Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
05/03-14   -   Pressemeldinger

Bosch bringer internett inn i kjøretøyetBosch nettkopler bilen og revolusjonerer mobiliteten. En nettkoplet bil vil alltid også være en bedre bil. Nettkopling av biler innleder en ny tidsalder - frem til nå var en bil isolert fra omgivelsene, i fremtiden kommer den til å interagere med omgivelsene. Vi forbinder den mekatroniske verdenen med den digitale verdenen.

For 20 år siden revolusjonerte internett datamaskinen. I løpet av de kommende årene kommer det til å revolusjonere bilen. For Bosch gjør bilen til en aktiv del av internettet. Dette medfører mange fordeler for førerne. "žEn nettkoplet bil vil også alltid være en bedre bil", sier Wolf-Henning Schneider, ansvarlig for forretningsområdet Automotive Technology hos Bosch. Med nettkoplingen øker Bosch komforten, sikkerheten og effektiviteten til morgendagens mobilitet. Samtidig bringer konsernet fascinasjonen for den digitale verdenen ut på veiene. Konsernet følger da tre retningslinjer: Bosch sørger for at internett kan oppleves intuitivt i kjøretøyet. Bosch kopler kjøretøyene opp mot internett og skaper assistansefunksjoner med merverdi. Og utover dette kopler Bosch bilene sammen med trafikkinfrastrukturen.

"žNettkopling er mer enn å surfe på nettet i løpet av kjøreturen", tror Scheider. Allerede idag er Bosch aktiv på alle nødvendige teknologiområder og har allerede startet en serieproduksjon av de første løsningene. I fremtiden oppstår det helt nye funksjoner. For eksempel kommer Augmented Reality til å forbinde den virtuelle med den reelle verdenen i bilen. Frontruta blir til en sentral anvisning og overfører alle informasjoner om bilen og omgivelsene til førerens blikkfelt.

Retningslinje 1: Internett kommer inn i bilen
Nettkopling er på vei til å bli en megatrend i bilindustrien, fordi digitaliseringen fascinerer stadig flere mennesker. Også bilen kommer til å bli en del av denne digitaliseringen. Derfor arbeider Bosch-utviklerne med løsninger som både skal være intuitive og raffinerte. En av disse er systemet MySpin. Med dette kan iPhone- og Android-Smartphones perfekt integreres med bilen. Mobiltelefonens anvisninger blir da synlige på den sentrale skjermen i bilen. Apps kan på denne måten brukes mye enklere, sikrere og mer komfortabelt i bilen.

Også uten mobiltelefon får Bosch internett inn i bilen. Aktuelle navigasjonssystemer kan finne italieniske eller franske restauranter. Med Bosch servicetilbud kan føreren i fremtiden uten leting la seg lede til neste ledige ladestasjon, reserve nærmeste parkeringsplass og kjøre direkte til denne.

Men Bosch nettkopler til og med drivverket med internett. Veien dit klargjøres av eHorizon fra Bosch. Her kommer mange tiårs systemkompetanse på området drivverk sammen med innovativ programvareprogrammering. "žVi forbinder den mekatroniske verdenen med den digitale verdenen", sier Scheider. For nyttekjøretøy har Bosch allerede tilbudt denne elektroniske horisonten siden 2012, for å gjøre kjøringen homogen og redusere unødvendige akselereringer og forsinkelser. Navigasjonsprogramvaren registrerer for eksempel at det kommer et skilt med tettsted etter to kilometer nedoverkjøring og kan da kjøre denne strekningen forutseende i den mest sparsomme modusen og samtidig lade opp batteriet. Slik kan førerne spare opp til 15 prosent drivstoff. I fremtiden kommer navigasjonsdataene i tillegg til å supplementeres med de aktuelle trafikkdataene fra internett - slik kan kjøretøyene for eksempel rulle ut i tide før de møter en kø. Denne nettkoplede navigasjonen som gjør at kjøretøyet kan integrere data fra internett, kommer i fremtiden ikke kun til å finnes i lastebiler, men også i personbiler.

Retningslinje 2: Bilen kommer inn på internett
Men datahighwayen i bilen er ingen enveiskjøring. Kjøretøy kommer ikke kun til å bruke informasjoner fra internett, men gi informasjoner videre til omverdenen. Derfor gjør Bosch kjøretøyene til en del av internett. "žMed forbindelsen av kjøretøy og nettsky betrakter vi personvern som en absolutt grunnforutsetning. Nytten må være mye større enn potensielle risikoer", sier Scheider. Til dette utvikler Bosch-datterselskapet escrypt spesielle sikkerhetsløsninger som er tilpasset til bilen, som for eksempel en ekstra koding.

For kjøretøy kommer i fremtiden til å bli sensorer som samler informasjoner fra omgivelsene og deler disse med hverandre eller med en server. Disse såkalte Floating Car Data er nødvendige for å lage høydynamiske kart og samtidig forbedre kjøretøyets sikkerhet. Der føreren kun ser en sving, vet navigasjonen allerede at det befinner seg et isglatt sted eller slutten på en kø bak denne svingen. Slik kan det unngås at en personbil eller en lastebil kjører rett inn i et ulykkested eller i stillestående kolonne. For systemet kan advare føreren eller automatisk innlede en bremsing. "žNettkoplingen er en komponent i automatiseringen og omvendt", sier Wolf-Henning Scheider.

Allerede nå finnes det første programmer som muliggjør at kjøretøyet kan kommunisere med verden utenfor. Et eksempel på dette er Service eCall, som kommer til å bli forpliktende i Den Europeiske Unionen fra 2015. Denne sørger for at kjøretøyet automatisk sender ut et nødrop når det skjer en ulykke. Dette aktiveres for eksempel via de samme sensorene som også utløser airbagen. Slik reduseres adkomsttidene til redningsmannskapene på landet med 50 prosent, i byer med 40 prosent. Rollen til Bosch i denne sammenheng går langt ut over teknologien. Selskapet danner grensesnittet mellom ulykke og redning. I en sikkerhetssentral bearbeider Bosch-medarbeidere nødropene og sørger for å lede informasjoner hurtig og nøyaktig videre til redningsmannskapene.

I tillegg til et pluss når det gjelder sikkerhet kommer denne kombinasjonen av data fra kjøretøyet også til å spare penger - spesielt for firmaer og kjøretøyflåter. Hos LeasePlan nettkopler Bosch kjøretøy og gir slik helt nye muligheter for en flåteevaluering. I tillegg støtter Bosch opp om løsninger for det preventive vedlikeholdet. Slik kan for eksempel motordataene til en gravemaskin eller en hjullaster overføres til databanker, analyseres der og sammenliknes med en stadig økende mengde dataer fra lignende kjøretøy og belastningssituasjoner. Bosch kan slik forutsi om og når en viktig komponent oppnår sin slitasjegrense. Denne kan så skiftes ut i tide.. Et bruksområde ville for eksempel være en slitasjeanvisning for motordeler. Dette ville føre til at sjåføren ikke lenger plutselig får motorstopp på veien, men kan få skiftet ut en skadet del i tide.

Retningslinje 3: Bilen blir en del av internett for ting og tjenester
Men sammenkoplingen av bilen og internett går i tillegg langt ut over denne type bruk. "žNettkopling av biler er en stor oppgave - frem til nå var en bil isolert fra omgivelsene, i fremtiden kommer den til å interagere med omgivelsene", sier Scheider. Slik kan til og med en komplett storby og hele dens infrastruktur nettkoples, slik at det kan sikres en optimal mobilitet. Den som for eksempel vil ut fra sentrum av en storby til de omliggende områdene, kan bruke toget inne i byen og senere bytte til en Carsharing bil. Via Bosch-plattformer med Service Brokering kan offentlig nærtrafikk, el-leiebil- og el-sykkel-utleiestasjoner gå sammen om et integrert mobilitetstilbud.

Allerede idag styres infrastrukturen i forsøksmodeller for elektrisk kjøring av programvare-plattformer fra Bosch. Et eksempel på dette er Hubject, roaming-systemet for ladestasjoner. Kunder kan med dette systemet lade opp sine el-biler på ladestasjoner fra forskjellige firmaer og betale dette på en enkel måte via sin egen strømregning. Men Bosch har også mange prosjekter utenfor el-mobiliteten. Med Truck Secure Parking kan videoovervåkede parkeringsplasser for lastebiler på motorveien bestilles på nettet. Disse er da nettkoplet med et Call Center fra Bosch. Lasten og sjåføren kan slik oppholde seg i sikre omgivelser.

Bosch arbeiter til og med allerede med å få komplette byer inn i internett for ting og tjenester. Fra midten av november 2013 brukes det i Monaco en ny Bosch teknologi for en digital nettkopling. Projektet gir et blikk inn i fremtiden: Da kommer tyngdepunktet for en nettkoplet by først og fremst til å være på området mobilitet. Bruksmuligheter for dette er det mer en nok av: Leding av bilen frem til neste ledige ladestasjon, bestilling og betaling av parkeringsplasser, avhengig av trafikksituasjon bytting til en el-sykkel - denne utviklingen viser seg tydelig i mega-byer verden rundt.

Internett
Nettilslutning av bilen:
http://bit.ly/1hOJiPH
mySpin - Smartphone-integrering i bilen:
http://bit.ly/1jx0x5A
Elektronisk horisont - forudseende navigation:
http://bit.ly/1gzs5Vj
Intelligent flådemanagement fra Bosch:
http://bit.ly/1fBZsZG
Hubject - Bosch-joint venture som pioner inden for elektromobilitet:
http://bit.ly/MYqbFc
Fremtidens nettilsluttede by:
http://bit.ly/LBAdLd

Video
Nettilsluttet mobilitet:
http://bit.ly/1mvLeLF
Bosch head up display:
http://bit.ly/1fC0hBF
mySpin - Smartphone-integrering i bilen:
http://bit.ly/1fQtYvf
Elektronisk horisont - forudseende navigation:
http://bit.ly/1htV6CE
Automatiseret kørsel hos Bosch:
http://bit.ly/1hlzyJx

###

Bilteknikk er Bosch-konsernets største forretningsområde. Ifølge forløpige regnskapstall bidro området med 30,7 mrd. euro, hvilket svarer til 66 % av omsetningen. Dermed er virksomheten en av de ledende leverandører til bilindustrien. (Merknad: På grunn av endringer i lovverket om konsolidering er 2013 resultatet kun delvis sammenlignbart med tallene for 2012). Bosch-Bilteknikk har spesielt aktiviteter innenfor følgene følgende områder: Innsprøytningsteknikk til forbrenningsmotorer, alternative drivkonsepter, effektive og nettilknyttede biaggregater, systemer for aktiv og passiv kjøresikkerhet, assistent- og komfortfunksjoner, teknikk til brukervennlig infotainment og car-to-car kommunikasjon og konsepter, teknikk og service til ettermarkedet. Viktige innovasjoner som elektronisk motorstyring, det elektroniske stabilitetsprogrammet ESP® eller common-rail-dieselteknikk kommer fra Bosch.

Bosch-konsernet er en internasjonalt ledende leverandør av teknologi og tjenester. Ifølge foreløpige regnskapstall for 2013 hadde konsernet ca. 281.000 ansatte og en omsetning på 46,4 mrd. Euro. (Bemerk: Pga. endrede lovbestemmelser omkring konsolidering kan 2013-resultatet kun delvis sammenlignes med tall for 2012). Bosch-konsernet er oppdelt i fire forretningsområder: Bilteknikk, Industriteknikk, Forbruksvarer og Industri- og bygningsteknikk. Bosch-konsernet omfatter Robert Bosch GmbH og over 360 datter- og regionalselskaper i ca. 50 land. Inkl. salgspartnere er Bosch representert i ca. 150 land. Dette globale nettverket av produktutvikling, produksjon og salg er en forutsetning for ytterligere vekst. I 2013 anmeldte Bosch ca.5.000 patenter over hele verden. Med alle sine produkter og serviceytelser bidrar Bosch til økt livskvalitet med innovative og nyttige løsninger. Det er Bosch-konsernets mål å forbedre livskvaliteten med produkter og serviceytelser, som er innovative, nyttige og attraktive. På denne måten tilbyr Bosch teknologi over hele verden, som er "Invented for life.

For mer informasjon: www.bosch.no, www.bosch-presse.de og http://twitter.com/BoschPresse

Bilder


Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire