Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
13/02-14   -   Pressemeldinger

Bosch, GS Yuasa og Mitsubishi Corporation utvikler et el-bil-batteri med dobbel kapasitet

Dr. Volkmar Denner: "žVi satser på et betydelig utviklingssprang i batteriteknologien." Joint Venture Lithium Energy and Power GmbH & Co. KG starter i 2014. Fordobling av energitettheten er grunnlaget for massemarkedet i 2020.

Stuttgart/Kyoto/Tokyo - Robert Bosch GmbH og det japanske foretaket GS Yuasa International Ltd. med sete i Kyoto og Mitsubishi Corporation, Tokyo har grunnlagt en joint-venture. Det nye selskapet Lithium Energy and Power GmbH & Co. KG har sitt hovedsete i Stuttgart. Selskapet skal utvikle neste generasjon i litium-ion-batteriteknologien. Dette fremskrittet er nødvendig for å gjøre el-biler til et suksessrikt masseprodukt i løpet av de neste ti årene. "žMed denne joint-venture er vi i stand til å ta et avgjørende utviklingssprang i batteriteknologien. Vårt mål er å gjøre litium-ion-batteriene opp til to ganger så ytelsessterke", sier dr. Volkmar Denner, konsernsjef og sjef for utvikling hos Robert Bosch GmbH. Med et ytelsessterkere batteri oppnår el-biler en større rekkevidde. For sluttkunder blir bilen dessuten rimeligere, fordi det kun er nødvendig med mindre batteripakker. Robert Bosch GmbH og deres partnere regner absolutt med at elektromobilitet blir et massemarked fra 2020. Den er et viktig skritt i retning av en klimavennlig og bærekraftig endring av mobiliteten. Det felles foretaket Lithium Energy and Power GmbH & Co. KG ble grunnlagt i november 2013. Bosch har en andel på 50 prosent og GS Yuasa International Ltd. og Mitsubishi Corporation en andel på 25 prosent hver. Forretningsledelsen er oppdelt på tilsvarende måte. Den består av dr. Rolf Speicher fra Robert Bosch GmbH, Toshio Ohara fra GS Yuasa International Ltd. og Yutaka Kashiwagi fra Mitsubishi Corporation. De starter med ca. 70 medarbeidere i Tyskland og Japan. Batteripakke know-how møter battericellekompetansez Bosch støtter de felles aktivitetene med hele sin portefølje av komponenter for el-mobiliteten. Med kompetansene i batteripakker og batterimanagementsystemer er Bosch spesialisert på overvåking og regulering av cellene og det komplette systemet pluss integrering i kjøretøyet. I tillegg bidrar foretaket med sin know-how om produksjonsprosesser og kvalitetsmanagement for komplekse storserieprodukter. GS Yuasa bidrar med sin mange års erfaring i produksjon av litium-ion-batteri-celler med en høy energitetthet for en økt rekkevidde og integrerer sine kunnskaper på området materialsystemer og elektrokjemi. Som en etablert produsent av automotive og ikke-automotive litium-ion-battericeller disponerer GS Yuasa over et sterkt utviklingsmannskap og moderne produksjonslinjer med høy automatiseringsgrad. Mitsubishi Corporation skal bidra med sitt internasjonale salgsnettverk og sin erfaring som globalt agerende konsern. Mitsubishi støtter opp om dette felles foretaket med sine sterke sider i oppbygning av globale verdiskapingskjeder, som omfatter råstoffer, materialer og salg. ### Bosch-konsernet er en internasjonalt ledende leverandør av teknologi og tjenester. Ifølge foreløpige regnskapstall for 2013 hadde konsernet ca. 281.000 ansatte og en omsetning på 46,4 mrd. Euro. (Bemerk: Pga. endrede lovbestemmelser omkring konsolidering kan 2013-resultatet kun delvis sammenlignes med tall for 2012). Bosch-konsernet er oppdelt i fire forretningsområder: Bilteknikk, Industriteknikk, Forbruksvarer og Industri- og bygningsteknikk. Bosch-konsernet omfatter Robert Bosch GmbH og over 360 datter- og regionalselskaper i ca. 50 land. Inkl. salgspartnere er Bosch representert i ca. 150 land. Dette globale nettverket av produktutvikling, produksjon og salg er en forutsetning for ytterligere vekst. I 2013 anmeldte Bosch ca.5.000 patenter over hele verden. Med alle sine produkter og serviceytelser bidrar Bosch til økt livskvalitet med innovative og nyttige løsninger. Det er Bosch-konsernets mål å forbedre livskvaliteten med produkter og serviceytelser, som er innovative, nyttige og attraktive. På denne måten tilbyr Bosch teknologi over hele verden, som er "Invented for life. Selskapet ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som "verksted for finmekanikk og elektroteknikk" av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernets eierstruktur sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til å foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for å sikre fremtiden. 92 % av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Stemmeretten utøves i overveiende grad av Robert Bosch Industrietreuhand KG, som ivaretar selskapets eierfunksjon. De øvrige andelene eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH. For mer informasjon: www.bosch.no, www.bosch-presse.de og http://twitter.com/BoschPresse

Bilder


Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire