Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
16/09-16   -   Pressemeldinger

CEWE med god omsetnings- og resultatstigning i første halvår

Med 236,0 mill. har stiftelsen CEWE & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) etter et godt andre kvartal nådd en omsetningsstigning på 10,8 % i det første halvåret av 2016. I andre kvartal steg omsetningen med 10,1 % til 116,8 mill. euro. Samtidig oppnådde CEWE også en forhøyet EBIT: Virksomheten økte avkastningen i første halvår 2016 med 7,1 mill. euro og har dermed allerede nå nådd et avbalansert resultat. I andre kvartal steg EBIT med 2,7 mill. euro og lå på -0,9 mill. euro. Korrigert for ekstraordinære utgifter (0,9 mill. euro ved en goodwill-nedskrivning på CEWE-setet i England, samt restaureringsomkostninger på 0,2 mill. euro ved sammenlegningen av virksomhetsseter) steg konsern-EBIT i andre kvartal 2016 etter skatt med ytterligere 3,8 mill. euro til +0,2 mill. euro.

ï‚· Med 8,5 % har resultatet for CEWE FOTOBOKEN i første halvår vokst mer enn forventet
ï‚· Omsetningen har steget med 10,8 % til 236 mill. euro
ï‚· EBIT er i første halvår forbedret med 7,1 mill. euro
ï‚· Det er allerede i første halvår nådd et avbalansert resultat
ï‚· På halvårsbasis har kommersielle onlinetrykk for første gang vist seg profitabelt.

Framgang på alle forretningsområder
"Vår fotofinishing vokser på grunn av vårt sterke varemerke, omposisjoneringen i detaljhandelen har tydeligvis lønnet seg, og innenfor kommersielt onlinetrykk har vi lyktes med en tosifret stigning og har i tillegg oppnådd et positivt driftsresultat for første gang", sier Rolf Hollander, administrerende direktør for stiftelsen CEWE & Co. KGaA.

Skattemessig engangsutgift øker målsetningen for resultatet etter skatt
Ledelsen øker prognosen for resultatet etter skatt i 2016 med cirka 2 mill. euro. Mens den foreløpige prognosen inneholder en margin på 25 til 29 mill. euro, forventer ledelsen nå 27 til 31 mill. euro, da vi i mellomtiden har inngått et skatteforlik med finansmyndighetene, som vil øke avkastningen etter skatt - inklusive forretning - med mer enn 2 mill. euro.

Målene for resultat etter skatt er tydelig bekreftet
På grunnlag av de seneste tolv måneder (k3 2015 til k1 2016) har årsmålene allerede nå rykket nærmere. I løpet av de siste tolv månedene nådde omsetningen opp på 577,3 mill. euro (mål: 555 til 575 mill. euro), EBIT nådde 43,9 mill. euro (mål: 38 til 44 mill. euro) og EBT 43,5 mill. euro (mål: 37 til 43 mill. euro). Også selv om ledelsen fremdeles forventer at fjerde kvartal skal vise lett stigende omsetninger, skal prognosen for regnskapsåret 2016 etter tredje kvartal etterprøves. Tredje kvartal, som inntil videre har vært dominerende, gir innenfor fotofinishing år etter år sesongmessig tilbakegående resultater (EBIT k3 2009: 15,5 mill. euro, EBIT k3 2015: 2,9 mill. euro) og vil i fremtiden fremdeles kunne bidra med negative resultater til årsregnskapet. CEWE fortsetter samtidig ufortrødent med sine investeringer i styrkingen av sine varemerker. "Første halvår har vist at vår verdiorienterte vekststrategi har lyktes, og lar oss se fremover med optimisme. Vi kan akseptere kortvarige resultatbelastende omkostninger, ettersom man tydelig kan se, at vi konkurransemessig profiterer av våre sterke CEWE-varemerker som det utslagsgivende element. Vi vil derfor bygge ut vår varemerkebevissthet i målgruppene og fortsette med å satse på våre innovative kvalitetsvaremerker og kvalitetsprodukter", sier Hollander.

Fotofinishing vokser med 11,7 %
I andre kvartal har fotofinishing-omsetningen steget med 11,7 % til 81,1 mill. euro - på tross av at sommerkvartalenes omsetningsandel i flere år har dalt. Fotofinishing-EBIT kom med en stigning på 1,5 mill. euro i andre kvartal opp på -0,6 mill. euro. Verdt å merke seg er forøvrig at 97 % av alle bilder i andre kvartal har vært digitale. Cirka 69 % av disse digitalbildene ble bestilt online. I hele første halvår vokste fotofinishing-omsetningen med 12,5 %, og fotofinishing-EBIT fikk en vekst på 3,6 mill. euro.
Dessuten har omsetningen av CEWE FOTOBOKEN, takket være den sterke varemerkeposisjoneringen og stor kundetilfredshet, steget mer enn forventet: +8,5 % til 2.474 mill. bøker (målsetning 2016: +1 % til +2 %). CEWE FOTOBOKEN, Europas foretrukne fotobok, er dermed nok en gang primus motor for den positive utviklingen på forretningsområdet fotofinishing.

Kommersielt onlinetrykk med tosifret vekst og positivt resultat
I det inneværende året opplever kommersielt onlinetrykk en høy vekst i forbindelse med tydelige resultatforbedringer. Det viden kjente produktprogrammet, den høye trykkvaliteten og gode produksjonseffektiviteten gjennom investeringer i den nyeste produksjonsteknologien gir suksess. For første gang oppnådde CEWEs yngste forretningsområde med en omsetningsstigning i andre kvartal av 2016 på 12,3 % til 20,7 mill. euro et positivt resultat på 0,3 mill. euro (k2 2015: -0,9 mill. euro). I første halvår lå omsetningsveksten med 13,3 % på 41,1 mill. euro høyere enn den planlagte verdien på cirka 10 %, og EBIT overgikk med +0,8 mill. euro verdien fra året før med 3,0 mill. euro.

Detaljhandel: Suksess med reposisjoneringen fører til forbedrede resultater
Takket være reposisjoneringen med et revidert butikkonsept og en styrking av internetthandelen oppnådde detaljhandelen i første kvartal 2016 gjennom en valutakorrigert omsetningsstigning på 1,7 % til 15,3 mill. euro (nådd: 14,5 mill. euro og -3,9 %) et avbalansert resultat etter skatt. I halvåret steg omsetningen valutakorrigert med 0,3 mill. euro til 28,8 mill. euro (nådd: 27,3 mill. euro). EBIT steg med 0,9 mill. euro til -0,4 mill. euro.

CEWE solid finansiert, med godt cash-flow og sterk ROCE
Med en egenkapitalkvote på 57,2 % per 30.6.2016 (30.6.2015: 55,1 %) er virksomheten solid finansiert.
Cash-flowen fra driftsaktiviteter steg i regnskapsåret til 7,7 mill. euro (+48,1 %) og økte i første halvår til en verdi på 23,8 mill. euro. Avkastningen fra innskuddet (ROCE) vokste tydelig fra 16,6 % siste år til 20,3 % per 30.6.2016.

CEWE på Photokina
CEWE vil på Photokina, fotobransjens største utstillingsmesse, som avholdes fra 20. til 25. september i Köln, nok en gang være representert med en av de største standene og vise frem en rekke innovative produkter. Alle interesserte er hjertelig velkommen til å besøke CEWE i sal 4.2 i Köln Messesenter!

Bilder


Pressekontakter


Selskap

CEWE Norge
Søren Frichs Vej 38 K
DK-8230 Åbyhøj, Danmark

  +45 87 49 12 10

www.cewe.no

Motta nyheter fra CEWE Norge via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire