Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
02/04-09   -   Pressemeldinger

CeWe Color avslutter omstrukturering

• Siste lukninger i Paris og Teplice/Tsjekkia
• Ikke flere kostnader til gjennomføring av omstruktureringsprosessen
• Investeringer på 250 millioner euro kjører CeWe i stilling som digital fotoleverandør

Oldenburg, 18. mars 2009. CeWe Color Holding AG (Prime Standard, ISIN: DE0005403901) fullfører sin omstrukturering raskere enn planlagt. Drøftinger med bedriftsrepresentanter i Frankrike om lukking av anlegg i Paris er nå avsluttet. Laboratoriet der lukker i mai 2009 hvis tidsfrister i følge fransk lov er oppfylt. Kundene vil bli betjent i full skala av avdelingene i Rennes, Montpellier og Freiburg. Direksjonen venter at CeWes aktiviteter i Frankrike vil skape betydelig bedre resultater allerede i regnskapsåret 2009 takket være reduserte kostnader.

Et anlegg i Tsjekkia lukkes
I tillegg til produksjonsstedet i Paris, vil CeWe Color også lukke et mindre anlegg i Teplice i Tsjekkia som firmaet overtok som ledd i en markedskonsolidering i 2007. Produksjonen vil da bli samlet på et langt større og mer effektivt anlegg i Praha.

Strukturelle mål nådd
Med disse siste lukningene har CeWe Color allerede i 2009 oppnådd ønsket struktur. Utgifter til omorganisering i inneværende forretningsår vil ikke overstige et beløp på 10 millioner euro, noe som vil bidra med en positiv effekt på driftsinntektene allerede i 2009. Bare i perioden fra 2005 til 2009 har CeWe Color investert totalt mer enn 50 millioner euro samtidig med at antall bilder fra film har falt, for gradvis å samle produksjonen av digital bilder ved store, effektive anlegg. Mens et anlegg bare produserte i gjennomsnitt 108 millioner bilder i regnskapsåret 2000, er dette tallet nå steget til ca. 200 millioner bilder. CEO dr. Rolf Hollander: “Vi startet omstruktureringen av selskapet på et tidlig tidspunkt og forberedte CeWe Color til den digitale bildeverdenen i god tid – ikke bare teknisk, men også når det gjelder anleggsstruktur. Omstruktureringen er nå fullført.

Ingen flere ekstrakostnader
I regnskapsåret 2010 vil CeWe Color drive et effektivt produksjonssystem over hele Europa, slik at firmaet ikke lenger vil ha ekstra kostnader til omstrukturering. Omstruktureringen av firmaet til digital fotografering alene har redusert CeWe Colors overskudd med mer enn 10 millioner euro pr. år siden 2005. CEO dr. Rolf Hollander: “Vi er stolt av å ha gjennomført omdannelsen med positive resultater hvert år og har opprettholdt en svært sund solvensgrad på 42,9 %. Fra 2010 vil vi ikke lenger ha kostnader til omstrukturering."

Investeringer på 250 million euro i digital omlegning
Siden slutten av 1990-tallet har CeWe Color investert totalt mer enn 250 millioner euro i overgangen til digitale bilde. Allerede i 1997 ble firmaet den første fotoprodusenten i verden som satte opp en bestillingsterminal for mottak av bestillinger av digitale bilder i butikker og samtidig opprettet de en hjemmeside der man kunne bestille bilder. Firmaet driver nå nesten 50 digitale skrivere i sine 13 produksjonsanlegg. Som den ledende fotoprodusenten i Europa er CeWe Color detaljistenes førstevalg som fullassortert leverandør av tjenester. Usedvanlig ekspertise på digitalkopiering, unike programvareløsninger og bred distribusjon via Internett samt til 50 000 detaljforretninger gir betydelige konkurransefordeler.

Vekst via CEWE FOTOBØKER og kommersielle digitaltrykk
CeWe Color er i en ideell stilling i den digitale verdenen. Med det mest populære tilbudet i verden, CEWE FOTOBOK (mer enn 2,6 millioner bøker i 2008) og med fotogaver, har CeWe Color med hell ført sitt opprinnelige forretningsområde, fotoproduksjon, inn i den digitale tidsalderen. De fleste CEWE FOTOBØKER er produsert med digitale trykkmetoder. Den nye kompetansen på digital bildeproduksjon og den knowhowen innenfor salg som CeWe Color har fått gjennom kjøpet av Diron i 2008, vil gi CeWe fordeler på det kraftig voksende markedet for kommersielle digitale trykk.
CEO dr. Rolf Hollander: “CeWe Color kommer styrket ut av den analoge/digitale transformasjonen. Nå er vi igjen i en situasjon der vi kan fokusere hele selskapets styrke på vekst i salg og fortjeneste."

Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt:
CeWe Color Nordic, Bettina Reimers
Tlf.: +45 99 14 22, Faks: +45 86 99 24 33
E-post: bettina.reimers@cewecolor.dk
Internett: www.cewecolor.de eller www.cewefotobog.dk

Om CeWe Color: Fotoservicefirmaet CeWe Color, med 15 høyteknologiske produksjonssteder og med cirka 2 900 ansatte i 24 europeiske land, er ledende både innen salg og teknologi. Firmaet leverte omkring 2,6 milliarder bilder, mer enn 2,6 millioner CEWE FOTOBØKER og fotogaver til mer enn 50 000 detaljhandlere i 2008. I 2008 var omsetning på EUR 420,0 millioner. CeWe Color var “first mover" ved lanseringen av nye digitale teknologier, for eksempel bestilling av digitale bilder over Internett og ordreterminaler (DigiFoto Makers) i butikker. Salg av brukertilpassede CEWE FOTOBØKER har utvikler seg svært bra. CeWe Color ble grunnlagt av Senator h.c. Heinz Neumüller i 1961. Firmaet ble børsnotert under Hubert Rothärmels ledelse. CeWe Color Holding AG er notert på Prime Standard.

Pressekontakter


Selskap

CEWE Norge
Søren Frichs Vej 38 K
DK-8230 Åbyhøj, Danmark

  +45 87 49 12 10

www.cewe.no

Motta nyheter fra CEWE Norge via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire