Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
19/02-20   -   Pressemeldinger

Etiske retningslinjer for kunstig intelligens: Bosch utarbeider retningslinjer for bruk av kunstig intelligens i selskapet- Etiske retningslinjer for kunstig intelligens: Bosch gir medarbeiderne retningslinjer og tar et standpunkt i debatten om kunstig intelligens

- Prinsipper: Kunstig intelligens skal være trygg, robust og forklarlig. Mennesker skal ha kontrollen over kunstig intelligens.
- Bosch’ CEO Denner: «Målet vårt er at mennesker skal stole på våre produkter som er basert på kunstig intelligens.»
- Allianser og samarbeid for å øke tilliten til tilkoblede og intelligente produkter.

Stuttgart og Berlin, Tyskland – Bosch har utarbeidet etiske retningslinjer for bruk av kunstig intelligens (AI) i sine intelligente produkter. Bosch’ etiske retningslinjer for kunstig intelligens er basert på følgende grunnregel: mennesker skal ha kontroll over alle AI-baserte beslutninger. «Kunstig intelligens skal tjene folket. Våre etiske retningslinjer for AI gir medarbeiderne våre tydelige regler for utvikling av intelligente produkter», uttalte Volkmar Denner, konsernsjef for Bosch, under åpningen av årets Bosch ConnectedWorld (BCW) i Berlin. «Mennesker skal kunne stole på våre AI-produkter.»

AI er en ekstremt viktig teknologi for Bosch. Innen 2025 er målet at alle Bosch-produkter enten skal inneholde AI eller ha blitt utviklet eller produsert ved hjelp av AI. Selskapet har satt seg som mål å sikre at AI-produktene er trygge, robuste og forklarlige. «Tillit oppstår bare hvis mennesker ser at AI ikke er en svart boks. Og denne tilliten blir en nøkkelfaktor i den tilkoblede verden», sa Michael Bolle, CDO og CTO i Bosch. Bosch har som mål å produsere AI-baserte produkter som mennesker kan stole på. De etiske retningslinjene er basert på selskapets motto «Invented for life», som kombinerer en søken etter innovasjon med en følelse av samfunnsansvar. De neste to årene planlegger Bosch å gi 20 000 av selskapets medarbeidere opplæring i bruk av AI. Bosch’ etiske retningslinjer for kunstig intelligens, som beskriver ansvarlig bruk av denne teknologien, er en del av opplæringen.

AI har et enormt potensial
Kunstig intelligens er en global pådriver for fremgang og vekst. I god tid før innføringen av bindende EU-standarder har Bosch derfor bestemt seg for å aktivt engasjere seg i de etiske spørsmålene som oppstår som følge av bruk av denne teknologien. Hensynene baseres på for eksempel verdiene som er nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring.

Mennesker skal ha kontrollen
Ifølge Bosch’ etiske retningslinjer for AI skal ikke kunstig intelligens kunne ta avgjørelser som påvirker mennesker uten at et menneske har ansvaret. I tillegg skal kunstig intelligens være et verktøy for mennesker. Det beskrives tre mulige tilnærminger. Alle har dette til felles: i AI-baserte produkter som utvikles av Bosch, skal mennesker ha kontrollen over alle avgjørelser teknologien tar. I den første tilnærmingen er kunstig intelligens utelukkende et hjelpemiddel – for eksempel som hjelpemiddel i systemer som tar avgjørelser som hjelper mennesker med å klassifisere gjenstander eller levende vesener («human-in-command»). I den andre tilnærmingen («human-in-the-loop) tar et intelligent system beslutninger som mennesker når som helst kan overstyre. Eksempler på dette inkluderer delvis automatisert kjøring, der den menneskelige sjåføren kan overstyre beslutningene til for eksempel et system for parkeringsassistanse. Den tredje tilnærmingen brukes i oppgaver som for eksempel nødbremsesystemer. I utviklingen av slike intelligente systemer, definerer eksperter enkelte parametere som grunnlag for AI-beslutningen. De kan ikke gripe inn i selve prosessen for å ta beslutninger. Ingeniører kan, med tilbakevirkende kraft, undersøke om maskinen fulgte reglene som den menneskelige programmereren har definert. Parametrene kan endres ved behov («human-on-the-loop»).

Samarbeide for å bygge tillit
Bosch håper også at selskapets etiske retningslinjer for kunstig intelligens vil bidra til en offentlig debatt om temaet. «Siden AI kommer til å endre måten vi lever på, er det svært viktig med en slik debatt», sa Denner. Det kreves mer enn bare teknisk kunnskap for å bygge tillit til intelligente systemer. Man trenger også en god dialog mellom beslutningstakere, det vitenskapelige samfunnet og allmennheten. Derfor har Bosch blitt en del av High-Level Expert Group on Artificial Intelligence, et organ som er nedsatt av EU-kommisjonen, og som skal undersøke spørsmål, for eksempel den etiske dimensjonen som er knyttet til AI. I et globalt nettverk som i dag består av syv steder, og i samarbeid med universitetet i Amsterdam og Carnegie Mellon University i Pittsburg, driver selskapet også forskning på trygg og pålitelig AI. Som en av grunnleggerne av forskningsalliansen Cyber Valley i Baden-Württemberg, investerer Bosch 100 millioner euro i byggingen av en AI-campus, der 700 av selskapets egne eksperter snart kommer til å arbeide side om side med eksterne forskere og oppstartsmedarbeidere. Og sist, men ikke minst, har Digital Trust Forum, en komité som Bosch har nedsatt, som mål å sikre tett dialog mellom eksperter fra ledende internasjonale foreninger og organisasjoner. De elleve medlemmene møtes under Bosch ConnectedWorld 2020. «Vårt felles mål er å gjøre tingenes internett trygt og pålitelig», sa Bolle.

Kort oppsummering: Bosch’ etiske retningslinjer for kunstig intelligens
- Alle AI-produkter fra Bosch gjenspeiler vårt motto «Invented for life», som kombinerer en søken etter innovasjon med en følelse av samfunnsansvar.
- AI-beslutninger som påvirker mennesker, skal ikke tas uten at et menneske har kontrollen. Isteden skal teknologien være et hjelpemiddel og et verktøy for mennesker.
- Vi utvikler trygge, robuste og forklarlige AI-produkter.
- Tillit er en av selskapets viktigste verdier, og vi skal utvikle AI man kan stole på.
- I utviklingen av AI-produkter skal vi følge prinsippene om lovlighet, og andre etiske prinsipper.

Bilder


Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire