Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
05/02-21   -   Pressemeldinger

Til tross for koronapandemien: Bosch presenterer positive resultaterBosch presenterer et bedre resultat enn forventet for 2020 med en omsetning på 71,6 milliarder euro. Samtidig oppnår selskapet nullutslipp av karbon med hensyn til energien som produseres, og energien som hentes eksternt og vil være det første globale selskapet som oppnår klimanøytralitet våren 2020.

Stuttgart, Tyskland – Til tross for koronapandemien og en økonomisk svak bilindustri klarte Bosch-konsernet å presentere et bedre resultat enn forventet i 2020. Foreløpige tall viser at virksomheten omsatte for 71,6 milliarder euro i fjor. I løpet av regnskapsåret 2020 landet driftsresultatet (EBIT) på rundt EUR 1,9 milliarder, noe som ga en estimert driftsmargin på rundt 2,5%. Etter justering for restruktureringskostnader er EBIT estimert til 3,3 milliarder euro, noe som gir en margin på omtrent 4,5%.

Til tross for pandemien kan vi presentere et positivt resultat, som vi fremfor alt har våre ansatte å takke for, "sa Dr. Volkmar Denner, konsernsjef i Robert Bosch GmbH, under presentasjonen av de foreløpige tallene. Presentasjonen fremhevet fremtidige investeringer som bærekraftig mobilitet, IoT og hvordan AIoT (Kunstig intelligens + Internet of Things) kan skape vekstmuligheter i milliardklassen. "Vi ønsker å være ledende innen AIoT, og med vår brede kunnskap og kompetanse har vi mer til rådighet enn våre konkurrenter."

Bosch opprettholder sitt fokus på fremtidige utviklingsområder der bærekraft er i sentrum. Den oppnådde klimanøytraliteten på 400 anlegg i 2020 var en milepæl i selskapets strategi. "Vi holdt vårt løfte, og ifølge våre beregninger er Bosch det første globale selskapet som oppnår klimanøytralitet våren 2020," sa Denner og bekreftet at Boschs neste mål er : innen 2030 skal CO2-utslipp reduseres med 15 prosent både oppstrøms og nedstrøms.

Per 31. desember 2020 har Bosch totalt 394500 ansatte over hele verden. Dette er en indikasjon på at Bosch, til tross for situasjonen i verden, har klart å holde sysselsettingsnivået stort sett stabilt.

###

Bosch-konsernet er en internasjonal ledende virksomhet med fokus på teknologi og tjenester. Konsernet har ca. 394.500 ansatte (pr 31. desember 2020) og hadde i henhold til foreløpige regnskapstall for 2020 en omsetning på 71,6 mrd. Euro. Bosch-konsernet er oppdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Som førende IoT-virksomhet tilbyr Bosch innovative løsninger til smart homes, Industri 4.0 og connected mobility. Bosch forfølger visjonen om bærekraftig, sikker og spennende mobilitet. Med vår kompetanse innenfor sensorteknologi, software og serviceytelser samt vår egen IoT-cloud, kan virksomheten tilby kundene sammenkoblede løsninger på tvers av domener fra en og samme leverandør.

Bosch-konsernets strategiske mål er å lage løsninger for et tilkoblet liv med produkter og løsninger som enten inneholder kunstig intelligens eller er utviklet eller produsert ved hjelp av dette. Bosch forbedrer livskvaliteten over hele verden med innovative produkter og serviceytelser, som er innovative og vekker entusiamse. Kort sagt, Bosch skaper teknologi som er «Invented for life».

Bosch-konsernet omfatter Robert Bosch GmBH og ca. 440 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgs og servicepartnere dekker Bosch`s internasjonale produksjons-, utviklings- og salgsnettverk nesten alle land i verden. Grunnlaget for virksomhetens fremtidige vekst er dens innovative styrke. Bosch har 73.000 ansatte innenfor forskning og utvikling på 126 lokasjoner over hele verden, og vi har ca. 30.000 ansatte ingeniører.


Virksomheten ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som ”verksted for finmekanikk og elektroteknikk” av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernets eierstruktur sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til å foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for å sikre fremtiden. 94 % av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung.
De resterende aksjene eies av Bosch-familien, av et familieeid selskap og av Robert Bosch GmbH. Størstedelen av stemmerettene eies av Robert Bosch Industrietreuhand KG, som utøver aksjonærrettighetene.

Bilder


Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire