Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
28/04-16   -   Pressemeldinger

Ny avtrekksluft-varmepumpe fra Bosch

Bosch Compress 4000 2.0 EW gjenvinner varmen fra ventilasjonsluften i huset til ny varme og varmtvann. Denne teknikken gir lave oppvarmingskostnader og et friskt innemiljø med effektiv ventilasjon. Avtrekksluft-varmepumpen er helt nyutviklet med lavenergikomponenter og et avansert styresystem (Bosch ProControl 600) som gir høy energieffektivitet. Den moderne konstruksjonen gir ogsaÌŠ lavere lydnivaÌŠer, mer varmtvann og en forenklet installasjon.

Compress 4000 2.0 EW er utviklet og laget for optimal energibesparing og oppfyller, alle kravene i ErP regulativet. Avtrekksluft-varmepumpen oppnaÌŠr en aÌŠrsvarmefaktor (SCOP) paÌŠ 4,35 som gir en systemenergiklassifisering A+.

Avtrekksluft-varmepumpen er utstyrt med vaÌŠr nyutviklede rustfrie spiralbereder med smart forbrukstilpasset varmtvannsproduksjon opp til 285 liter 40 °C tappevann i komfortdrift.

Varmepumpen har en oppvarmingseffekt paÌŠ 1,5 kW og leveres med elpatron som kan gi varmetilskudd paÌŠ opptil 9 kW.

Bosch Compress 4000 2.0 EW er en stillegaÌŠende varmepumpe, 32 dB(A) paÌŠ 1 meters avstand.

Denne varmepumpen er utviklet for aÌŠ erstatte eksisterende eldre avtrekksluft-varmepumper uansett fabrikat, noe som gir smidig installasjon og større besparing. I kombinasjon med tilluftsaggregatet TA 450 faÌŠr man et balansert ventilasjonsanlegg som oppfyller kravene for nye hus.

###

Bosch-konsernet er en internasjonal ledende virksomhet med fokus paÌŠ teknologi og tjenester. Konsernet har ca. 375.000 (pr 31. desember 2015) og hadde ifølge foreløpige tall en omsetning i 2015 paÌŠ mer enn 70 mrd. Euro. Bosch-konsernet er oppdelt i fire forretningsomraÌŠder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Bosch-konsernet omfatter Robert Bosch GmbH og over 440 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgs- og servicepartnere er Bosch representert i ca. 150 land. Dette globale nettverket av produktutvikling, produksjon og salg er en forutsetning for ytterligere vekst. Bosch har 55,800 ansatte i forskning og utvikling paÌŠ ca 115 lokasjoner. Bosch-konsernets strategiske maÌŠl er aÌŠ levere innovasjoner innenfor den nettverkskoblede livsstilen. Bosch forbedrer livskvaliteten verden over med produkter og løsninger som er innovative og som skaper entusiasme. Kort sagt, Bosch tilbyr teknologi som er "invented for life".

Virksomheten ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som "verksted for finmekanikk og elektroteknikk" av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernets eierstruktur sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til aÌŠ foreta langsiktig planlegging og betydelige investeringer for aÌŠ sikre fremtiden. 92 % av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftelsen Robert Bosch Stiftung. Stemmeretten utøves i overveiende grad av Robert Bosch Industrietreuhand KG, som ivaretar selskapets eierfunksjon. De øvrige andelene eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

Bilder


Pressekontakter

Kristian Bakkeng
Salgs- & Markedssjef
  928 16 137

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire