Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
21/10-14   -   Pressemeldinger

Hver fjerde nye bil registrerer trøtte førereTretthetsregistrering, intelligent lyktstyring og overvåkning av kjørefelt - flere og flere førerassistansesystemer finner veien inn i de nye bilene. Og det er med god grunn. Opptil 72 prosent av alle kollisjoner med personskader kan for eksempel forhindres med et automatisk nødbremsesystem.

Førerassistansesystemer kan redde liv. Noen ganger er det nok med en varseltone og en kaffekopp som vises på dashbordet, og som oppfordrer førere til å ta en pause etter å ha kjørt lenge. Nær en fjerdedel av de 2,95 millioner nye bilene som ble registrert i Tyskland i fjor kan varsle en trøtt sjåfør før det skjer en ulykke. Tretthetsregistrering er dermed den førerassistansefunksjonen som monteres oftest i nye biler, viser en analyse som Bosch har gjort av egenskapene i de viktigste bilmodellene i hvert segment, basert på registreringsstatistikken for nye biler i 2013.

Tretthetsregistrering i hver fjerde personbil
Sviktende konsentrasjon og trøtthet mens man sitter bak rattet er veldig farlig og årsaken til mange trafikkulykker.Trøtte og ukonsentrerte førere styrer mindre presist og er oftere nødt til å foreta små korreksjoner - og supplert med andre parametere, som f.eks. kjøretid og klokkeslett, oppdager tretthetsregistreringssystemet disse tegnene på begynnende trøtthet. Et tretthetsregistreringssystem analyserer konstant førerens styreatferd og sender et optisk og akustisk signal som oppfordrer bilens fører til å ta en pause før han eller hun sovner. I følge Bosch' analyse var det installert et tretthetsregistreringssystem i 23 prosent av de nyregistrerte bilene i 2013.

Automatisk nødbremsesystem forhindrer personskade
Et annet av de mest brukte assistansesystemene i nye biler er intelligent lyktstyring som sørger for best mulig belysning av veibanen i enhver situasjon - uten å blende andre trafikanter. 20 prosent av alle nye biler i 2013 var utstyrt med intelligent lyktstyring.

Det tredje mest utbredte førerassistansesystemet er det automatiske nødbremsesystemet. Hvis systemet registrerer en potensiell hindring, forbereder assistenten bremsesystemet på en nødbremsing eller utløser automatisk full oppbremsing dersom bilens fører ikke reagerer. Kollisjonsulykker er blant de mest alvorlige ulykkene i trafikken - spesielt hvis fotgjengere eller syklister er involvert - og fordelene med systemet er ubestridte: Opptil 72 prosent av alle påkjørsler bakfra med personskade i Tyskland kunne ha vært forhindret dersom alle biler var utstyrt med et automatisk nødbremsesystem. I 2013 hadde bare 11 prosent av alle nye biler et slikt system installert.

Kjørefeltassistent kan hindre opptil 28 prosent av ulykker
Andre relevante førerassistansesystemer er kjørefeltassistenter, som var installert i 10 prosent av nyregistrerte biler i 2013. Disse systemene både varsler førerne når de forlater kjørefeltet, hjelper dem med å holde seg innenfor kjørefeltet sitt og overvåker området ved siden av og diagonalt bak bilen. En varsellampe på sidespeilet varsler føreren når en annen bil nærmer seg raskt bakfra eller allerede er i blindsonen. Opptil 28 prosent av alle trafikkulykker som skyldes at biler utilsiktet forlater kjørefeltet sitt kan forebygges med en kjørefeltassistent. Som en av de største leverandørene til bilindustrien dekker Bosch hele produktspekteret av førerassistansesystemer. Bosch produserer også de sensorene som er uunnværlige for å assistansesystemene, og forventer å selge dobbelt så mange radar- og videosensorer i 2014 som året før, dvs. mer enn to millioner - noe som understreker det økte fokuset på førerassistansesystemer de siste årene.

Bilder


Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire