Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
24/09-13   -   Pressemeldinger

Bærekraftige biler kjører på elektriske og mobile nettverk

I utviklingen av fremtidens bilteknologi fokuserer Bosch på å redusere drivstofforbruket til fordel for både lommeboken og miljøet. Her kan forskjellige elektrisitetsteknologier bidra og det samme kan automatisert kjøring. Sistnevnte krever riktignok en viss utbredelse av mobil nettverkskommunikasjon.

Det finnes fortsatt muligheter for besparelser når det gjelder forbruket av drivstoff i diesel- og bensinmotorer. I følge Bosch er det mulig å spare ytterligere 20 prosent i forhold til 2012-nivået. Dette kan gjøres gjennom videre reduksjon av bilers vekt og størrelse, samt bedre forbrenning. Med optimalisert teknologi kan selv de strenge CO2-standardene som forventes innført i Europa fra 2020 bli oppfylt. Alt avhengig av kjøretøyets klasse, kan målet nås i kraft av varierende nivå av elektrifisering - og her har Boschs intensive forskningsaktiviteter gjort konsernet til en markedsleder på feltet for elektroniske drev og sikkerhetssystemer.

Mer elektrisitet i bilen gir lavere drivstofforbruk
"Vi har over tid utviklet en omfattende portefølje av produkter når det gjelder sikkerhet og elektrifisering av bilen. I 2014 vil Bosch ha bidratt til 30 serieproduksjoner hvor e-mobilitet har vært en faktor - i prosjekter med alt fra elektrifiserte sportsbiler til komplette, elektriske systemer til kompakte biler," forteller dr. Volkmar Denner, konsernsjef i Bosch.
Et eksempel er Boschs system for gjenvinning av bremseenergi. Systemet, som bygger på en 48 V generator og et kompakt litiumionbatteri, reduserer drivstofforbruket med syv prosent. Og siden systemet allerede nå er overkommelig når det gjelder pris er det en av de miljøvennlige hybridene som det vil bli investert i først.

Miljøvennlig, automatisert kjøring forutsetter mobile nettverk
Utover de teknologiene som direkte reduserer og gjenbruker drivstoff, kan forbruket indirekte reduseres ved å automatisere kjøringen i større grad. Her går miljømessig bærekraftighet og forebygging av ulykker hånd i hånd, ettersom automatisert kjøring både forbedrer drivstofføkonomien og øker sikkerheten på samme tid. Sammen med bedre førerassistentsystemer og sensorteknologi er mobile nettverk en av de viktigste teknologiske utfordringene på veien til automatisert kjøring. I fremtiden vil store mengder data transporteres via mobilt kommuniserende grensesnitt. Disse dataene vil bli registrert, analysert og knyttet til andre datakilder - med det resultat at kjøretøy i økende grad forbindes med sitt aktuelle miljø slik at systemene deres raskere blir i stand til å gjenkjenne og reagere på farer. Hvis en trafikkork for eksempel starter i en sving og en billist bremser, vil bilen anerkjenne faren og advare andre trafikkanter som er på vei i samme retning.

Bilen kommer på Internett
Andre teknologier for automatisert kjøring bygger på gjenkjenning av mennesker, og brukes både i eksempelvis fotgjengersikkerhetsassistenter i biler og i forbindelse med sikkerhetssystemer til overvåking av bygninger. - Og i Boschs univers jobber slike systemer sammen i kraft av en felles programvareplattform. Denne plattformen vil bringe allverdens gjenstander og tjenester på Internett, noe som igjen baner veien for de mobile nettverkene. I fremtiden vil biler på gatene derfor være på Internett sammen med private kjøleskap og pakkemaskiner på fabrikkgulvet - og dermed blir enhetene i prinsipp forbundet med hverandre.

###

Bosch-konsernet er en internasjonalt ledende leverandør av teknologi og tjenester aktiv innen autoteknikk, energi- og bygningsteknikk, industriteknikk samt forbruksgoder. Ifølge foreløpige regnskapstall for 2012 hadde konsernet ca. 306.000 ansatte og en omsetning på 52,3 mrd. euro. Bosch konsernet omfatter Robert Bosch GmbH og over 300 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgspartnere er Bosch representert i ca. 150 land. Det globale nettverk av produktutvikling, produksjon og salg er en forutsetning for ytterligere vekst. Bosch brukte i 2012 mer end 4,5 mrd.euro på forskning og utvikling og anmeldte over 4.700 patenter over hele verden. Med alle sine produkter og serviceytelser bidrar Bosch til økt livskvalitet med innovative og nyttige løsninger. Det er Bosch-konsernets mål å forbedre livskvaliteten med produkter og serviceytelser, som er innovative, nyttige og attraktive. På denne måten tilbyr Bosch teknologi over hele verden, som er "Invented for life.

Selskapet ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som "verksted for finmekanikk og elektroteknikk" av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernet har en eierstruktur som sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til å foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for å sikre fremtiden. 92% av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Selskapets virksomhet og eierskapsfunksjoner utøves av Robert Bosch Industrietreuhand KG. 8% av selskapet eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH. For mer informasjon: www.bosch.no og www.bosch-presse.de

Pressekontakter


Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire