Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
09/02-22   -   Pressemeldinger

Regnskapsåret 2021: Bosch økte omsetningen og resultatene – selskapet overgikk prognoseneKlimatiltak som vekstdriver

- Omsetningen i 2021 på 78,8 milliarder euro overgikk nivåene før krisen / Resultatet øker til 3,2 milliarder euro
- Dr. Stefan Hartung: «Klimatiltak driver virksomheten vår fremover «
- Dr. Markus Forschner: «Vi investerer i nye og lovende områder, den brede diversifiseringen lønner seg.»
- Dr. Markus Heyn: «Vi styrker posisjonen vår innen programvare til biler.»

Stuttgart, Tyskland – Bosch-konsernet økte omsetningen og resultatene betydelig i 2021. Ifølge foreløpige tall økte den totale omsetningen med 10 prosent til 78,8 milliarder euro. Etter å ha justert for valutakurser økte omsetningen av teknologi og tjenester med 11 prosent. Driftsresultatet (EBIT) fra virksomheten økte med mer enn halvparten og nådde 3,2 milliarder euro. Derfor forventes det en EBIT-margin fra virksomheten på rundt 4 prosent, sammenlignet med 2,8 prosent året før. «Virksomheten oppnådde mye bedre resultater i 2021 enn forventet», sier dr. Stefan Hartung, styreleder for Robert Bosch GmbH, under presentasjonen av selskapets foreløpige regnskap. «Vi overgikk prognosene til tross for mange utfordringer, for eksempel kostnader knyttet til forsyningsproblemer og prisøkninger for råvarer. Suksessen skyldtes også i stor grad ’samhold i en tid preget av sosial distansering’», sier han. «Jeg vil gjerne takke medarbeiderne våre for innsatsen, og kundene, leverandørene og forretningspartnerne for tilliten», sier Hartung.

«Bosch er en teknologisk pioner på mange områder, og slik skal det fortsatt være.» Derfor fortsetter selskapet å investere store summer innen strategisk viktige områder, totalt rundt én milliard euro i mikroelektronikk og elektrisk mobilitet bare i år. Samtidig øker Bosch fokuset på samarbeid, for eksempel den nylig offentliggjorte alliansen med Volkswagen innen automatisert kjøring.

«Klimatiltak driver virksomheten fremover – fra mobilitetsløsninger og industriell automasjon til bygningsteknologi og hvitevarer», sier Hartung. «Og takket være tilkoblingsmuligheter og kunstig intelligens vil energieffektiviteten fortsette å forbedres.» I tråd med dette klarte Bosch å øke salget av tilkoblede elektroverktøy, hvitevarer og varmesystemer med 50 prosent i 2021 – fra 4 millioner enheter i 2020 til mer enn 6 millioner.

Bosch styrker klimatiltakene – vekst gjennom elektrifisering
Bosch har forpliktet seg til målene som er definert i EUs Green Deal. Divisjonene i Bosch implementerer allerede en rekke tiltak for å bekjempe global oppvarming: med 400 lokaliteter over hele verden har Bosch vært et klimanøytralt selskap siden første kvartal 2020. Fram mot 2030 planlegger selskapet å redusere karbonutslippene i forsyningskjeden – fra kjøp til bruk av produktene – med 15 prosent. Ifølge Hartung fører elektrifisering allerede til stadig større omsetning. «Vi omsetter for milliarder innen elektrisk mobilitet. Vi vokser også med tosifret takt innen varmepumper for hjemmet, og elektriske drivlinjer gjør sitt inntog i industriell teknologi», sier Hartung. Han mener det fører til at selskapet har en solid posisjon: «Bosch forvandler klimatiltak til vekstmuligheter. Selskapet viser hvordan omstillingen til klimanøytralitet kan lykkes både økologisk og økonomisk, sier han.

Bærekraftig mobilitet – vekst på grunn av teknologi til bilbransjen og industrien
Bosch utnytter også ytterligere vekstpotensial innen elektrisk mobilitet. Siden slutten av 2021 har selskapet produsert kraftalvledere av silisiumkarbid (SiC), som kan forlenge rekkevidden for elbiler med opptil seks prosent. Ifølge markedsundersøkelsesselskapet Yole vil SiC-markedet samlet vokse i gjennomsnitt med 30 prosent i året til mer enn 2,5 milliarder dollar over de tre neste årene. Med SOFC-teknologien har Bosch en rolle i overgangen til fornybar energi, samtidig som det åpner for nye forretningsmuligheter.
Innen 2024 planlegger selskapet å investere mer enn 400 millioner euro i SOFC-teknologi og ytterligere 600 millioner euro i mobile brenselceller.

Bosch har også tatt steget inn i bransjen for fabrikkutstyr for batteriproduksjon. Et forretningsområde med potensiale. Ifølge selskapet vokser det globale batterimarkedet med 25 prosent hvert år. Sammen med Volkswagen ser Bosch på muligheter for å klargjøre produksjonsprosesser for battericeller for produksjon i stor skala. Hartung sier: «Vårt felles mål er at en europeisk leverandør skal være ledende på kostnad og teknologi innen storskalaproduksjon av batteriteknologi.» Eksperter ser på samarbeidet som et viktig skritt på veien mot klimanøytral mobilitet og masseproduksjon av bærekraftige batterier.

Programvaredominert mobilitet – tosifret vekst i et marked som er verdt milliarder
Bosch har også planer om å styrke og utvide selskapets posisjon innen utvikling av programvare for biler. Forretningsområdet Mobility Solutions utstyrer allerede hvert år biler over hele verden med mer enn 200 millioner kontrollenheter med selskapets egenutviklede programvare. Selskapet forventer at markedet for programvare for kjøretøy øker til rundt 200 milliarder euro innen 2030. «Bosch kommer til å oppleve en tosifret vekst i dette markedet», sier dr. Markus Heyn, den nye styrelederen for Mobility Solutions og styremedlem i Robert Bosch GmbH.

Ifølge Heyn har Bosch allerede definert en strategisk kurs for dette. Selskapets portefølje av appuavhengig programvare for kjøretøy samles i datterselskapet ETAS i midten av 2022. ETAS skal tilby grunnleggende programvare til biler, middleware, skytjenester og utviklingsverktøy for universell bruk. I tillegg vil Bosch’ nye avdeling Cross-Domain Computing Solutions utvikle appspesifikk programvare for kjøretøy ved hjelp av spesiell maskinvare for funksjoner som førerassistanse og automatisk kjøring. Innen dette feltet inngikk Bosch et omfattende samarbeid med Cariad, Volkswagens datterselskap for programvare, i slutten av januar 2022. «Målet vårt er å akselerere prosessen med å gjøre delvis og høyst automatisert kjøring med vanlige kjøretøy en realitet», sier Heyn. «Vi ønsker å sette standarden for markedet, noe som andre bilprodusenter også kan dra nytte av.»

Utvikling av virksomheten i 2021 – økt omsetning i alle sektorer
Ikke bare økte Bosch-konsernets totale omsetning sammenlignet med året før, omsetningen er også høyere enn 2019, året før krisen. «Selskapets brede diversifisering over forskjellige bransjer og geografiske områder lønte seg nok en gang», sier dr. Markus Forschner, styremedlem og finansdirektør i Robert Bosch GmbH. Området Mobility Solutions, som er den største, og som har størst omsetning, opplevde betydelig vekst, selv om omstendighetene i fjerde kvartal ble et hinder. Omsetningen økte med 7,5 prosent til 45,4 milliarder euro, til tross for chipmangel, som fikk ekstra store konsekvenser for bilbransjen. Området Industrial Technology fikk ekstra store fordeler fra oppsvingen i det maskintekniske markedet og oppnådde en omsetning på 6,1 milliarder euro. Det er en økning på 20 prosent. Consumer Goods opplevde nok en gang stor etterspørsel etter produkter til hjem og hage. Omsetningen endte på 21 milliarder euro. Dette er en økning på 13 prosent. Omsetningen fra forretningsområdet Energy and Building Technology økte med 11 prosent til 5,9 milliarder euro – en økning på 12 prosent. Virksomheten dro her nytte av stor etterspørsel etter klimavennlig teknologi for oppvarming.

Prognose for 2022 – global økonomi preget av usikkerhet
Bosch forventer at den globale økonomien vokser med 4–4,5 prosent i 2022, sammenlignet med 5,5 prosent i 2021. Til tross for imponerende fremskritt innen vaksinasjon i mange land, forventer selskapet at covid-19 fortsetter å føre til store utfordringer for samfunnet og økonomien i 2022. I tillegg vil utfordringer med forsyninger og dyrere råvarer, primærprodukter og transport få store konsekvenser for den globale økonomien og påvirke forretningen i mange sektorer, spesielt i bilindustrien. Inflasjonen i mange sektorer og områder gjør det også vanskelig å utarbeide nøyaktige prognoser. Hvis forretningsklimaet ikke forstyrres ytterligere, forventer Bosch-konsernet å øke omsetningen i 2022 og oppnå en EBIT-margin fra virksomheten som minimum er på nivå med året før. Til tross for de store utfordringene er ikke Forschner bekymret: «Bosch har solid økonomisk grunnlag for å investere innen strategisk viktige områder og holde en stø kurs.» Målet er fortsatt å vokse raskere enn markedet i de sektorene og regionene som er viktige for Bosch.

###

Fototekster:

Bosch-software_defined:
Bosch is developing the software-defined vehicle

Bosch_wafer:
Invented for life: microelectronics and electromobility

Bosch-waferfab_reutligen:
Bosch gives go-ahead for volume production of silicon carbide chips

###

Bosch-konsernet er en internasjonal ledende virksomhet med fokus på teknologi og tjenester. Konsernet har ca. 401.300 ansatte (pr 31. desember 2021) og hadde i henhold til foreløpige regnskapstall for regnskapsåret 2021 en omsetning på 78,8 mrd. Euro. Bosch-konsernet er oppdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Som førende IoT-virksomhet tilbyr Bosch innovative løsninger til smart homes, Industri 4.0 og connected mobility. Bosch forfølger visjonen om bærekraftig, sikker og spennende mobilitet. Med vår kompetanse innenfor sensorteknologi, software og serviceytelser samt vår egen IoT-cloud, kan virksomheten tilby kundene sammenkoblede løsninger på tvers av domener fra en og samme leverandør.

Bosch-konsernets strategiske mål er å lage løsninger for et tilkoblet liv med produkter og løsninger som enten inneholder kunstig intelligens eller er utviklet eller produsert ved hjelp av dette. Bosch forbedrer livskvaliteten over hele verden med innovative produkter og serviceytelser, som er innovative og vekker entusiamse. Kort sagt, Bosch skaper teknologi som er «Invented for life».

Bosch-konsernet omfatter Robert Bosch GmBH og ca. 440 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgs og servicepartnere dekker Bosch`s internasjonale produksjons-, utviklings- og salgsnettverk nesten alle land i verden. Med sine mer enn 400 lokasjoner over hele verden har Bosch-konsernet vært karbonnøytral siden første kvartal 2020. Grunnlaget for virksomhetens fremtidige vekst er dens innovative styrke. Bosch har 76.300 ansatte innenfor forskning og utvikling på 128 lokasjoner over hele verden, og har ca. 38.000 ansatte programvareingeniører.

Virksomheten ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som ”verksted for finmekanikk og elektroteknikk” av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernets eierstruktur sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til å foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for å sikre fremtiden. 94 % av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung.
De resterende aksjene eies av Bosch-familien, av et familieeid selskap og av Robert Bosch GmbH. Størstedelen av stemmerettene eies av Robert Bosch Industrietreuhand KG, som utøver aksjonærrettighetene.

Relevant informasjon

Flere bilder her:
https://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/the-2021-business-year-bosch-increases-sales-and-result-%E2%80%93-company-exceeds-forecasts-237696.html


Bilder


Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire