetap er minimert, reduseres oppvarmingskostnadene betydelig med Vent 2000 D. Med vent 2000 D oppnås et inneklima som er friskt og sunt. Den integrerte fuktsensoren bidrar også til å fjerne fuktighet i boligen og reduserer dermed muligheten for mugg. Er det allergikere i hjemmet vil et pollenfilter ytterligere bidra til et rent og sunt inneklima.

Vent 2000 D er enkel å vedlikeholde. Styringen viser automatisk når filteret skal renses eller skiftes ut. Filterskift er enkelt og kan gjøres uten bruk av verktøy.

###

Bosch-konsernet er en internasjonal ledende virksomhet med fokus på teknologi og tjenester. Konsernet har ca. 389.000 medarbeidere verden over (pr 31. desember 2016) og hadde ifølge foreløpige tall en omsetning i 2016 på mer enn 73 mrd. Euro. Bosch-konsernet er oppdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Bosch-konsernet omfatter Robert Bosch GmbH og over 440 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgs- og servicepartnere er Bosch representert i ca. 150 land. Dette globale nettverket av produktutvikling, produksjon og salg er en forutsetning for ytterligere vekst. Bosch har 55,800 ansatte i forskning og utvikling på ca 115 lokasjoner. Bosch-konsernets strategiske mål er å levere innovasjoner innenfor den nettverkskoblede livsstilen. Bosch forbedrer livskvaliteten verden over med produkter og løsninger som er innovative og som skaper entusiasme. Kort sagt, Bosch tilbyr teknologi som er ”invented for life”.

Virksomheten ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som ”verksted for finmekanikk og elektroteknikk” av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernets eierstruktur sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til å foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for å sikre fremtiden. 92 % av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Stemmeretten utøves i overveiende grad av Robert Bosch Industrietreuhand KG, som ivaretar selskapets eierfunksjon. De øvrige andelene eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

Bilder


Pressekontakter

Kristian Bakkeng
Salgs- & Markedssjef
  928 16 137

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire