Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
25/09-18   -   Pressemeldinger

IAA 2018: Visjonen til Bosch: Fremtidens godstransport skal være så fri for utslipp, ulykker og stress som muligBulander fra ledelsen hos Bosch: Vi ønsker en godstrafikk som ikke er til belastning

Logistikkbransjen har store utfordringer uansett om det dreier seg om klimabeskyttelse, luftforurensning, urbanisering eller mangel på sjåfører. Det som gjør saken enda vanskeligere, er at godstransporten vil øke med 50 % fram til 2040 (kilde: Shell). Et av de mest presserende trafikkpolitiske spørsmål er hvordan vi kan beskytte miljøet til tross for den stigende godstransporten, uttaler Bulander.

Bosch gir tekniske svar på dette – og ikke bare under panseret, men også med tilhørende service i tillegg til bilen. Vi ønsker en godstrafikk som ikke er til belastning, sier Bulander. Visjonen til Bosch: Fremtidens godstransport skal være så fri for utslipp, ulykker og stress som mulig. Veien til dette går gjennom elektrifisering, automatisering og sammenkobling av kommersielle kjøretøy.

Fra forbrenningsmotor til brenselcelle: Bosch bringer energi inn i drevet
Det er en viktig milepæl for Bosch å gjøre drevet til kommersielle kjøretøy mer effektive og dermed redusere forbruk og utslipp av CO₂ og nitrogenoksid. Vi gjør klokt i å takle elektrifiseringen teknologisk, mener Bulander. I 2025 vil mellom 80 og 90 % av alle kommersielle kjøretøy være dieseldrevne. Men allerede i 2030 vil hvert fjerde nye kommersielle kjøretøy være elektrisk drevet, i Kina nesten hvert tredje. Hvis vi vil sikre fremtiden til den tunge godstransporten, må vi ikke glemme produksjonen av alternative drivstoff som regenerativ strøm, såkalte eFuels, sier Bulander.

Bosch har satt seg som mål å bli markedsleder for elektromobilitet på verdensnivå. Selskapet leverer egnede løsninger og posisjonerer seg bredt for elektrifisering av kommersielle kjøretøyer – fra 36 volt drev til lastesykler over eAchse til varebiler til brenselcelledrev til 40-tonns lastebiler. Bosch utvikler disse i samarbeid med det nystartede, amerikanske, selskapet Nikola Motor Company. For å sette fart på brenselcellen har Bosch i tillegg inngått et strategisk partnerskap med den kinesiske produsenten av motorer for kommersielle kjøretøyer, Weichai Power. Dessuten gir ikke Bosch strøm bare til nye kjøretøy, men tilbyr også e-mobilitet som ettermontering – med en elektrifisert aksel som kan bygges inn i lastebilenes tilhenger. Med dette oppnås det energi ved oppbremsing og tilhengerens aggregater blir forsynt. Ifølge beregningene til Bosch kan for eksempel en kjøletilhenger spare inntil 10 000 euro i året.

Bilder


Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire