Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
30/09-09   -   Pressemeldinger

CeWe Color på rette kurs

• Omsetning og resultat følger budsjettet
• Free Cash Flow steget med over 20 %
• CEWE FOTOBOK vokser med 50 % og utbygger markedsførende posisjon
• Mål for 2009 bekreftet
• Avslutning av transformasjonsbetinget restruktureringsfase bekreftet
• Positiv utvikling for de kommende år bekjentgjort

På tross av den verdensomspennende finanskrisen har CeWe Color Holding AG (SDAX, ISIN: DE0005403901) oppnådd en planmessig omsetning på 88,6 millioner Euro i andre kvartal 2009 (andre kvartal/2008: 99,1 millioner Euro). Valutatap i detaljhandelssegmentet i Øst-Europa er først og fremst årsaken til tilbakegangen. Omsetningen for kjerneytelsen i fotofinishing lå på 64,9 millioner Euro og nesten uforandret, sammenlignet med andre kvartal 2008 (-0,8 % forskjell). Denne svært lille variasjonen kan begrunnes med omsetningsforskyvelsen til det fjerde kvartal, som i de foregående år. På bakgrunn av den tidlige tilpasningen og større fokus på produkter med høyere inntjeningsmargin som f.eks. CEWE FOTOBØKER og digitale printprodukter, som opplever stor etterspørsel, øker omsetnings- og resultatandelen i julekvartalet.
Resultatet etter skatt øker i andre kvartal 2009 med 9,2 % til 1,5 millioner Euro. I det forgående år tilfalt det ennå restruktureringsomkostninger for 1 million Euro.
Reduseringen i investeringene medvirket til at den sesongbetingete negative Free Cash Flow steg med over 20 %. I andre kvartal 2009 steg Cash Flow med 1,8 millioner Euro til -6,6 millioner Euro og i første halvår 2009 med 5,1 millioner Euro til -14,5 millioner Euro.

CEWE FOTOBOK øker markedsandelen
CEWE FOTOBOKEN oppnådde nok en gang avsetnings- og omsetningsrekorder: Med 1,3 millioner CEWE FOTOBØKER fikk CeWe Color avsetningen i første kvartal til å øke med 50 % i forhold til i fjor. Mens det europeiske markedet for fotobøker vokste med 35 % kunne CeWe Color utbygge den klare førerposisjonen på det europeiske fotobokmarkedet. En av grunnene til denne vedvarende suksessen er den høye produktkvaliteten. CEWE FOTOBOKEN ble i august 2009 igjen testvinner i en større test av fotobøker.

CeWe Color Nordic markedsførende i Norden
Ané Gyldholm, adm. direktør for det nordiske datterselskapet, gleder seg over den positive utvikingen: "Merkevaren CEWE FOTOBOK stadfestes i egenskap av sin unike toppkvalitet. Tildelingen av den ettertraktede EISA-Award til CEWE FOTOBOKEN bidrar til en stigende etterspørsel i de nordiske landene." Ané Gyldholm fortsetter: "Vi kan med stor glede konstantere at bestrebelsene våre på å levere minner i fotografisk bokform – i dokumentert høy kvalitet til et overkommelig beløp – lykkes til det fulle."

Mål for omsetning og resultater i 2009 bekreftet
På bakgrunn av den planmessige utviklingen i første halvår 2009 kunngjorde bestyrelsen sine prognoser for hele året. Som tidligere forventes en omsetning på mellom 420 og 450 millioner Euro, et operativt resultat før skatt og restrukturering på mellom 20 og 25 millioner Euro samt et resultat før skatt (EBT) på mellom 10 og 15 millioner Euro. "Den av oss fremskyndede transformasjonsprosessen fra analog til digital drift og vår tidlige beslutning vedrørende sjøsetting av nye produkter som CEWE FOTOBOKEN lønner seg", uttaler Dr. Rolf Hollander, CEO, CeWe Color Holding AG.

Redusering i investeringer resulterer i stigende Free Cash Flow
Dr. Rolf Hollander bekrefter en kraftig reduksjon i investeringene sammenlignet med i fjor. Disse skal i 2009 utgjøre 26 millioner Euro i alt (33,3 millioner Euro i 2008). CeWe Color bevarer fokus på Free Cash Flow og vil også i år 2010 holde investeringskostnadene på et redusert nivå.

Transformasjonsbetinget restruktureringsfase avsluttet
For de kommende år vil de transformasjonsbetingete omstruktureringene, som har påvirket resultatet negativt med gjennomsnittlig 10 millioner Euro de siste 5 år, være slutt. "Vi har avsluttet restruktureringen suksessfullt og kan tydelig avlese den positive effekten på omkostningssituasjonen", forklarer Dr. Rolf Hollander.

Positive utsikter for de kommende år
I de kommende år forventer bestyrelsen i CeWe Color en positiv omsetnings- og inntjeningsutvikling. Den endelige avviklingen av den transformasjonsbetingete restruktureringen og de svært høye førstegangsinvesteringene i den digitale teknologien avlaster Cash Flow betydelig. Med de imponerende CEWE FOTOBØKER, innovative fotogaveartikler og digitale printprodukter til kommersielle formål er fundamentet for ytterligere vekst lagt. Det forhøyede kredittmaksimum (+29 %) til over 90 millioner Euro sikrer finansieringen av veksten.

Pressekontakter


Selskap

CEWE Norge
Søren Frichs Vej 38 K
DK-8230 Åbyhøj, Danmark

  +45 87 49 12 10

www.cewe.no

Motta nyheter fra CEWE Norge via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire