Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
14/04-16   -   Pressemeldinger

Parkering uten uhellBosch-teknologi gjør alle gode til å parkere. Ifølge en undersøkelse utgjør kollisjoner under parkering og manøvrering 40 % av alle bilulykker med materielle skader. Hoheisel fra Bosch-ledelsen: "Bosch-teknologi tar over når sjåføren er over-belastet". Home Zone-parkeringsassistent kan utføre gjentatte parkeringsmanøvrer helt selvstendig. Et nytt Bosch-system vil sannsynligvis være klart til produksjon i 2019.

Det kan av og til være en utfordring å parkere bilen. Stadig oftere ender et forsøk på å klemme en bil inn på en parkeringsplass med bulker og skraper. I løpet av de siste 10 årene har antall uhell i forbindelse med parkering og manøvrering steget med over 30 %. Denne typen uhell utgjør nå ca. 40 % av alle bilulykker med materielle skader, ifølge en undersøkelse som ble utført av forsikringsselskapet Allianz i 2015. En av hovedårsakene er biler med dårlig utsyn. Når man ikke klarer å parkere selv, tar vår teknologi over, sier Dirk Hoheisel fra ledelsen til Robert Bosch GmbH.

Den automatiske parkeringsassistenten kan for eksempel manøvrere en bil inn på en parkeringsplass med et knappetrykk - uten å forårsake ulykker. Sjåføren kan enkelt kontrollere prosessen på smarttelefonen sin - også utenfor bilen. Bosch tar et skritt videre med Home Zone-parkeringsassistenten. Det forventes at den er klar til produksjon i 2019. Denne assistenten kan styre bilen inn på parkeringsplasser fra en avstand på opptil 100 meter, og så manøvrere bilen på plass.

Sjåfører kan lære opp Boschs Home Zone-parkeringsassistent selv
Home Zone-parkeringsassistenten er en delvis automatisert funksjon som frem-deles krever at sjåføren overvåker det som skjer. Den er utviklet for gjentatte parkeringsmanøvrer - for eksempel hjemme eller inn på en fast parkeringsplass i et parkeringshus. Det spesielle ved denne teknologien er at Home Zone-parkeringsassistenten lærer og lagrer individuelle manøvrer. Når den har gjort det, kan den utføre dem på egenhånd. Sjåføren må bare trykke på en knapp. Bosch-systemet må kun læres opp én gang. Slik fungerer det: Sjåføren aktiverer assistentens lærefunksjon når bilen befinner seg i ønsket startposisjon. Deretter kjøres bilen langsomt (ganghastighet) til en parkeringsplass som ikke befinner seg mer enn 100 m unna, i en dummy-kjøring. Systemet lagrer startposisjon, destinasjon og ruten som ble kjørt mellom disse to posisjonene. Fra nå av kan Home Zone-parkeringsassistenten ta over og parkere bilen fra den definerte startposisjonen. Sjåførene kan velge å bli sittende i bilen eller kontrollere proses-sen utenfra, enten ved hjelp av en dødmannsknapp på startnøkkelen eller på smarttelefonen. Bosch-systemet kan lære og hente inn opptil 10 forskjellige ma-nøvrer i parkeringssituasjoner som gjentar seg.

Assistenten styrer automatisk utenom statiske hindre
Home Zone-parkeringsassistenten kan realiseres med forskjellige Bosch-sensorer. Det benyttes for eksempel til sammen 12 ultralydsensorer som er installert i støtfangerne foran og bak, i tillegg til et stereovideokamera som er mon-tert i nærheten av bakspeilet. I stedet for stereovideokameraet kan løsningen også bruke fire radarsensorer - én i hvert hjørne av bilen. Home Zone-parkeringsassistenten bruker sensorene til å orientere seg under kjøring til og inn på en parkeringsplass. Den kan også huske objekter som ble registrert i løpet av dummy-kjøringen - for eksempel stolper eller trær. Systemet sammenligner kontinuerlig bilens posisjon med objektenes lagrede posisjon i bilens omgivelser. Hvis sensorene registrerer et ukjent hinder - som for eksempel en bøtte som er blitt liggende i bilens kjørebane, stopper bilen automatisk. Hvis hindringen kan unngås ved å avvike noe fra den aktuelle ruten, vil bilen styre utenom på egen-hånd.

"Biler med teknologi fra Bosch er bedre til å parkere enn de fleste mennesker"
Ved parkering korrigerer Bosch-systemet også unøyaktigheter automatisk. Det er ikke noe problem om sjåføren ikke har stilt bilen nøyaktig i den startposisjonen som er lagret, før Home Zone-parkeringsassistenten aktiveres. Det er heller ikke noe problem om bilisten har parkert bilen galt etter endt dummy-kjøring. Årsaken til dette er at assistenten kan korrigere avvik på opptil 2 m når ruten planlegges. Teknologi fra Bosch er bedre til å parkere enn de fleste mennesker, sier Hoheisel. Og det er ikke alt: Home Zone-parkeringsassistenten kan også kjøre ut fra en parkeringsplass. Med et knappetrykk på en smarttelefon eller startnøkkel kjører systemet bilen til den startposisjonen som er definert, slik at sjåføren bare kan sette seg inn og kjøre avgårde. På denne måten behøver ikke sjåføren å klemme seg inn eller ut av bilen hvis det er trangt.

Bilder


Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire