Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
06/02-02   -   Pressemeldinger

100 år med Bosch tennplugger, gnisten som fikk fart på utviklingen av automobilen.

Det har gått hundre år siden Bosch presenterte den første tennpluggen i kombinasjon med et høyspent tenningssystem.

Den 7. januar 1902 fikk Bosch patent på dette revolusjonerende systemet.
Det driftssikre tenningssystemet fra Bosch var løsningen på det Carl Benz mente var hovedproblemet i bilindustriens pionertid. Sammen med forbedringer i produksjonteknologien, var det tennpluggen som la grunnlaget for en raskt voksende produksjon av automobiler de neste 10 årene. Som et resultat av dette ble bilen etter hvert allemannseie.

Bosch tennplugger har gjennomgått kontinuerlige forbedringer. Nå er den en vital systemdel som sørger for god drivstoff-økonomi, ren og effektiv forbrenning og driftssikre motorer og katalysatorer. Levetiden er mellom 20-30.000 km, som er 20–30 ganger så mye som for 90 år siden. Noen spesialplugger har til og med et serviceintervall på 100.000 km.

I løpet av levetiden gir slike spesialplugger ca. 20 millioner gnister, mens standardplugger som varer ca. 20.000 km gir nærmere 4 millioner gnister. Dette skjer med et motorturtall på nesten 4.000 omdreininger i minuttet. For hver tenning blir tennpluggen utsatt for ekstreme krefter. De ekstraordinære forholdene i motorens forbrenningskammer gjør at temperaturen i løpet av noen tiendels sekunder stiger fra 100 til 1000’ C. På grunn av eksplosiv bensinforbrenning blir tennpluggen utsatt for et pulserende trykk opp mot 100 bar. I tillegg må den tåle å bli utsatt for sterke petrokjemiske stoffer fra olje, bensin og gasser. Under disse ekstreme påkjenningene, må tennpluggen gi en kontinuerlig og korrekt gnist.

Bosch har i dag mer enn 1.250 ulike varianter tennplugger med forskjellig elektrodeutførelse i sitt sortiment. Dette dekker alt fra gressklippere hvor selve tennpluggen har en størrelse tilsvarende en fyrstikk, til de som har en lengde som en blyant, for bruk i stasjonære gassmotorer. Svært mange moderne motorer krever skreddersydde tennplugger. For å finne ut hvilken Bosch tennplugg som passer til din bil, gressklipper, motorsag eller båtmotor, kan du finne svaret på Bosch sine internettsider; www.bosch.com.

I løpet av en 20 års periode har Bosch utviklet i overkant av 20.000 varianter av tennplugger. I USA finner man til og med en samlerkubb for tennplugger som teller mer enn 1000 medlemmer. Allerede på 30 tallet var temaet så omfattende at Bosch gav ut en ordbok om tennplugger på nærmere 160 sider.

De første årene produserte Bosch bare noen få tennplugger hver dag. I dag produseres det nærmere 1 million enheter på fabrikken i Bamberg alene. Til dette går det med 29 tonn stål, 700 kilo kobber, 15 kilometer nikkeltråd og 2,5 kg platinium til selve pluggen og elektrodene, samt 20 tonn aluminiumoksyd til de hvite isolasjonselementene.

Ut over fabrikken i Bamberg, finnes det produksjonsenheter som leverer
til sine respektive lokalmarkeder og bilprodusenter i India, Brasil, Kina og Russland. Der blir tennpluggene produsert i henhold til Bosch sine intenasjonale kvalitetsstandarder. Totalt produserer Bosch mer en 350 millioner enheter per år. I løpet av en 100 års periode har det blitt produsert nærmere 7 milliarder tennplugger.

Legger vi alle disse tennpluggene etter hverandre vil dette utgjøre en rekke
på 350.000 kilometer, som tilsvarer avstanden fra jorda til månen.

Pressekontakter


Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire