Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
03/06-20   -   Pressemeldinger

Raskere hjelp i nødstilfeller: Bosch lanserer automatiske nødanrop for motorsyklerHelp Connect varsler redningstjenester automatisk via smarttelefon

- Harald Kroeger: «Med Help Connect får Bosch en digital skytsengel i porteføljen av sikkerhetssystemer for motorsykler.»
- Tilkoblet: Den nye, intelligente kollisjonsalgoritmen gjør Boschs motorsykkelsensorteknologi i stand til å oppdage ulykker og sette i gang redningsprosessen via en smarttelefonapp.
- Effektivt: I enkelte tilfeller kan et automatisk nødanrop redusere responstiden på ulykken med opptil 50 prosent.

Stuttgart i Tyskland – Når uhellet først er ute, teller hvert sekund. Jo raskere motorsyklister får hjelp, desto større sjanse har de til å overleve. Risikoen for å bli drept i en kollisjon er likevel 20 ganger høyere for motorsyklister sammenlignet med bilister. Dette har fått Bosch til å utvikle Help Connect, et digitalt tilkoblet system for nødanrop for motorkjøretøy med to hjul, som gjør redningsprosessen raskere. «Med Help Connect får Bosch en digital skytsengel i porteføljen av sikkerhetssystemer for motorsykler», sier Harald Kroeger fra ledelsen i Bosch. Det digitale nødanropssystemet bruker en intelligent kollisjonsalgoritme installert i kjøretøyets treghetssensorenhet, til å oppdage ulykker. Help Connect overfører informasjon om ulykkesstedet og sjåføren via en smarttelefonapp til Bosch Service Center, og derfra videre til redningstjenestene, hvilket hjelper dem til å finne offeret raskere. En slik automatisk melding kan redusere tiden det tar for redningstjenestene å ankomme ulykkesstedet med halvparten (kilde: EU-prosjektet Harmonised eCall European Deployment, I_HeERO).

App overfører data om ulykkesstedet og sjåføren i et nødstilfelle
Help Connect henter informasjon fra Bosch MSC (motorsykkelstabilitetskontroll), eller treghetssensorenheten for å være presis. Hundre ganger i sekundet måler denne integrerte sensoren akselerasjon og vinkelfart, dvs. hvor raskt vinkelposisjonen til en gjenstand endrer seg over tid. Sensoren kan dermed med stor nøyaktighet regne ut motorsykkelens gjeldende posisjon og helningsvinkel. Den integrerte kollisjonsalgoritmen gjør sensoren dessuten i stand til automatisk å registrere om motorsykkelen har vært involvert i en ulykke eller om uhellet ble forårsaket av et fall mens den sto parkert. Den trenger ikke en ekstra kontrollenhet, noe som gjør det lettere å integrere den i motorsykkelen. Den kobler til Vivatar-nødstilfelleappen til Bosch via Bluetooth. Andre smarttelefonapper, for eksempel motorsykkelprodusentens patenterte apper, kan også integreres i nødanropsløsningen. I tillegg til posisjonsinformasjon overfører Help Connect også eventuelle medisinske data som sjåføren har oppgitt til Bosch Service Center. Disse dataene kan vise seg å være avgjørende for redningstjenestene. Andre personer kan på forespørsel også kontaktes automatisk med informasjon om ulykken.

Nødanropstjenesten blir i første omgang tilgjengelig for kunder fra Tyskland. Brukere vil kunne kommunisere med Bosch Service Center på tysk eller engelsk fra alle land i Europa. Hvis ulykken er alvorlig og sjåføren ikke er i stand til å respondere, sendes redningstjenestene umiddelbart til ulykkesstedet. Ettersom smarttelefoner bæres nær kroppen, kan sjåfører som har blitt utsatt for en ulykke, raskt lokaliseres selv om de kastes av kjøretøyet i kollisjonen.

Intelligente assistansesystemer forhindrer ulykker
I mange år har Bosch hatt stort fokus på å forbedre sikkerheten til motorsyklister. Bosch har gjort kjøring av motorsykler mye tryggere etter lansering av ABS for motorsykler for 25 år siden og MSC motorsykkelstabilitetskontroll i 2013. Boschs sikkerhetsportefølje utfylles med radarbasert assistansesystemer som adaptiv cruisekontroll, advarselssystem i forbindelse med frontkollisjoner og blindsonedeteksjonsassistent.

Bilder


Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire