Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
14/12-15   -   Pressemeldinger

Fremtidens bil er online - og kjører bedre enn deg selvInternettforbindelse er nøkkelen til en mer sikker, men også mer effektivt og behagelig kjøring. Fremtidens bil unngår harde oppbremsinger og blir ikke overrasket av islag, bilkøer eller overfylte parkeringshus - for den mottar konstant informasjon fra omgivelsene og merker også når det er behov for å dra på verksted.

Bilen har begynt å bruke nettet hvor den får informasjon fra andre kjøretøyer, værstasjoner, parkeringshus, m.m. - og også blir oppdatert om tilstanden til sine egne komponenter. Informasjon om f.eks. trafikkork, hålke og bilister som kjører i feil retning er tilgjengelig i skyen, og når den kombineres med datainfrastruktur fra bl.a. parkeringshus og ladestasjonene til elbiler blir bilen i stand til å se ting i et bredere perspektiv enn vanlige menneskelige sjåfører normalt klarer på egenhånd. I den tilkoblede bilen kan føreren bokstavelig talt se over toppen av neste bakke, rundt neste sving og bortenfor.

Mer sikker, effektiv og behagelig kjøring
Fordi fremtidens biler advarer sjåfører i god tid om plutselige tåke eller bilkøer på ruten blir kjøringen langt sikrere. Forbindelsen til Internett er også en forutsetning for automatisk kjøring, som bl.a. bidrar til å unngå harde oppbremsinger før veiarbeid, trafikkorker, ulykker, osv. Det øker samtidig komforten, siden den automatiserte kjøringen er mye jevnere.

Den kontinuerlig oppdaterte informasjonsstrømmen gjør i tillegg bilturen mer effektiv. Med nøyaktige data om veien forut er det f.eks. mulig å optimalisere ladingen av hybrid- og elbiler langs den valgte ruten. Også en tilkoblet dieselbil kan tenke fremover og sørge for å regenerere partikkelfilteret sitt like før den kjører av motorveien i stedet for i den påfølgende bytrafikken med mange oppbremsinger.

Diagnostikk begrenser antall verkstedbesøk
Sammen med kjøredata og informasjon om bilens omgivelser får den tilkoblede bilen også opplysninger om sine egne komponenter - og det muliggjør forebyggende diagnostikk, som kan forutsi de enkelte delenes gjenværende levetid. På den måten blir sjåføren varslet i god tid når noe må repareres eller byttes ut, noe som ofte vil gjøre det mulig å unngå dyre reparasjoner og ikke-planlagte verkstedbesøk. Integrasjonen med Tingenes internett åpner dermed for en rekke tjenester som utvilsomt vil øke betydelig i antall i årene som kommer - for det er et stort potensial i dette markedet.

Bosch-teknologi bringer biler online
Med sin omfattende systemkompetanse og produktportefølje har Bosch en solid posisjon når det gjelder å utnytte dette potensialet, og er også en av de sterke drivkreftene i utviklingen. Bosch opererer på alle nivåer i Tingenes internett med alt fra sensorer, programvare og tjenester til maskinvare og bilservice. For et par uker siden lanserte Bosch for eksempel den skybaserte alarmen som varsler andre sjåfører når en bilist som kjører i feil retning nærmer seg. Hvis man er rett i nærheten av det stedet hvor bilisten som kjører i feil retning har kjørt ned på motorveien tar det maks. ti sekunder før man mottar en advarsel.

Bilder


Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire