Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
07/06-21   -   Pressemeldinger

Bosch åpner morgendagens mikrobrikkfabrikk i DresdenTilkoblet og styrt av kunstig intelligens:

- Bosch’ CEO Denner: «Med vår første AIoT-fabrikk setter vi en ny standard for produksjon av mikrobrikker.»
- Kunstig intelligens blir grunnlaget for datadrevne og kontinuerlige forbedringer av produksjonen og gjør samtidig produksjonen raskere.
- De første mikrobrikkene til elektroverktøy fra Bosch ruller av samlebåndet i juli – seks måneder tidligere enn planlagt.
- Den nye fabrikken koster rundt en milliard euro og er Bosch’ største enkeltinvestering i løpet av selskapets mer enn 130 år lange historie.

Dresden, Tyskland – Tilkoblet, datadrevet og selvoptimaliserende – Bosch åpner en av verdens mest moderne mikrobrikkfabrikker i Dresden. Høy grad av automasjon, tilkoblede maskiner og integrerte prosesser kombinert med metoder fra kunstig intelligens (AI) gjør anlegget i Dresden til en smart fabrikk helt i forkant i Industry 4.0. Med deltakelse av forbundskansler Angela Merkel, EU-kommisjonens visepresident Margrethe Vestager og ministerpresident i Sachsen Michael Kretschmer, ble den høyteknologiske fabrikken offisielt åpnet 7. juni 2021.

“Den nyeste teknologien i Boschs nye halvlederanlegg i Dresden viser de utmerkede resultatene som kan oppnås når industri og offentlig sektor slås sammen. Halvledere vil bidra til utvikling av næringer som transport, produksjon, ren energi og helsetjenester - der Europa utmerker seg. Det vil bidra til å styrke Europas konkurransekraft som en vugge for banebrytende innovasjoner, ”sa Margrethe Vestager, visepresident i EU-kommisjonen.

«For Bosch er halvledere en kjerneteknologi, og det er strategisk viktig at vi utvikler og produserer dem selv. I Dresden, og med hjelp fra kunstig intelligens, kommer vi til å ta produksjonen av halvledere til et nytt nivå», sier dr. Volkmar Denner, konsernsjef for Bosch. «Dette er vår første AIoT-fabrikk, og den er fullstendig tilkoblet, datadrevet og selvoptimaliserende fra starten av.»

Bosch investerer rundt en milliard euro i denne høyteknologiske fabrikken. Dette er den største enkeltinvesteringen i selskapets mer enn 130 år lange historie.

Produksjonen i Dresden starter allerede i juli – seks måneder før planen. Halvlederne som produseres ved den nye fabrikken, skal brukes i Bosch’ elektroverktøy. For bilkunder starter mikrobrikkproduksjonen i september, tre måneder før planen. Den nye fabrikken blir en viktig del av nettverket for halvlederproduksjon. Og med det styrker Bosch Tysklands posisjon som et land for teknologi og forretninger. «Den nye fabrikken er positiv for Europa, for Tyskland og for Sachsen. Direkte og indirekte fører den til mange nye arbeidsplasser i en bransje som er i enorm vekst. Denne milliardinvesteringen styrker Silicon Sachsen og halvlederindustrien i hele Europa», sier Michael Kretschmer, ministerpresident for Sachsen.

Ingen andre billeverandører har arbeidet så hardt med mikroelektronikk siden 1950-tallet. Bosch har produsert sine egne halvledere siden 1958. Ved fabrikken i Reutlingen har svært avanserte integrerte kretser rullet av samlebåndet siden 1970. Bare i mikrobrikkfabrikkene i Reutlingen og Dresden har Bosch investert mer enn 2,5 milliarder euro siden 200 mm-plateteknologi ble introdusert i 2010. I tillegg har de investert mange milliarder euro i å utvikle mikroelektronikk.

En pioner i Industry 4.0
Maskiner som tenker selv, vedlikeholdsarbeid som utføres 9000 km unna, briller med innebygde kameraer – mikrobrikkfabrikken som har blitt bygd i Dresden, er en av verdens mest avanserte. «Takket være kombinasjonen av kunstig intelligens og Internet of Things skaper vi grunnlaget for datadrevet, kontinuerlig forbedring i produksjonen», sier Denner. Konkret betyr dette at alle dataene fra fabrikken – fra maskiner, sensorer og produkter – samles i en sentral database. Resultatet: hvert sekund genereres det produksjonsdata som tilsvarer 500 sider med tekst. På bare én dag tilsvarer det mer enn 42 millioner sider. Deretter evalueres dataene ved hjelp av metoder for kunstig intelligens. I denne prosessen lærer selvoptimaliserende algoritmer hvordan de kan lage spådommer basert på dataene. På den måten kan produksjons- og vedlikeholdsprosesser analyseres i sanntid. For eksempel kan en AI-algoritme registrere selv de minste avvikene i produkter. Disse avvikene er synlige på halvlederplate i form av feilmønstre, som også kalles signaturer. Årsaken analyseres og avvik fra prosessen korrigeres umiddelbart, før de kan påvirke produktets pålitelighet. «Kunstig intelligens er nøkkelen for videre forbedring av produksjonsprosessene og halvlederkvaliteten, samt for å oppnå høyt nivå av prosesstabilitet», sier Denner. Det betyr at halvlederproduktene raskt kan produseres i full skala, slik at bilkunder slipper å bruke tid på tester som ellers ville vært nødvendige.

Vedlikeholdsarbeidet kan også optimaliseres ved hjelp av kunstig intelligens. Algoritmer kan forutsi om og når maskiner og roboter trenger vedlikehold eller justeringer. Med andre ord gjennomføres ikke dette arbeidet basert på en tidsplan, men ved behov – og i god tid før eventuelle problemer oppstår.

«Digital tvilling» – fabrikken og dobbeltgjengeren
Noe annet som er unikt, er at det finnes to eksemplarer av mikrobrikkfabrikken – en i den fysiske verdenen, og en i den digitale. Fagbegrepet for dette er «digital tvilling». Under byggingen ble alle deler av fabrikken og alle relevante konstruksjonsdata registrert digitalt og visualisert i en tredimensjonal modell. Tvillingen består av rundt en halv million 3D-objekter, inkludert bygninger og infrastruktur, tilførsels- og avfallssystemer, kabelkanaler og ventilasjonssystemer, maskiner og produksjonslinjer. Det gjør at Bosch kan simulere både prosessoptimaliseringsplaner og renoveringsarbeid uten å forstyrre driften. Vedlikeholdsarbeidet ved fabrikken i Dresden er også høyteknologisk. Med databriller og utvidet virkelighet kan maskinene vedlikeholdes eksternt. Med andre ord kan vedlikeholdsarbeidet i Dresden utføres av en ekspert fra et ingeniørselskap i Asia – uten at eksperten må reise til Dresden. Takket være et kamera innebygd i databriller sendes bilder rundt halve verden, og deretter veileder eksperten den ansatte gjennom vedlikeholdsprosessen i sanntid. Denne teknologien spilte også en avgjørende rolle for å sikre at maskinene kunne settes i drift til tross for coronarelaterte reiserestriksjoner.

Halvledere for bedre livskvalitet og sikkerhet på veiene
Halvledere i form av mikrobrikker finnes i nesten alle tekniske enheter – som smarttelefoner, TV-er og treningsarmbånd. Og uten halvledere vil ikke biler fungere – verken i dag eller i fremtiden. I 2016 inneholdt alle nye biler over hele verden i gjennomsnitt mer enn ni chiper fra Bosch, i ting som styreenhet for airbag, bremsesystemet og parkeringsassistansesystemet. I 2019 var dette tallet mer enn 17. Med andre ord hadde antallet nesten doblet seg på bare noen år. Fremover forventer eksperter den største veksten i førerassistentsystemer, infotainment og elektrifisering av drivverket. Mikrobrikkfabrikken i Dresden er Bosch’ svar på den økte etterspørselen etter halvledere. «Halvledere er fremtidens byggesteiner. Elektroniske komponenter med mikrobrikker fra Dresden muliggjør ting som automatisert og ressursbesparende kjøring og optimal beskyttelse av passasjerene», sier Harald Kroeger, styremedlem i Robert Bosch GmbH.

Halvlederkompetanse som konkurransefortrinn
«Mikrobrikker for biler er den ultimate øvelsen for halvlederteknologi. Disse små byggesteinene må være ekstra robuste i biler», sier Kroeger. I bilens levetid utsettes mikrobrikker for ekstreme vibrasjoner og temperaturer fra langt under nullpunktet til langt over kokepunktet. Med andre ord må mikrobrikkene være ekstra pålitelige. Det betyr at utviklingen av halvledere for bilbransjen er mer komplisert enn for andre oppgaver. Det krever spesialkompetanse, noe Bosch har tilegnet seg gjennom flere tiår. Utviklerne og ingeniørene forstår de fysiske prinsippene bak mikroelektroniske bilkomponenter. Det åpner opp for komplette systemer som forebygger ulykker og beskytter miljøet – nok en gang er selskapet en totalleverandør for utvikling og produksjon av slike systemer. «Denne doble styrken – kombinasjonen av mikrobrikk- og systemkompetanse – er strategisk viktig for Bosch», sier Kroeger.

«Silicon Sachsen»: Europas største sted for mikroelektronikk
Etter å ha sammenlignet byer rundt om i verden, bestemte Bosch seg for å bygge fabrikken i Dresden i Sachsen. «Silicon Sachsen» er Europas største mikroelektronikksted, og det femte største i verden. En av tre mikrobrikker som produseres i Europa, produseres her. «I Dresden møtes moderne entreprenørskap, faglig kompetanse og fremtidsrettet næringspolitikk», sier Kroeger. «Derfor tok Bosch et bevisst valg om å gjennomføre selskapets største investering i den mer enn 130 år lange historien akkurat her.»

Bilder


Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire