Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
14/07-20   -   Pressemeldinger

Bosch og Gardena etablerer batteriallianseSpar penger, plass og tid med ett batteri for mange merker.

- Power for All Alliance som samarbeid med anerkjente produsenter
- Mer fleksibilitet enn noen gang før for brukere i og rundt hjemmet og hagen
- Kontinuerlig utvidelse av alliansen – flere produsenter vil følge

Bosch Power Tools åpner sin 18 V-batteriplattform for divisjonen «Hjem og hage» for andre produsenter, og setter dermed en milepæl: Bosch og Gardena vil inngå en allianse i fremtiden, og vil sammen med andre ledende merker tilby et multimerke-batterisystem for produkter i og rundt hele hjemmet: Power for All Alliance. Grunnlaget for denne alliansen er den trådløse teknologien til Bosch. «Vi åpner opp systemet vårt for andre produsenter, og gir brukerne mer fleksibilitet enn noen gang før. I fremtiden vil de kunne bruke ett og samme 18 V-batteri til å betjene elektroverktøy, hageredskaper og hvitevarer fra Bosch, samt produkter som har merkenavnene Gardena, Emmaljunga, Gloria, Wagner og Ra-pid», sa Henk Becker, president for Robert Bosch Power Tools GmbH. Dette vil spare brukere penger, plass og tid når de kjøper produkter fra Power for All Alliance i fremtiden. En haug med inkompatible batterier og ladere fra forskjellige merker vil derfor være en saga blott. Det felles målet er å tilby brukerne det største multimerke-batterisystemet og dermed det bredeste bruksområdet for hjemmet: Gjør-det-selv-verktøy, hage- og rengjøringsverktøy, hvitevarer, produkter for overflatebelegg, for fritid og camping – og mange flere.

Batteriteknologi fra Bosch overbeviser både partnere og brukere
Pär Åström, president i Gardena: «Våre brukere er på utkikk et sterkt, pålitelig og allsidig batteri de kan bruke til mange formål i og rundt hjemmet og hagen deres. Derfor bestemte vi oss for å slå oss sammen med Bosch for å grunnlegge Power for All Alliance. « Vi er overbevist om at trådløs og fleksibelt arbeid er fremtiden. Power for All Alliance er en vinn-vinn-situasjon for alle», bekreftet Markus Kress, president og eier av Gloria House and Garden.

Bosch fortsetter å følge bakoverkompatibiliteten frem til 2007, noe som er vik-tig for brukeren: De mer enn 20 millioner Bosch-batteriene for 18 V hage- og gjør-det-selv-redskaper som allerede er på markedet, vil forbli kompatible på lik linje med de tilsvarende ladere. Bosch tilbyr allerede en bred portefølje med trådløse hage- og gjør-det-selv-redskaper, og vil systematisk utvide den de kom-mende årene. Gardena konverterer hele sitt 18 V-produktsortiment til Alliance-batterisystemet for den kommende hagesesongen. Alle andre partnere er enten allerede representert på markedet av løsninger drevet av Bosch-batterier eller utvider gradvis produktutvalget. I Power for All Alliance vil selskapene i fellesskap drive frem den nye fleksibiliteten for hele hjemmet i fremtiden.

«Etterspørselen etter trådløse verktøy øker kontinuerlig. Om fem år vil deres andel allerede har steget fra ca. 40 til 60 prosent. Investeringen i batterisyste-met vårt er en investering i fremtiden», sa Henk Becker. Etableringen av allian-sen er opptakten til et partnerskap med sterke merkevarer. Flere produsenter er allerede under diskusjon.

Du finner mer informasjon om Power for All Alliance på www.powerforall-alliance.com.

###

Robert Bosch Power Tools GmbH, en avdeling fra Bosch Group, er en av verdens ledende leverandører av elektroverktøy, tilbehør til elektroverktøy og måleverktøy. I 2019 genererte de rundt 20 000 medar-beiderne en omsetning på 4,8 milliarder euro, hvorav omtrent 85 prosent utenfor Tyskland. Med mer-ker som Bosch og Dremel står divisjonen for kundefokus og stor ingeniørutvikling. De viktigste suksessfaktorene er innovativ styrke og innova-sjonstempo. I 2020 vil Bosch Power Tools igjen lansere mer enn 100 nye produkter på det tyske mar-kedet innen sine fire forretningsområder elektroverktøy, tilbehør, måleverktøy og hageredskaper.

Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire