Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
10/05-19   -   Pressemeldinger

Klima handling: Bosch vil være CO2-nøytral over hele verden i 2020Første CO2-nøytrale globale industrivirksomhet

- Bosch`s CO2-nøytrale initiativ, unikt i omfang og tidsperspektiv
- Investeringer i fabrikker, bygninger, fornybar energi, og miljøvennlig elektrisitet
- Mer enn en milliard euro øremerket til energieffektivitet

Stuttgart / Renningen – Allerede til neste år vil Bosch være helt klimanøytral. Fra 2020 vil de over 400 Bosch lokasjonene på verdensbasis – fra utvikling, produksjon og administrasjon - ikke lenger etterlate et CO2-avtrykk. Dette vil gjøre Bosch til den første største industrielle virksomheten som vil oppnå dette ambisiøse målet på mindre enn et år. Vi ser klimahandling som vårt ansvar og føler vi må handle nå, sier konsernsjef Dr.Volkmar Denner. For å raskt bli CO2-nøytral vil Bosch kjøpe mer miljøvennlig elektrisitet i nær fremtid for å motvirke uunngåelig CO2 utslipp med kompenserende tiltak. I årene frem til 2030, vil firmaet gradvis øke andelen av fornybar energi, både i sin egen forsyning og ved kjøp. I tillegg vil Bosch investere en milliard euro i energieffektivisering av sine lokasjoner.

Så snart Bosch oppnår klimanøytralitet vil det ikke lenger påvirke
Karbondioksidkonsentrasjonen i atmosfæren negativt. Firmaet gjør således et viktig bidrag til Paris klimaavtalen ratifisert i 2015, den forutser at global oppvarming skal holdes så godt som to grader Celsius over pre-industrielle nivåer. "Alle må bidra til klimahandling", sier Denner.

Rask handling for å oppnå tidlig CO2-nøytralitet
Industrivirksomheter som Bosch kan foreta et betydelig bidrag til gjennomføringen av global klimanøytralitet. I følge International Energy Agency står industrien for rundt 32 prosent av de globale utslippene av karbondioksid. Som det er nå avgir Bosch 3,3 millioner metriske tonn med CO2 per år. Bosch har allerede redusert CO2-utslippet i forhold til sin egen verdivekst med nesten 35 prosent siden 2007. Vi starter ikke fra bunnen av. Vi har alltid ligget over våre mål for den relative reduksjonen av CO2-utslippet. ”Nå har tiden kommet for å nå absolutte mål. La den endelige nedtellingen begynne", sier Denner.

Fokus på bærekraftig, fornybar energiforsyning
I 2020 vil Bosch kompensere for alle gjenværende og uunngåelige CO2-utslipp primært ved å kjøpe miljøvennlig energi fra eksisterende fabrikker og ved å ta del i kompensasjonsprogrammer. Firmaet investerer i miljømessige prosjekter, sertifisert til strenge standarder, som har som mål å støtte sosiale og økologiske utviklinger. CO2-avvik skal gradvis fases ut innen 2030, og Bosch øker sine investeringer i fornybar energi. Selskapets egne fotovoltaiske anlegg, som for eksempel på de indiske lokasjonene Nashik og Bidadi må dermed utvides. Alt i alt forventer Bosch å oppnå en tidobbel økning i installert energikapasitet med denne handlingen. Bosch vil også inngå langsiktige, eksklusive leverandørkontakter med nye vind- og solvarmeparker som dermed kan drives uten statsstøtte. ”Med ny ren kraft bidrar vi til et bærekraftig, tilskudds fritt skifte til fornybar energi”, legger Denner til.

En milliard euro og forbundne løsninger for større energieffektivitet
Forbedret energieffektivitet er et kraftig verktøy for å oppnå CO2-nøytralitet. Bosch vil investere en milliard euro i energieffektivitet på sine fabrikker og bygninger over de neste ti årene. ”Vi vil redusere energiforbruk og karbondioksidutslipp i absolutte vilkår og ikke kun i forhold til verditilveksten," sier Denner. Innen 2030 planlegger firmaet å spare ytterligere energi på omtrent 1,7 terrawatt timer per år. Dette er mer enn en femtedel av nåværende årlige forbruk, og sammenlignbart med mengden av elektrisitet brukt av private husholdninger i Köln. Bosch har i årevis satset kraftig på konsistent miljøledelse. Bare i 2018 utførte firmaet omtrent 500 energieffektive prosjekter, som reduserte strømforbruket med omtrent 1,5 prosent. Forbundet produksjon har også blitt en hovedsakelig effektivitetsdriver. Bosch har allerede brukt sin eiendommelige energiplattform som en del av firmaet portefølje i industry 4.0 løsninger, på mer enn 30 fabrikker rundt om i verden. Denne plattformen er en skybasert programvareløsning som kan spore og kontrollere hver enkelt maskins strømforbruk.

Klimahandling kan lønne seg både sosialt og økonomisk
I årene frem til 2030 vil firmaet pådra seg en milliard euro i ytterligere kostnader ved å kjøpe miljøvennlig energi, engasjere seg i CO2-avviksprogrammer og ved bruk av strøm fra fornybare kilder. I den samme perioden vil Bosch investere en milliard euro for å øke intern energieffektivitet. Denne økningen i energieffektivitet vil gi Bosch en besparelse på omtrent en milliard euro, som dermed reduserer firmaets utgifter for CO2-nøytralitet fra rundt to milliarder til en milliard euro innen 2030. CO2-nøytralitet er realistisk og kan oppnås raskt ved konsekvent satsning. ”Våre investeringer gir ikke bare fordeler for oss i Bosch, men menneskeheten i sin helhet," sier Denner.

Bilder


Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire