Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
14/09-15   -   Pressemeldinger

Skytsengel i skyen advarer om bilister som kjører i feil retning på motorveien

Bosch har utviklet et skybasert system som lynraskt identifiserer og varsler bilister som kjører i feil retning på motorveien og motkommende biler. Programvaren integreres enkelt i eksempelvis eksisterende apper og funksjonen ventes å være tilgjengelig allerede fra 2016.

Bilister som kjører i feil retning på motorveien er et altfor velkjent fenomen og ofte fører slike kritiske situasjoner til alvorlige ulykker. Nesten hvert tredje tilfelle av bilister som kjører i feil retning på motorveien ender fatalt - og ulykken skjer typisk før det er kjørt 500 meter. Det tar imidlertid flere minutter å sende ut et varsel over radioen og på det tidspunktet er det for sent.

En skybasert skytsengel
Nå har Bosch utviklet en løsning som varsler de involverte bilistene mye raskere. Det skybaserte systemet er utformet for å varsle andre sjåfører innen 10 sekunder fra en bilist som kjører i feil retning har kjørt ut på motorveien. For å identifisere bilister som kjører i feil retning på motorveien registreres bilens faktiske bevegelser og disse sammenlignes med opplysninger om tillatt kjøreretning som finnes i en nettdatabase. Hvis de to settene med opplysninger strider mot hverandre blir sjåføren som kjører i feil retning varslet om feilen samtidig som sjåførene i motkommende biler blir varslet om faren.

Enkelt integrerbar programvarefunksjon
Ettersom varslingssystemet består av en ren programvaremodul kan funksjonen, uten større kostnader, integreres i f.eks. eksisterende apper, infotainment-systemer eller standardiserte nødanropskonsepter. - Og det må den også kunne hvis Bosch' visjon om et mer sikkert motorveinett skal kunne realiseres. Funksjonen er nemlig avhengig av regelmessige, anonymiserte opplysninger om de ulike kjøretøyenes posisjon. Denne store mengden av informasjon sendes til nettskyen, dvs. et sentralt, nettbasert datasenter, hvor informasjonen lagres og analyseres. Jo mer forbundet alle kjøretøyene er, desto tettere blir maskene i det usynlige sikkerhetsnettet og desto bedre blir sjansene for å kunne advare bilister som kjører i feil retning på motorveien og andre bilister i tide.

Økonomisk system med globalt potensial
Varslingsfunksjonen krever som sådan en ubrutt forbindelse til internett. Hvis kjøretøyet ikke har nettilkobling kan bilistens smarttelefon kobles til bilen ved hjelp av forskjellige integrasjonsløsninger. En av tilkoblingsmulighetene vil ofte allerede være montert eller lett kunne ettermonteres, og det er ikke behov for supplerende maskinvare. Dette gjør løsningen veldig økonomisk og gir dermed mulighet for global utbredelse. Det er også Bosch' mål å raskt sikre bred markedsaksept for funksjonen slik at systemet kan realisere sitt livreddende potensial fullt ut så snart som mulig.

Internett gjør bilen sikrere
Det nye varslingssystemet vil være tilgjengelig som en skytjeneste allerede fra 2016. Og fra Bosch' side hersker det ingen tvil om at veien frem er å gjøre bilen til en aktiv del av internett fordi biler som er forbundet via internett på en rekke forskjellige måter gjør det sikrere å ferdes på veien, samt mer økonomisk effektivt og bekvemt.

Bosch-konsernet er en ledende, global leverandør av teknologi og serviceytelser, og en av verdens ledende leverandører til bilindustrien. Forretningsområdet Mobility Solutions kombinerer konsernets ekspertise på tre domener - automatisering, elektrifisering og mobilitetsløsninger knyttet til internett. I 2014 søkte Bosch om ca. 4600 patenter på verdensbasis.

Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire