Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
25/10-13   -   Pressemeldinger

Ny varmepumpe Bosch Compress 7000 AA luft/luft-varmepumpe

Som en del av vår naturlige utvikling og søken etter alltid å levere det beste produktet til våre kunder, lanserer Bosch nå den helt nye Bosch Compress 7000 AA luft/luft-varmepumpen, vår nye toppmodell innenfor luft/luft-varmepumper.

Bosch Compress 7000 AA har helt nyutviklet kjølekrets med ny kompressor, ny fireveisventil og ny optimalisert avrimingsteknikk. En pumpe utviklet i Norden for Nordiske forhold.

Bosch Compress 7000 AA gir hele 6,5 kW ved +20oC innetemperatur og +7oC utetemperatur. Ved -20oC utetemperatur gir den over 3kW med en COP på hele 2,3. Den går helt ned til -30oC utetemperatur. Varmepumpen har også hetgass avriming i dryppannen for å sikre vinterdriften.

Denne nye varmepumpen har den unike Plasma Clusther luftrensingen som standard. Dette gjør varmepumpen til en fantastisk luftrenser for hjemmet. Varmepumpen kan samtidig også brukes til kjøling og avfuktning.

Den nye Bosch Compress 7000 AA er også Svanemerket noe som betyr at produktet tilfredsstiller de strengeste miljøkrav.

###

Bosch-konsernet er en internasjonalt ledende leverandør av teknologi og tjenester aktiv innen autoteknikk, energi- og bygningsteknikk, industriteknikk samt forbruksgoder. Ifølge foreløpige regnskapstall for 2012 hadde konsernet ca. 306.000 ansatte og en omsetning på 52,3 mrd. euro. Bosch konsernet omfatter Robert Bosch GmbH og over 300 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgspartnere er Bosch representert i ca. 150 land. Det globale nettverk av produktutvikling, produksjon og salg er en forutsetning for ytterligere vekst. Bosch brukte i 2012 mer end 4,5 mrd.euro på forskning og utvikling og anmeldte over 4.700 patenter over hele verden. Med alle sine produkter og serviceytelser bidrar Bosch til økt livskvalitet med innovative og nyttige løsninger. Det er Bosch-konsernets mål å forbedre livskvaliteten med produkter og serviceytelser, som er innovative, nyttige og attraktive. På denne måten tilbyr Bosch teknologi over hele verden, som er "Invented for life.

For mer informasjon se www.bosch.no

Selskapet ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som "verksted for finmekanikk og elektroteknikk" av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernet har en eierstruktur som sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til å foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for å sikre fremtiden. 92% av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Selskapets virksomhet og eierskapsfunksjoner utøves av Robert Bosch Industrietreuhand KG. 8% av selskapet eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH. For mer informasjon: www.bosch.no og www.bosch-presse.de.

Pressekontakter


Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire