Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
03/06-14   -   Pressemeldinger

Ny generasjon luft/vann-varmepumper fra Bosch

Bosch presenterer nå en helt ny generasjon luft/vann-varmepumper som gir både forbedret energibesparing og mange andre fordeler. Bak den forbedrede årsvirkningsgraden ligger blant annet en turtallstyrt kompressor. Den tilpasser effekten etter husets varmebehov, noe som gir høyere effektivitet spesielt om våren og høsten når man ikke behøver full effekt. Bosch Compress 6000 AW har en COP på 4,0 ved A2/W35.

Til den helt nykonstruerte varmepumpen har man også valgt de mest moderne og mest strømbesparende komponentene. Varmepumpen er derfor er merket med A++.

Varmepumpen gir opp til 62 oC varmtvannstemperatur og selv ved -20 oC gir den mer en 45 oC turtemperatur.

Den moderne grunnkonstruksjonen, der en ramme av skumplast erstatter en tradisjonell stålramme, gir forbedret isolering mot varmetap og bidrar til et lavt lydnivå helt ned til 40 dB (A).

Ny, smart elektronikk gir meget god styring på varmtvannsproduksjonen og gjør det mulig å fjernstyre varmepumpen via internett og smarttelefoner.

Bosch Compress 6000 AW er utviklet og blir produsert i Sverige.

###

Bosch-konsernet er en internasjonal ledende virksomhet med fokus på teknologi og tjenester. I 2013 hadde konsernet ca. 281.000 ansatte og en omsetning på 46,1 mrd. Euro. (Bemerk: Pga. en endring i regnskapspraksis, kan tallene for 2013 kun sammenlignes i begrenset omfang med 2012-tallene). Bosch-konsernet er oppdelt i fire forretningsområder: Bilteknikk, Industriteknikk, Forbruksvarer og Industri- og bygningsteknikk. Bosch-konsernet omfatter Robert Bosch GmbH og over 360 datter- og regionalselskaper i ca. 50 land. Inkl. salgs- og servicepartnere er Bosch representert i ca. 150 land. Dette globale nettverket av produktutvikling, produksjon og salg er en forutsetning for ytterligere vekst.

I 2013 investerte Bosch-konsernet ca 4.5 mrd. euro i forskning og utvikling og anmeldte ca.5.000 patenter. Dette tilsvarer gjennomsnittlig 20 patenter pr. arbeidsdag. Med alle sine produkter og serviceytelser bidrar Bosch til økt livskvalitet med innovative og nyttige løsninger. Det er Bosch-konsernets mål å forbedre livskvaliteten med produkter og serviceytelser, som er innovative, nyttige og attraktive. På denne måten tilbyr Bosch teknologi over hele verden, som er "Invented for life.

Virksomheten ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som "verksted for finmekanikk og elektroteknikk" av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernets eierstruktur sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til å foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for å sikre fremtiden. 92 % av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Stemmeretten utøves i overveiende grad av Robert Bosch Industrietreuhand KG, som ivaretar selskapets eierfunksjon. De øvrige andelene eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

For mer informasjon: www.bosch.no, www.bosch-presse.de og http://twitter.com/BoschPresse


Bilder


Pressekontakter

Kristian Bakkeng
Salgs- & Markedssjef
  928 16 137

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire