Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
06/01-15   -   Pressemeldinger

Bosch gjennomfører overtakelsen av Siemens-andelen i BSH Bosch und Siemens Hausgerä-te GmbH

Konkurransemyndighetene gir grønt lys. Virksomheten kommer fremover til å hete BSH Hausgeräte GmbH. Produsenten av hvitevarer vil i stor utstrekning agere selvstendig. Utvidelse av engasjementet innenfor nettbaserte bygninger og utstyr.

Stuttgart/München - Bosch-konsernet har gjennomført overtakelsen av Siemens 50-prosent-andel av BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH den 5. januar 2015. Konkurransemyndighetene har godkjent den fullstendige overta-kelsen. Det tidligere 50:50 joint venture Bosch-Siemens kan derfor nå viderefø-res som et 100-prosent datterselskap av Bosch. Produsenten av hvitevarer, som i 2013 hadde en omsetning på ca. 10,5 milliarder Euro og ca, 50.000 medarbei-dere, vil etter registrering i handelsregisteret fremover hete BSH Hausgerä-te GmbH.

Den fullstendige overtakelsen av BSH bidrar til en utvidelse av Bosch's engasje-ment innenfor nettbaserte bygninger og utstyr. Som en del av smart home kon-septet skal det fremover bli enda mer komfortabelt og energieffektivt å benytte hvitevarer - de vil bli enda mer brukervennlige. Derfor har BSH f.eks. utviklet app'en "žHome Connect", hvor brukerne kan styre tilknyttede hvitevarer fra sin smarttelefon eller nettbrett via wifi forbindelse. De første hvitevarene fra BSH på markedet med Home Connect er komfyrer og oppvaskmaskiner - ytterligere hvi-tevarer følger.

"žDet er vårt strategiske mål å skape løsninger til en nettbasert verden," sier Dr. Karsten Ottenberg som også fremover vil være sjef i BSH. Virksomheten vil i stor utstrekning agere selvstendig i Bosch-konsernet. "Med Bosch har vi fremdeles en verdiorientert eier som støtter vår strategi fullt ut", sier Ottenberg.
Målet for BSH - som en av de førende virksomheter i hvitevarebransjen - er fort-satt å styrke posisjonen på verdensmarkedet og spesielt vinne markedsandeler, også utenfor Europa. BSH's omsetning skal dermed fordobles innen 2025. For å oppnå dette skal det ifølge Ottenberg investeres mer i forskning og utvikling, samt i BSH-merkene.

Med overtakelsen av alle andelene i BSH utvider Bosch sin ikke-automotive for-retning. Med den fullstendige konsolideringen bidrar forretningen med forbruks-varer, med ca. en fjerdedel til Bosch-omsetningen. Den ikke-automotive andelen av den totale Bosch-forretningen vil så ligge på mer enn 40 prosent. Dermed kommer Bosch sitt langsiktige mål med å oppnå ca. halvparten av sin omsetning på det området et stort skritt nærmere.

###

Bosch-konsernet er en internasjonal ledende virksomhet med fokus på teknologi og tjenester. I 2013 hadde konsernet ca. 281.000 ansatte og en omsetning på 46,1 mrd. Euro. (Bemerk: Pga. en endring i regnskapspraksis, kan tallene for 2013 kun sammenlignes i begrenset omfang med 2012-tallene). Bosch-konsernet er oppdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Bosch-konsernet omfatter Robert Bosch GmbH og over 360 datter- og regionalselskaper i ca. 50 land. Inkl. salgs- og servicepartnere er Bosch representert i ca. 150 land. Dette globale nett-verket av produktutvikling, produksjon og salg er en forutsetning for ytterligere vekst.

I 2013 investerte Bosch-konsernet ca 4.5 mrd. euro i forskning og utvikling og anmeldte ca.5.000 patenter. Dette tilsvarer gjennomsnittlig 20 patenter pr. arbeidsdag. Med alle sine produkter og serviceytelser bidrar Bosch til økt livskvalitet med innovative og nyttige løsninger. Det er Bosch-konsernets mål å forbedre livskvaliteten med produkter og serviceytelser, som er innovative, nyttige og attraktive. På denne måten tilbyr Bosch teknologi over hele verden, som er "Invented for life.

Virksomheten ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som "verksted for finmekanikk og elektroteknikk" av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernets eierstruktur sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til å foreta langsiktig planlegging og betydelige in-vesteringer for å sikre fremtiden. 92 % av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftel-sen Robert Bosch Stiftung. Stemmeretten utøves i overveiende grad av Robert Bosch In-dustrietreuhand KG, som ivaretar selskapets eierfunksjon. De øvrige andelene eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire