Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
21/11-17   -   Pressemeldinger

Landbruk: Sensorteknologi gjør landbruket mer effektivt og bærekraftigSmå sensorer kan bl.a. spare bøndene for inspeksjoner av åkrene, redusere bruken av plantevernmidler, optimalisere avlinger og sikre at melken i melkebeholderen ikke blir sur.

Vi blir stadig flere mennesker i verden og må dyrke enda mer mat – uten at dyrkingsarealet blir større. Bøndene må derfor øke avlingene sine i stedet. I 1900 kunne en bonde brødfø fire personer. I dag er tallet 155 personer, og det bør helst fortsette å øke.

Bosch overfører bilteknologi til landbruket
En nøkkel til høyere utbytte og økt effektivitet i landbruket er spissteknologi. «Kun et par selskaper i verden har den nødvendige programvaren, sensorteknologien og serviceekspertisen, og vi jobber nå med en rekke relevante teknologier for landbruket, som både gjør det mer effektivt og mer bærekraftig», sier Bosch.

Sensorer sparer tid og øker avlinger
Et eksempel på den bilteknologien som brukes innen landbruket i dag, er MEMS-sensorer. Disse sensorene samler inn mikroklimatiske data, som temperatur og fuktighet i luft og jord. Informasjonen sendes til bondens smarttelefon, slik at han alltid kan holde et øye med avlingene uten å selv måtte gå ut på åkrene. Ved hjelp av sensorene kan bonden f.eks. bli varslet om risikoen for soppinfeksjon, behov for å justere vanningen og hva som er det perfekte høstetidspunktet. Sensorene varsler også hvis det er fare for frost, før temperaturen har nådd under frysepunktet, slik at bonden kan klare å dekke til plantene. Jordbær, asparges og vinprodusenter bruker teknologien allerede, men også andre frukt- og grønnsaksdyrkere kan dra nytte av den og spare tid, produsere bedre kvalitet og øke avlingene.

Intelligent sprøyting reduserer miljøbelastningen til et minimum
Sensorene overvåker i tillegg landbruksmaskiner, slik at bonden kan forutse feil og rette dem opp i god tid. På denne måten er det mulig å unngå unødvendig dyre reparasjoner, kritiske sammenbrudd under innhøstingen, osv. Bosch-sensorene kan også brukes til en mer miljøvennlig sprøyteteknologi. Ved hjelp av kamerasensorer kan sprøytemaskinen skille mellom avlinger og ugress, slik at det bare er ugresset som påvirkes av plantevernmidlene. Alt skjer veldig raskt, i én enkelt prosess, mens sprøyten føres over åkeren. På den måten sikrer den intelligente sprøyteteknologien at bøndene kan bruke minimalt med plantevernmidler og fjerne ugresset på en bærekraftig måte hvor miljøpåvirkningen reduseres til et minimum.

Sur melk unngås med overvåking
Sensorer er også sentrale i et nytt overvåkingssystem for melk fra Bosch, som måler temperaturen på melken i forskjellige deler av bondens melketank – melken må nemlig ikke bli varmere enn 4 grader over lengre tid av gangen. Med det nye systemet, blir bonden varslet dersom kjølingen ikke fungerer, slik at han kan handle før melken blir sur. Det nye overvåkingssystemet kan installeres i alle melketanker, uavhengig av merke, modell og alder, slik at også eldre melketanker kan få ettermontert den nyeste teknologien til en lav pris og sikre melkekvaliteten.

Overvåkingssystemet presenteres i disse dager for offentligheten på Agritechnica i Hannover, som er verdens største messe for landbruksutstyr. Her stiller Bosch også ut en rekke andre nye teknologier beregnet på landbruket.

Bilder


Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire